Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Løper og trener utviklingsplan for Agder og Rogaland Skikrets Alpin komiteen 2010/2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Løper og trener utviklingsplan for Agder og Rogaland Skikrets Alpin komiteen 2010/2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Løper og trener utviklingsplan for Agder og Rogaland Skikrets Alpin komiteen 2010/2011

2 Løperutvikling skjer i tre trinn i A&R Klubb aktivitet og samlinger (fokus på rekruttering) Åpne kretssamlinger Utvida kretssamlinger Tilbud utover dette gis ved skigymnas eller NSF

3 Klubbaktivitet og samlinger Hver klubb har ansvaret for –Rekruttering av nye skiløpere –Barmarkstrening vår/sommer og høst –Skape skiaktivitet i eget skianlegg Trening i helger og ferier Telenor Karusell og andre rekrutteringsrenn i gode sosiale rammer –Skape klubbfølelse og sosial samhørighet

4 Alpinkomiteen sitt ansvar Alpin komiteen har ansvaret for –Uttak til mesterskap og organisering av reise og opphold –Dekning av trenere og ledere på mesterskap –Trenerutvikling –Terminliste –Sette opp samlingsplaner for mai-des –Utvida kretssamlinger som er tilbud til løpere som ønsker et tilbud utover åpne samlinger

5 Åpne kretssamlinger Alpinkomiteen har ansvaret for –Arrangere åpne samlinger på Fonna i Mai-August –Arrangere Hintertux tur i Oktober (uke 40 og 41) –Arrangere åpne samlinger i nov/des –Åpne samlinger åpne for alle aldre (men er ikke ski skole, løpere må klare seg selv i heis og i løypa) –Løpere inndeles i grupper basert på alder. Tentativt 8 år og yngre (klubbene må stille med trenere) 9-10 år (klubbene må stille med trenere) 11 år (klubbene må stille med trenere) 12-13 år (LF) (skal ha faste trenere) 14-> år (HL + FIS) (skal ha faste trenere)

6 Utvidet kretssamlinger 2010/2011 Alle løpere i kretsen i aldersgruppen født 1997 og eldre får tilbud om et utvidet samlings- og treningstilbud i kretsregi Det sportslige tilbudet omfatter alle utvidede kretssamlinger, ref samlingsplan på neste side Økonomi –Løperne innbetaler en egenandel på kr. 11.000 for sesongen. Egenandelen dekker alle kostnader på utvidede kretssamlinger med unntak av reise til/fra samlingsstedene –Egenandelen skal betales inn selv om enkeltløpere ikke kan delta på enkeltsamlinger –Budsjettet er lagt opp med 2 trenere på alle samlinger og 2 ledere. Utover dette dekker klubbene ledere –Sesongkort på Fonna er inkludert i egenandelen –Det legges opp til enkel overnattingsstandard på alle samlinger, hvor foreldre må bidra med matlaging –Løpere som grunnet skade eller lengre sykdom ikke kan delta på samlingene, vil få refundert deler av egenandelen. –Løpere som underveis i sesongen finner ut at de ønsker å slutte med dette treningstilbudet, vil få refundert deler av egenandel (ikke sesongkort på Fonna) –Løpere som ikke ønsker å delta på utvida samlingsplan, men ønsker deltakelse på en enkelt samling kan kjøpe seg inn der. Overnatting sammen med resten av samlingen om mulig, ellers må overnatting ordnes selv. Dette tilbudet vil også gis de andre kretsene I regionen for å skaffe kretsen inntekter. Påmelding: Klubbene melder på løpere innen 15. april. Det forventes at løpere som ønsker å delta utvidede kretssamlinger også deltar på all klubbaktivitet og på åpne samlinger

7 Utvida kretssamlinger er for 14 år og oppover, Hovedlandsklasse + FIS. (2010/2011 - 1997->) Landsfinale gruppe holdes samlet på alle åpne kretssamlinger. Landsfinale gruppe inviteres med på utvida samlinger fra 15 november (2010: fra Brokke samling) 11 års gruppe inviteres med på utvida samlinger på Haukeli og Hovden (2010) Utvidet kretssamlinger 2010/2011

8 Samlinger 2009/2010

9 Trenerutvikling AK vil arrangere trener kurs to ganger i året –Juni samling på Fonna –Desember samling på Hovden –Dette blir trener 1 og 2 kurs. Trener 3 avtales individuelt Diss kursene går i regi av Hovden skigymnas Klubbe har ansvaret for trener kurs utover dette (lokalt) Klubb trenere om vil utvikle seg som trenere kan få være trenere på sonesamlinger og kretssamlinger og bli fulgt opp av kretstrener og AK. Klubbene melder inn kandidater

10 Hintertux 2010 Hintertux tur i uke 41 Utvida samling for 1997 og eldre i uke 40 Klubbvis påmelding som før NYTT: Klubbvis innbetaling. Klubbene får en faktura på basert på påmeldte løpere. Klubbene må selv sørge for at de påmeldte betaler inn til klubbene innen frist. Klubbene ordner også opp internt ved bytting etc. Oddvar Åkesson er ansvarlig for arrangement

11 Trener lønn Kretsen vil sette opp en lønnstabell og dekning av utgifter for trenere ved samlinger Kretstrenerne dekkes i hovedsak av Hovden skigymnas


Laste ned ppt "Løper og trener utviklingsplan for Agder og Rogaland Skikrets Alpin komiteen 2010/2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google