Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

03.01.13 1 Kap. 25 – Simpler Software Development for Niche Companies How Information Technology Is Conquering the World: Workplace, Private Life, and.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "03.01.13 1 Kap. 25 – Simpler Software Development for Niche Companies How Information Technology Is Conquering the World: Workplace, Private Life, and."— Utskrift av presentasjonen:

1 03.01.13 1 Kap. 25 – Simpler Software Development for Niche Companies How Information Technology Is Conquering the World: Workplace, Private Life, and Society Professor Kai A. Olsen, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Molde

2 Kai A. Olsen, 21.09.2016 2 N. Carr i Harward Business Review

3 Kai A. Olsen, 21.09.2016 3 Hva sier Carr? IT er en ”commodity”, som elektrisitet Selvfølgelig må alle bruke IT Men det er ikke mulig å oppnå strategiske fordeler med IT: Du bruker de samme systemer som dine konkurrenter Du bruker de samme konsulentene til å implementere systemene Det eneste du kan oppnå er å redusere kostnader og risiko (f.eks. med kun å kjøpe programvare og utstyr som du vil ha nytte av)

4 Kai A. Olsen, 21.09.2016 4 Hva med utvikling av egne programmer? Carr mener at egenutvikling er kostbart og at det er intet som hindrer konkurrentene å gjøre det samme. Har han rett? Delvis, men det er unntak for nisjebedrifter: Store konkurransefordeler Programvare kan utvikles rimelig Konkurrentene kan mangle den IT- kompetanse som kreves

5 Kai A. Olsen, 21.09.2016 5 Hva om? Vi spiller første omgang på fotballbanen og ender opp med 0-0 Ved starten av neste omgang krever vi at denne skal spilles på tennisbanen Men vi kan ikke tennis sier det andre laget. Nettopp! Dette er ikke tillatt i idrett men i business er det ingen slike begrensninger. Altså, forsøk å slå konkurrenten i et spill han ikke behersker. IT kan være en slikt spill.

6 Kai A. Olsen, 21.09.2016 6 Strategisk fordel? Uansett, vi kan vel aldri håpe på mer enn et forsprang? Om vi er flinke og oppnår dette har vi fått mulighetene til å bli enda flinkere og øke forspranget Dette er en strategisk fordel!

7 Kai A. Olsen, 21.09.2016 7 Programutvikling dengang En brukte basis programmeringsspråk (Fortran, C, C++,…) Nesten alt måtte programmeres fra grunnen av Kostbart og tidkrevende Mange brente seg på egenutvikling, overskridelser i tid og penger, mange prosjekter ble skrinlagt både innenfor offentlig og privat virksomhet

8 Kai A. Olsen, 21.09.2016 8 Programutvikling i dag Vi har bedre kompetanse (burde i hvert fall ha det) Vi har bedre verktøy (jeg bruker ofte Access, som kommer med Office-pakken) Det finnes mange programbiter tilgjengelig (Open Source) Viktigst: Vi trenger ikke utvikle alt, det finnes mye god standard programvare Google, Apple og andre har utviklet gode språk og programvareteknologier som er gjort tilgjengelig for alle

9 Kai A. Olsen, 21.09.2016 9 Viktig: Standarder Når vi i dag utvikler egen programvare kan vi nyttiggjøre oss av en rekke standarder, som: SQL – spørrespråk mot databaser HTML – layout Web sider XML – formaliseringsverktøy for dokumenter Med dette og andre standarder kan vi lett kommunisere med nettet, og med andre programmer

10 Kai A. Olsen, 21.09.2016 10 Kjernefunksjoner Vi utvikler kun programvare for kjernefunksjonene. For alt annet, fra office-funksjoner til regnskapssystem bruker vi standard programvare. Gjennom standardene kan vi integrere egne programmer med ferdige systemer, slik at det hele fortoner seg som en enhet for brukeren.

11 Kai A. Olsen, 21.09.2016 11 Vi kan forenkle Utvikling av programvare for en organisasjon er langt enklere enn å utvikle for mange

12 Kai A. Olsen, 21.09.2016 12 En ny utviklingsprosess Ubyråkratisk – ”agile” Fokus på kjernefunksjoner, bruk av standarder for å integrere standard pakker Ofte bare en installasjon, en brukerorganisasjon, et plattform Gjenbruk bare på databasenivå Endringsorientert utvikling Unngå testing av totalsystem Brukeropplæring kan holdes til et minimum.

13 Kai A. Olsen, 21.09.2016 13 To-lags modell Vanligvis snakker vi om tre-lags modell: brukergrensesnitt, applikasjon og database. Vi eliminerer applikasjonslaget. Isteden integrerer vi applikasjonen i brukergrensesnittet. Fordelen med dette er at systemstruktur er identisk med det brukerne ser. Her er ingen skjulte datamodeller som vi ofte får med objekt-orientert utvikling. Vi unngår gjenbruk slik at hver modul i brukergrensesnittet er uavhengig av de andre. Databasen er eneste felles del. Denne er ofte stabil og blir mer stabil etter som vi lagrer mer data.

14 Kai A. Olsen, 21.09.2016 14 Endringsorientert utvikling Med denne utviklingsfilosofien blir det lett å gjøre endringer. Dersom brukerne ikke lenger trenger en modul kan denne fjernes uten sideeffekter. Nye moduler kan legges inn etter behov. Endringer i moduler vil kun berøre denne modulen. Viktigst: Når bruker og systemutvikler ser samme struktur blir det en felles forståelse for hva som er lett og hva som er vanskelig, hva som koster lite og hva som koster mye.

15 Kai A. Olsen, 21.09.2016 15 Testing Vi ønsker å understøtte dynamiske organisasjoner Vi ønsker at IT systemene skal være sentrale for organisasjonene. Da må også programvaren være dynamisk. Behov for ny funksjonalitet implementeres umiddelbart. Da kan en heller ikke bruke uker på en komplett test av systemet. Vår erfaring er at det skjer mange feil i en bedrift, men programvaren har bare skyld i en liten del av disse.

16 Kai A. Olsen, 21.09.2016 16 Konklusjon Nisjeorganisasjoner (som lever av sin egenart) må ha tilpasset programvare. Mindre bedrifter kommer ofte i denne kategori – de må kunne tilpasse seg kundenes krav. Da er kontroll med programvaren helt nødvendig, dvs. muligheter til å gjøre endringer etter behov. For disse bedriftene kan et eget system for kjernefunksjoner være en strategisk fordel.


Laste ned ppt "03.01.13 1 Kap. 25 – Simpler Software Development for Niche Companies How Information Technology Is Conquering the World: Workplace, Private Life, and."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google