Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sotra Sportsklubb 2009/2010 Trenermøte Agenda:  Status på Påmeldte lag i serien Påmeldte lag i serien Treningstider Treningstider  Sotra Sportsklubb.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sotra Sportsklubb 2009/2010 Trenermøte Agenda:  Status på Påmeldte lag i serien Påmeldte lag i serien Treningstider Treningstider  Sotra Sportsklubb."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sotra Sportsklubb 2009/2010 Trenermøte Agenda:  Status på Påmeldte lag i serien Påmeldte lag i serien Treningstider Treningstider  Sotra Sportsklubb Kort informasjon om arbeidet i Håndballgruppen Kort informasjon om arbeidet i Håndballgruppen Oppgaver i klubben Oppgaver i klubben Omberamminger Omberamminger Aktiviteter i klubben Aktiviteter i klubben Navnelister Navnelister  Informasjon vedr utstyr/drakter med mer  Eventuelt

2 Sotra Sportsklubb 2009/2010 Status vedr. lag  57 lag totalt  62 påmeldt lag til serien Regionsserie Regionsserie Minitureninger Minitureninger Sparebanken Vest Cup Sparebanken Vest Cup BA Cup BA Cup  Startet idrettskole i høst, sammarbeid med håndball, fotball, baskett og idrettskolen.  Nye lag fra 2. klasse 3-4 jenter 7 år 3-4 jenter 7 år 1-2 gutter 7 år 1-2 gutter 7 år  Informasjon sendes ut til skolene  Samt annonse i VestNytt

3 Sotra Sportsklubb 2009/2010 Trenere/foreldrekontakter  Viktige ressurspersoner i klubben  Mangler dessverre fremdeles trener til lag  Mangler hjelpetrener til flere lag  Mangler foreldrekontakter på flere av lagene ??  Trenere bør snarest avholde foreldremøter for å få dette på plass.

4 Sotra Sportsklubb 2009/2010 Treningstider  Bildøyhallen  Ågotneshallen  Knappskoghallen  Fjell Ungdomsskole  Fjell barneskole  Brattholmen skule  Liljevatne skule  Hjelteryggen skole  Koltveit skole  Foldnes skole

5 Sotra Sportsklubb 2009/2010 Håndbok  Bakgrunn  Innhold Strategi – visjon og målsetting Strategi – visjon og målsetting Oppgaver Oppgaver Diverse informasjon Diverse informasjon  Videre arbeid Deltar på klubbutvikling i regi av regionen Deltar på klubbutvikling i regi av regionen Ny versjon vil bli utarbeidet Ny versjon vil bli utarbeidet

6 Sotra Sportsklubb 2009/2010 Mål Sotra Sportsklubb skal gi et positivt aktivitetstilbud for barn, ungdom og voksne som ønsker å spille håndball. Sportslig utvikling Sportslig utvikling Forebygge / Fritidstilbud Forebygge / Fritidstilbud Styrke klubbfølelsen Styrke klubbfølelsen Håndballgruppen ønsker å gi et sportslig og sosialt treningstilbud tilpasset de enkelte spillere i alle årsklasser. Vi ønsker å arbeide for å utvikle og beholde ungdommen i håndballgruppen til også å fungere som trenere og dommere.

7 Sotra Sportsklubb 2009/2010 Hovedutfordringer  Treningskapasitet i hall  Øke rekrutteringen av spillere i fra hele kommunen, med særlig fokus på guttespillere.  Trenere – antall og kompetanse blant trenerne.  Rekruttere nye dommere.  Økonomi – finne alternative inntektskilder.  Klubbfølelse og felles aktiviteter.

8 Sotra Sportsklubb 2009/2010 Styrets oppgaver  Å planlegge Håndballgruppens drift og organisering, samt ha ansvar for intern og ekstern kommunikasjon.  Å arbeide med det sosiale og sportslige nivå  Å forvalte Håndballgruppens midler på en mest mulig hensiktsmessig og forsvarlig måte.  Styret velges på årsmøtet for en periode på 2 år av gangen, leder velges for 1 år av gangen.

9 Sotra Sportsklubb 2009/2010 Trenernes oppgaver Våre trenere er den viktigste fremgangsfaktoren for klubben. Vi ønsker å igangsettes en systematisk skolering av eksisterende trenere i regi av NHF, Region Vest. I tillegg må antall trenere økes gjennom å beholde spillere som trapper ned i klubben. Hovedoppgavene til trenerne er å tilrettelegge for en sportslig utvikling for det enkelte lag, denne aktiviteten skal være basert på Håndballgruppens overordnede Sportslige plan

10 Sotra Sportsklubb 2009/2010 forts  Tilrettelegge for sportslig utvikling gjennom inspirasjon og motivasjon på treninger og under kamper.  Lede laget på trening og i kamp.  Sjekke at alle lisenspliktige spillerne har betalt lisens, og ellers at alle spillerne er medlem i Øygard og har betalt kontingent.  Utvikle tekniske og taktiske ferdigheter hos spillerne  Forebygge skader  Skape klubbfølelse og et trygt fritidstilbud  Utarbeide, revidere og oppdatere spillerlister sammen med forelderkontakten

11 Sotra Sportsklubb 2009/2010 forts  Holde kontakt med styret  Utarbeide en plan for det sportslige arbeidet og målsettingene til laget  Utarbeide årsmelding for laget  Sammen med sportslig leder melde opp spillere og helst delta sammen med spillerne på NHF Region Vest sitt spillerutviklingsprogram (RUM, SUM osv.)  Bidra sammen med de andre trenerne i forhold til spiller- og trenerutvikling i klubben.  Gjennomføre kurs og holde seg oppdatert i henhold til faglig treningsmetoder og tips. NHF legger ut ukentlig treningstips på sin hovedside: www.handball.no/ukas_treningstips.asp

12 Sotra Sportsklubb 2009/2010 Foreldrekontakten / lagleders oppgaver  Meget viktig støttesspiller for styret, trener og laget  Viktig at foreldrekontakt og trener avtaler seg imellom hvordan samarbeidet skal fungere og hvordan oppgavene fordeles  Avhjelpe trener med å ajourføre spillerlister med navn, f.dato, adresser, event. mailadr. og tlf.nr. Distribuere dette til spillerne, samt levere oppdaterte lister til styret/kontoret når endringer har skjedd i laget.  Avhjelpe trener med diverse info til spillere og foreldre, som for eks. oversikt over treningstider, kamper, cuper, etc.  I samarbeid med trener sørge for at laget har nødvendig utstyr i medisinskrinet. Kontakt ansvarlig i styret ved behov for påfyll.  Være behjelpelig med påmelding til cuper i samarbeid med trener - etter retningslinjer fra styret i håndballgruppen.  Utarbeide kjørelister m.m. i forbindelse med bortekamper og cuper.  Organisere turer til cuper, i samarbeid med trener og styret.

13 Sotra Sportsklubb 2009/2010 Foreldrekontakten / lagleders oppgaver  Innsamling av penger ved behov. Det er alltid greit å ha en liten ”lags kasse” til ulike formål.  Innkalle til foreldremøter i samarbeid med trener. Minimum 2 ganger pr år - Vår og høst.  Ansvar for sosiale aktiviteter i samarbeid med trener. Gjerne en avslutningsmarkering om våren, samt sosialt opplegg rundt cup arrangement.  Kunne bistå trener og event. styret etter behov i konfliktsituasjoner innen laget.  I samarbeid med styret være ansvarlig for div. dugnader som : arrangement i hallene der laget må skaffe personer til sekreteriatet, kiosk og bilettsalg. Se eget skriv om dette. arrangement i hallene der laget må skaffe personer til sekreteriatet, kiosk og bilettsalg. Se eget skriv om dette. Håndball lotteriet Håndball lotteriet Være styret behjelpelig med å skaffe sponsorer til laget’s spillerdrakter. Være styret behjelpelig med å skaffe sponsorer til laget’s spillerdrakter. Samle inn og telle opp spillerdraktene. Innhente drakter til spillere som slutter. Samle inn og telle opp spillerdraktene. Innhente drakter til spillere som slutter. Sørge for valg av foreldrekontakt før sesongslutt (vår) og sende oppdaterte navn og adresselister til styret. Sørge for valg av foreldrekontakt før sesongslutt (vår) og sende oppdaterte navn og adresselister til styret. Håndballstyret setter pris på foreldre engasjement men husk å orientere ansvarlig i styret om dugnader, kake-lotterier og lignende. Håndballstyret setter pris på foreldre engasjement men husk å orientere ansvarlig i styret om dugnader, kake-lotterier og lignende.

14 Sotra Sportsklubb 2009/2010 Materiell/utstyr  Alle nystartede lag får ballsett.  Alle lag som spiller i serien skal ha drakter, bag og markeringsvester, i tillegg har vi T-skjorter til de yngste lagene som spiller cuper  Status på drakter Vi anbefaler at alle lag samler inn spillerdraktene etter hver kamp. Vi anbefaler at alle lag samler inn spillerdraktene etter hver kamp. Vask av drakter kan gå på omgang på laget Vask av drakter kan gå på omgang på laget På denne måten holder i kontroll på antall drakter og kvaliteten på dem På denne måten holder i kontroll på antall drakter og kvaliteten på dem  Bestillinger Ta kontakt med materialforvalter Ta kontakt med materialforvalter Sjekk om noen av foreldre har arbeidsgiver som kan være villig å sponse laget Sjekk om noen av foreldre har arbeidsgiver som kan være villig å sponse laget  Medisinsk utstyr Alle lag skal ha hver sitt medisinskrin, ustyr som plaster, is, tape, klister og pyrisept fåes etter behov. Alle lag skal ha hver sitt medisinskrin, ustyr som plaster, is, tape, klister og pyrisept fåes etter behov.

15 Sotra Sportsklubb 2009/2010 Informasjon/ eventuelt  Omberamminger  Oppdaterte lagslister  Foreldrevett  Aktiviteter Håndballskole Håndballskole Helgearrangementer Helgearrangementer Håndball-lodder Håndball-lodder Beach-turnering Beach-turnering Felles cuper. Åpningscup, Julecup, Sparebank Vest Cup, Stord Cup og evt. Vår egen cup Felles cuper. Åpningscup, Julecup, Sparebank Vest Cup, Stord Cup og evt. Vår egen cup Sommerkonsert Sommerkonsert

16 Sotra Sportsklubb 2009/2010 Informasjon/ eventuelt  Annet  Kontakt oss post@sotrask.no post@sotrask.no post@sotrask.no Klubbkveld på G-sport 19. november ( www.sotra.no)

17 IL Øygard - Håndball 2006/07 Foreldrevettreglene  Møt frem til trening og kamper – barna ønsker det  Gi oppmuntring til alle barna under kampene, ikke bare egne barn  Husk at det er ditt barn og ikke du som spiller håndball  Husk at det er ditt barn og ikke du som spiller håndball  Oppmuntre i både medgang og motgang – gi positive tilbakemeldinger  Hjelp ditt barn til å tåle både seier og tap  Se på dommeren som en veileder - ikke kritiser dommeravgjørelser  Respekter lagleders bruk av spillere - ikke forsøk å påvirke lagleder under kampen  Dersom du ikke har anledning til å overvære kampen, spør om den var morsom eller spennende – ikke fokuser på resultatet  Vi respekt for det arbeidet klubben gjør – tilby din hjelp  Det viktigste er at ditt barn trives og kan ha det gøy sammen med venner!

18 Hva går kontingenten til ?  Påmelding til kretsserie.  Påmelding til cuper.  Diverse bøter  Omberammingsavgifter  Kretskontingent  Forbundskontingent  Godtgjørelse for trenere  Kontingent/lisens for trenere  Spilleroverganger  Innkjøp av nødvendig utstyr f.eks medisinskrin, is, tape, kampballer osv.  Administrering av håndballgruppen  Betaling av dommere  Innkjøp av draktsett, vester (bukse/trøye)  Forsikringer:  Barn til og med 12 år er forsikret gjennom vårt medlemskap i Norges Idrettsforbund.


Laste ned ppt "Sotra Sportsklubb 2009/2010 Trenermøte Agenda:  Status på Påmeldte lag i serien Påmeldte lag i serien Treningstider Treningstider  Sotra Sportsklubb."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google