Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kap. 8 – Cost-benefit of Formalization How Information Technology Is Conquering the World: Workplace, Private Life, and Society Professor Kai A. Olsen,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kap. 8 – Cost-benefit of Formalization How Information Technology Is Conquering the World: Workplace, Private Life, and Society Professor Kai A. Olsen,"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kap. 8 – Cost-benefit of Formalization How Information Technology Is Conquering the World: Workplace, Private Life, and Society Professor Kai A. Olsen, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Molde

2 Kai A. Olsen, 30.03.2015 2 Kostnad – nytte ved formalisering Med et høyt formaliseringsnivå kan vi automatisere. Men vi kan tape noe fleksibilitet. Fordelene med automatisering og ulempene med manglende fleksibilitet varierer fra anvendelse til anvendelse.

3 Kai A. Olsen, 30.03.2015 3 Formalisering som ikke virker Skjema forenkler utfylling, kan gjøre det mulig å gjøre noe behandling automatisk, men krever at det er et skjema for hvert formål (som vi diskuterte med formalisert e-post) I en tidligere versjon av Studentportalen (tilsvarende Fronter, brukes ved UiB) var hele første side for et fag dominert av timeplanen, men ikke alle fag har en timeplan. Siden ”fag” forekommer i så mange varianter kan dette være vanskelig å formalisere på høyt nivå. Automatikk fungerer ofte ikke slik brukeren forventer: ”Bullets” i Word, ”type-ahead” i Excel, automatiske rettinger (som m.m. til millimeter)

4 Kai A. Olsen, 30.03.2015 4 Manuelt er fleksibelt Manuell behandling er fleksibel For eksempel: En kunde ringer deg og bestiller 100 eksemplarer av artikkel A1 med levering torsdag. Du har ikke dette på lager, men kan tilby 50 eks levert torsdag og 50 eks i neste uke, eller – dersom du i det hele tatt ikke har A1 – tilby den oppgraderte A2 til samme pris Men om bestillingen kommer over et automatisk system er det kanskje ikke like enkelt (jfr. ARK- kjedens automatiserte bestillinger i sammenligning med andre bokhandleres e-poster)

5 Kai A. Olsen, 30.03.2015 5 Både og løsninger Innsjekking Via automat for de fleste Men også en mulighet for manuell innsjekking for unntak. Sentralbord-systemer: Tast 1 for det, 2 for … eller vent på operatør Slike systemer har mange fordeler: Høy grad av automatisering Men er også fleksible Automatiseringen blir forenklet av at unntakene håndteres manuelt Langt mer krevende om de automatiske løsningene skal ta seg av alt

6 Kai A. Olsen, 30.03.2015 6 Store organisasjoner mer formaliserte I store organisasjoner er ofte prosesser formaliserte. Det er et ønske om personuavhengig behandling – resultatet skal bli det samme enten du snakker med Anna eller Arne. Antall operasjoner, datamengder m.m. krever også formalisering og faste regler. I små organisasjoner er dette ikke så nødvendig. Med mindre volum kan en håndtere hver enkelt sak for seg Dvs. formaliseringskostnadene med å innføre automatiske dataprosesser er ofte mindre i store organisasjoner enn små (som vi så da vi diskuterte fryseboks vs. fryselager) Samtidig er automatiseringsgevinstene ofte størst i store organisasjoner.

7 Kai A. Olsen, 30.03.2015 7 Private organisasjoner har en fordel Private organisasjoner kan velge å bare betjene en del av markedet For eksempel vil ikke en ren Internett bank kunne benyttes av de som har behov for å sette inn beløp (butikker m.m.) Spør du om dette vil du sannsynligvis bli bedt om å velge en annen bank

8 Kai A. Olsen, 30.03.2015 8 Det offentlige må dekke 100 % En offentlig organisasjon har ikke denne muligheten. De må dekke 100 %. Men kan selvfølgelig ha flere ”lag” av løsninger, der en forsøker å betjene flertallet via automatiske løsninger og andre via manuelle løsninger. Forskjellige strategier for forskjellige kundegrupper.

9 Kai A. Olsen, 30.03.2015 9 Forskjellige strategier McDonald’s (formalisert): Begrenset meny, men mange valg Enkle retter Et minimum av personlig service Kjapp service, lave priser En god restaurant (liten grad av formalisering): Stor meny Kompliserte retter Individuell service Høy pris Liten grad av automatisering i begge, men merk at McDonald’s likevel oppnår effektivitet gjennom formaliserte prosesser.

10 Kai A. Olsen, 30.03.2015 10 Bilfabrikker – høy automatiseringsgrad

11 Kai A. Olsen, 30.03.2015 11 Men med varianter

12 Kai A. Olsen, 30.03.2015 12 Både og – varianter og effektivitet Med bil som eksempel, om vi kan velge mellom: 20 modeller 6 varianter av hver modell To eller firehjulstrekk 10 utvendige farger 4 innvendige farger bensin eller dieselmotor 5 motorstørrelser manuell eller automatgir 3 setevarianter 4 varianter for musikkanlegg Har vi 20x6x2x10x4x2x5x2x3x4=2 304 000 varianter Gjennomsnitt antall biler produsert pr. variant kan da bli mindre enn 1 Du kan få din individuelle bil, enhar kombinert standardisering med fleksibilitet Vi har ”any color”

13 Kai A. Olsen, 30.03.2015 13 Bilfabrikkene Har automatisert produksjon Lager stort sett bilen på ordre (f.eks. biler produsert i Europa for det europeiske markedet) Kunde og bilselger spesifiserer bilen med bruk av et dataprogram på nett Her har vi automatisk kopling mellom ordre og produksjon, ordrene er formaliserte. Ikke mulig uten IT

14 Kai A. Olsen, 30.03.2015 14 Konklusjon Med formalisering kan øke effektiviteten, spesielt der vi også kan automatisere. Vi kan tape fleksibilitet, men ikke nødvendigvis En mulighet er å bevare manuelle løsninger, da helst bare for unntakshåndtering En annen mulighet er å tilby fleksibilitet som en del av den automatiske løsningen (jfr. bilfabrikkene). Det krever som oftest avanserte produksjonsløsninger.

15 Kai A. Olsen, 30.03.2015 15 Felles prosjekt: Kundekontakt Et forsikringsselskap har til nå hatt kontakt med sine kunder via personlig oppmøte og telefon. De har hatt dette for å yte ”personlig service” De har imidlertid begynt å innse at mange kunder etterspør elektroniske kontaktløsninger. Vi skal gi råd til selskapet.

16 Kai A. Olsen, 30.03.2015 16 Flere lag LøsningAutomatiserings- grad Kostnad Nett-tjeneste der kunden gjør jobben selv Høy (for bedriften)Meget lav Web -skjemaMiddelsLav ChatMiddelsLav Epost, brevLavMiddels TelefonLiten eller ingenHøy Personlig oppmøteIngenMeget høy Viktig å få de fleste til å velge de billigste løsningene.


Laste ned ppt "1 Kap. 8 – Cost-benefit of Formalization How Information Technology Is Conquering the World: Workplace, Private Life, and Society Professor Kai A. Olsen,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google