Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MEDIEHISTORIE MI1 – Tanks Mars 2010. FRA LÆREPLANEN ● “Et historisk perspektiv er grunnleggende når en skal studere forholdet mellom medium og samfunn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MEDIEHISTORIE MI1 – Tanks Mars 2010. FRA LÆREPLANEN ● “Et historisk perspektiv er grunnleggende når en skal studere forholdet mellom medium og samfunn."— Utskrift av presentasjonen:

1 MEDIEHISTORIE MI1 – Tanks Mars 2010

2 FRA LÆREPLANEN ● “Et historisk perspektiv er grunnleggende når en skal studere forholdet mellom medium og samfunn. Dette er ikke minst viktig for å forstå media sin rolle som forutsetning for ytringsfrihet og dermed for demokratiet.” (fra “Formål”) ● Eleven skal kunne: - gjøre greie for sentrale trekk ved mediehistorien i Norge

3 FRA LÆREPLANEN (forts.) ● Eleven skal kunne: - diskutere pressen sin rolle i utviklingen av demokratiet i Norge - drøfte hvordan ytringsfrihet er en forutsetning for frie medium og demokrati - gjøre greie for hovedtrekk ved norsk mediepolitikk fram til i dag - presentere hovedlinjer i mediestrukturen i Norge - gjøre greie for arkitekturen til Internett

4 HISTORISK PERSPEKTIV ● Mediehistorie forsøker å sette endringsprosesser i system og gi en bakgrunn for hvorfor ting er som de er ● Dette gir også mulighet til å forstå at samtiden også er en fase i en historisk utvikling

5 HVOR KOMMER MEDIENE FRA? ● Enkel forståelse: På et bestemt tidspunkt blir en bestemt teknologi oppfunnet, og så tar samfunnet teknologien i bruk. ● Teknologisk determinisme : Man ser på teknologien som drivkraft bak samfunnsendringer.

6 HVOR KOMMER MEDIENE FRA? ● En mer nyansert måte å tolke medieutviklingen på.

7 MEDIEDETERMINISME ● “The medium is the message” - Marshall McLuhan

8 ULIKE PERSPEKTIV ● Teknologisk historie ● Sosialhistorie (mediebruk) ● Sjanger- og uttrykkshistorie ● Politisk historie ● Økonomisk historie ● Medienes forhold til hverandre ● Demokrati og ytringsfrihet

9 AVIS ● 1763 : Norske Intelligenz-Seddeler ● 1767: Adresseavisa ● 1819: Morgenbladet ● 1850 → : Avisene blir massemedier ● 1963: VG i tabloid-format ● 1969: Pressestøtten ● 1995 → : Opplagsnedgang

10 Hvordan har innhold og uttrykk i avisene endret seg opp gjennom tidene?

11 RADIO ● 1925: Første sendinger ● 1933: NRK opprettes ● 1940-45: Radioen forbudt ● 1945-60: Radioens gullalder ● 1981: NRK-monopolets oppløsning begynner ● 1993: P4. Tredeling av NRK: P1, P2, P3 ● I dag: Podcast, DAB

12 Hvilken rolle spilte radioen under 2. verdenskrig?

13 TV ● 1931: Verdens første offentlige TV-fremvisning ● 1960: TV til Norge. NRK-monopol ● 1975: Regulære fargesendinger ● 1988: TV3 og TVNorge ● 1992: TV2 får konsesjon ● 1996: NRK2 dannes ● 2009: Konsesjon utløper. Hva nå?

14 Hvorfor gikk NRK-monopolet i oppløsning?

15 INTERNETT ● 1969: ARPANET ● 1990: World Wide Web ● 1993: Mosaic ● 1995: Gradvis utvikling av norske internettaviser ● 2004: Web 2.0 ?

16 Har internett gjort samfunnet mer demokratisk?

17 FILM ● Tja, kinoloven? ● Sensur ● Kjente filmer ● Første norske oscar ● Slutt med sensur

18 En eller annen problemstilling/ spørsmål knyttet til film med illustrasjon.


Laste ned ppt "MEDIEHISTORIE MI1 – Tanks Mars 2010. FRA LÆREPLANEN ● “Et historisk perspektiv er grunnleggende når en skal studere forholdet mellom medium og samfunn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google