Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring i Rogaland 2016-17 En presentasjon av strukturen og ulike veier til kompetanse Grete L. Vestby GLV-Inntaket 2016-2017.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring i Rogaland 2016-17 En presentasjon av strukturen og ulike veier til kompetanse Grete L. Vestby GLV-Inntaket 2016-2017."— Utskrift av presentasjonen:

1 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring i Rogaland 2016-17 En presentasjon av strukturen og ulike veier til kompetanse Grete L. Vestby GLV-Inntaket 2016-2017

2 Gruppesamtaler i 9. klasse Målet med samtalene var: Bidra til at eleven måtte reflektere hvem han / hun er (økt selvinnsikt) Bidra til at eleven selv ser muligheter Sikre et minimum av grunnleggende informasjonsforståelse Gi eleven mer kompetanse til å ta egne valg Gjøre eleven mer i stand til å ta ansvar for egen utvikling  Tenk mestring Side 2GLV-Inntaket 2016-2017

3 Hvilke viktige ferdigheter må man ha for å kunne ta gode valg for en selv? ferdigheter til å kunne samle, analysere og anvende informasjon om utdanning, yrke og en selv. ferdigheter i å håndtere overgangsfaser i livet. ferdigheter i å ta valg 14-15 åringens største fokus er å finne sin egen identitet og midt i prosessen skal de i tillegg finne ut hva de skal bli. Side 3GLV-Inntaket 2016-2017

4 Ungdomstrinnet opplevd fra elevers ståsted? Side 4GLV-Inntaket 2016-2017

5 Ungdomsretten Du som går ut av grunnskolen, har rett til tre års videregående opplæring i løpet av en sammenhengende periode på –fem år hvis opplæringen foregår i skole –seks år hvis hele eller deler av opplæringen foregår i bedrift å fullføre opplæring som etter læreplanen varer i mer enn tre år Retten må brukes innen utgangen av det året en fyller 24 år. Side 5GLV-Inntaket 2016-2017

6 Utdanningsveier i Norge Gult = opplæring i videregående skole Grønn = opplæring i bedrift Blått = kompetanse Grått = studier på høyskoler og universitet Oransje = studier på fagskoler eller Y-vegen til høyere studier Høyskole eller Universitet (3- 5 år) Fagskole eller Y-vegen Grunnskole 10 år Aktuelle nettsider som ligger på Austbøs hjemmeside under rådgiverne. www.vilbli.no www.utdanning.no og www.31skoler.nowww.vilbli.nowww.utdanning.nowww.31skoler.no Side 6GLV-Inntaket 2016-2017

7 Totalt 13 utdanningsprogram 5 studieforberedende utdanningsprogram Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon *ny i år Musikk, dans og drama Studiespesialisering med ulike fordypning i evt. realfag, språk, samfunnsfag og økonomi. Side 7GLV-Inntaket 2016-2017

8 8 yrkesfaglige utdanningsprogram Bygg- ­og anleggsteknikk Design og håndverk, med to alternativer på Vg1: – Design og håndverk – Medieproduksjon *ny Elektrofag Helse-­ og oppvekstfag Naturbruk (med ett studieforberedende Vg3) Restaurant-­ og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon =TIP Side 8GLV-Inntaket 2016-2017

9 Påbygg etter fag/svennebrev/yrkeskompetanse Påbygg etter VG2: Mye teori (10 t/u norsk + matematikk, naturfag, historie etc.) Mange stryker eller får ubrukelig resultat i.f.t. høyskole/universitet Avslutter videregående uten formell kompetanse og uten rett til fullføring. Anbefales: Rett til påbygg etter læretid, fag- svenneprøve Motivere til å fullføre opplæringen –Sikre at flere oppnår full kompetanse (muligheter på arbeidsmarkedet) –Bedre kvalifiserte studenter, har fagkompetanse, arbeidserfaring og studiekompetanse. Disse er attraktive på arbeidsmarkedet, dobbel kompetanse. Side 9GLV-Inntaket 2016-2017

10 s.10 Generell studiekompetanse Oppnås ved å fullføre og bestå tre års videregående opplæring fra utdanningsprogram for: Studiespesialisering Idrettsfag Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Kunst, Design og Arkitektur Naturbruk med studieforberedende Vg3 Påbygg fra Vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram Reduserte skoleplasser Påbygg etter fullført læretid, fag- og svenneprøve. Grunnlaget for å søke opptak til universiteter/høgskoler GLV-Inntaket 2016-2017

11 Spesiell studiekompetanse Side 11 Spesiell studiekompetanse betyr: Generell studiekompetanse +krav om fordyping i spesielle fag eller fagkombinasjoner. Vanligvis realfag Eks. Matematikk(R1 + R2), Fysikk 1-2 og Kjemi 1+2 For mer info se: samordnaopptak.no. eller utdanning.no Oversikt over inntaksregler for universitet og høgskoler. Obs! + Noen utdannelser krever helseattest /politiattest + Særskilte krav til syn/fargesyn på bl.a. flyfag /elektro/sjøfartsfag. + Noen har egne opptaksprøver i tillegg GLV-Inntaket 2016-2017

12 Fag- og timefordeling Utdanningsprogram for studiespesialisering VG1 VG2 VG3 Side 12 Fellesfag 842 årstimer (30 t/u) Fellesfag 420 årstimer (15t/u) Fellesfag 421 årstimer Programfag fra eget programområde 280 årstimer (10 t/u) Programfag fra eget programområde 280 årstimer Valgfritt programfag 140 årstimer (5 t/u) Valgfritt programfag 140 årstimer GLV-Inntaket 2016-2017

13 Side 13 Fag- og timefordeling på Vg1 Studieforberedende utdanningsprogram Timetallene er oppgitt i 60-minutters enheter. Valgfrie programfag kan velges fra ditt eget programområde et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram Vg1 studiespesialisering Fellesfag (842 årstimer) 113Norsk 4 140Engelsk 5 140Matematikk 5 140Naturfag 5 84Samfunnsfag 3 56Geografi 2 113Fremmedspråk 4 56Kroppsøving 2 Totalt 842 årstimer 30t/u Vg1 Medier og kommunikasjon Fellesfag (702 årstimer) 113Norsk 140Engelsk 140Matematikk 140Naturfag 113Fremmedspråk 56Kroppsøving Felles programfag (140 årstimer) Valgfritt programfag (140 årstimer ) Totalt 982 årstimer 35t/u Vg1idrettsfag Vg1 musikk, dans og drama Fellesfag (646 årstimer) 113Norsk 140Engelsk 140Matematikk 140Naturfag 113Fremmedspråk Felles programfag (196 årstimer, ID) (140 årstimer, MD) Valgfrie programfag (140 årstimer, ID) (196 årstimer, MD) Kroppsøving dekkes av programfagene Totalt 982 årstimer 35t/u GLV-Inntaket 2016-2017

14 Fremmedspråk på studieforberedende utdanningsprogram. Alle må ha ett fremmedspråk i tillegg til engelsk Nivå I (begynner opplæring eller nivå II (videreføring). Elever med fransk, tysk eller spansk fra 10. klasse: tar nivå II i det samme fremmedspråket sitt på vg1 og vg2. (+ evt. nivå III på vg3 som programfag hvis skolen har tilbudet.) En kan ikke velge på nytt ( nivå I ) det samme fremmedspråket en hadde på ungdomskolen, men en kan evt. begynne på nytt på nivå I et annet språk dersom skolen en søker tilbyr nivå 1 i ønsket fremmedspråk. Få skoletilbud! En må sjekke via www.31skoler.no hvilket språk skolene tilbyr.www.31skoler.no Elever uten fremmedspråk fra 10.klasse: tar nivå I på vg1 og vg2 og fortsetter på nivå II på vg3. Side 14GLV-Inntaket 2016-2017

15 Fremmedspråk på studieforberedende utdanningsprogram i Rogaland Fylke Ingen skoler i regionen tilbyr spansk nivå 1. Disse videregående skolene tilbyr kun nivå II: Hetland, Kongsgård, St. Olav og Sandnes vgs. Nivå I tysk eller fransk tilbys først elever med engelsk fordypning fra 10.kl. Deretter elever som ønsker å skifte språkfag. NB! Sjekkwww.31.skoler.no ang. hvilke fremmedspråk de ulike skolene tilbyr på nivå 1. Det er elevens ansvar å søke skolen som har fremmedspråket som ønskes.www.31.skoler.no Side 15GLV-Inntaket 2016-2017

16 Side 16 Fag- og timefordeling Yrkesfaglige utdanningsprogram Timetallene er oppgitt i 60-minutters enheter. Vg1Vg2Opplæring i bedrift Fellesfag 336 årstimer 12t/u Fellesfag 252 årstimer 9t/u Normal arbeidstid Søker læreplass som en søker jobb. Er et ansettelsesforhold. No,eng, ma, nat, Kroppsøving. No, eng, samf, kroppsøving Stort fravær viktigste årsak til ikke å få læreplass! «Null» fravær Felles programfag 477 årstimer 16t/u Felles programfag 477 årstimer 16t/u Prosjekt til fordypning 253 årstimer 10t/u Prosjekt til fordypning 168 årstimer 6t/u GLV-Inntaket 2016-2017

17 Fag- og timefordeling Yrkesfaglig utdanningsprogram Side 17 Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Fellesfag (252 årstimer) 56Norsk 2t/u 56Engelsk 2t/u 84Samfunnsfag 3t/u 56Kroppsøving 2t/u Felles programfag (477 årstimer) Prosjekt til fordypning (253 årstimer) Totalt 982 årstimer Opplæring i bedrift eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Fellesfag (702 årstimer) 281Norsk 10 140Matematikk 5 84Naturfag 3 140Historie 5 56Kroppsøving 2 Programfag (140 årstimer) fra utdanningsprogram for studiespesialisering Totalt 841 årstimer GLV-Inntaket 2016-2017

18 Side 18 Gratis læremidler og utstyr Praktiseres som regel med utlånsmuligheter på skolene. Alle elever på Vg1, Vg2 og Vg3 får: Gratis trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr. Ikke-behovsprøvd utstyrsstipend fra Lånekassen (gjelder bare elever med ungdomsrett). ( Må søkes individuelt via lånekassen, går ikke automatisk.) Stipendsatsene avhengig av hvilket utdanningsprogrammene du tar (fra fra ca.900 til 3000 kroner skoleåret). Les mer på www.lanekassen.nowww.lanekassen.no GLV-Inntaket 2016-2017

19 Pc ordning. Alle elever som søker offentlig skole i Rogaland får brev om fylkets PC ordning. Du kan bruke egen privat PC eller Du kan bestille subsidiert PC eller Mac via fylkets avtale. Se www.elev.rogfk.nowww.elev.rogfk.no Engangstilbud for VG1 elever i offentlige skoler. Egenandelen på grunnmodell PC er tre ganger minimumsbeløpet for utstyrsstipend. Resten subsidieres av fylkeskommunen. Egenandelen skal ikke overstige laveste sats for utstyrsstipend. 967 kroner. Etter fullført videregående skole skal du da få beholde pc-en. Fullfører du ikke opplæringen, skal du få tilbud om å kjøpe pc-en. Side 19GLV-Inntaket 2016-2017

20 Side 20 Hvilke rettigheter har du? Du som går ut av grunnskolen, har rett til inntak på Vg1 i ett av tre utdanningsprogram –men du må søke 3 utdanningsprogram i prioritert rekkefølge.1-2-3 –skoler kan du bare ønske ( Inntil 3 skoleønsker pr. valgte utdanningsprogram Karakterene fra grunnskolen avgjør ! –Se www.31skoler.nowww.31skoler.no –inntak på et Vg2 som bygger på det Vg1 du har valgt (men du har ikke krav på å få det programområdet du prioriterer) GLV-Inntaket 2016-2017

21 Side 21 Hvordan bruker du MinID? Du søker og svarer på vigo.no Logg inn med MinID Du får brev med PIN-koder til MinID til din folkeregistrerte adresse ved årsskiftet Første gang du bruker MinID trenger du: –fødselsnummer (11 siffer) –PIN-koder fra kodebrev Du legger inn selvvalgt passord, mobilnummer* og e-postadresse Neste gang du bruker MinID trenger du: –fødselsnummer –selvvalgt passord –kode som kommer på SMS* Tips! Test at du får til å logge inn på vigo.no med MinID i god tid før søknadsfristen! Åpnes i begynnelsen av januar.vigo.no Hjelp til MinID? Kontakt brukerstøtte 800 30 300 minid@difi.no Les mer på vilbli.novilbli.no * Har du ikke mobiltelefon må du bruke PIN-koder fra kodebrevet hver gang du skal logge inn på vigo.no med MinID vigo.no GLV-Inntaket 2016-2017

22 Side 22 Nyttige tips og råd Elektronisk søknad Vedlegg må scannes inn elektronisk. Du søker og svarer på www.vigo.nowww.vigo.no Ta godt vare på PIN-kodebrevet Husk passordet til MinID Husk søknadsfristen: 1.mars kl.23.59. Sett alltid opp tre alternative utdanningsprogram Vg1 Sikre deg plass ved å legge inn forhåndssvar. Vigo åpnes for forhåndssvar 1.juni - 1.juli. GLV-Inntaket 2016-2017

23 Side 23 Viktig: Eleven mister skoleplassen hvis han –ikke svarer til riktig tid. (En ukes svarfrist) –ikke møter første skoledag. ( Ca150-200 mister plassene sine hvert år) –Klagefristen på tildelte utdanningsprogram er 3 uker etter at du fikk inntaksmeldingen –Dersom eleven ikke har tilstrekkelig konkurransepoeng på noen av sine prioriterte skoler på ønske nr.1,- går Vigo automatisk over til søkers utdanningsprogram nr. 2 –Derfor realistiske skoleønsker viktig! Legg ved opplysninger som kan ha betydning for inntaket eller opplæringen (vedleggsskjema) Alle vedleggsskjema ligger på www.vilbli.no og i www.vigo.nowww.vilbli.nowww.vigo.no Fra inntaksåret 2016-17 må aktuelle vedlegg sendes elektronisk / scannes. GLV-Inntaket 2016-2017

24 Side 24 Informasjon Bruk nettstedene: www.vilbli.no www.utdanning.no www.31skoler www.31skoler. (Ny layout.-ferdig i januar) ( Husk poengsummen som er angitt er poengsummen til siste inntatte elev) www.samordnaopptak.no Besøk videregående skoler Åpne dager arrangement. Annonser i avisen + skolenes hjemmesider Snakk med forskjellige yrkesutøvere Lån med hjem bokutgaven av: Vil bli noe! GLV-Inntaket 2016-2017

25 Drøm og virkelighet Side 25 Viktig med drømmen - med modenhet og økende selvinnsikt kobles den til realiteter. Viktig med mestring underveis i prosessen! GLV-Inntaket 2016-2017

26 Tilleggsinformasjon Side 26GLV-Inntaket 2016-2017

27 Viktig informasjon fra fra Inntaksmøtet til Rogaland Fylke 19.11. 2015 1. november er startpunktet der du bruker av ungdomsretten din. Kan ikke gå samme programområde for å forbedre karakterer. Må forbedre som privatist Fravær: Ny streng bestemmelse fra U.dir. gjelder fra skl. året 2016- 2017 Overskrider det udokumenterte og ugyldige fraværet mer en 10% av fagets timetall, må skolen sette IV (ikke vurderings grunnlag) Hovedregel: søkere må ha bestått VG1 for å bli tatt inn som fulltidsstudent til VG2. Alle må søke på nytt til VG2 via VIGO Får VG3 på samme skole dersom VG2 er fullført. Side 27GLV-Inntaket 2016-2017

28 Søknad læreplass. Husk bedriften bestemmer hvem de tar inn som lærlinger. Disse punktene. Gjelder mer enn noen gang pga arbeidsmarkedet nå. Ikke fravær. God kroppsøvingskarakter. ( Sier noe om helse og utholdenhet) Gode karakterer. Aktive søkere som selger seg inn til bedriftene. Når en søker ha alltid en plan B dersom plan A blir vanskelig. Populære fag har vært Industrimekaniker og Industrimontør. Disse har hatt vansker med læreplass i år. ( De mest oljerelaterte fagene) I inneværende år: 128 elever fått tilbud om VG3 skole i stedet for læreplass. Side 28GLV-Inntaket 2016-2017

29 Framtiden ??? I Rogaland har søkerne fordelt seg slik: Omtrent på midten 50% til yrkesfaglig og 50% til studiespesialiserende FAFO forsker på Bygg Camp Jåttå: I framtida bli størst behov for dyktige folk med fagbrev -70% av behovet for arbeidskraft ville ligge her. Norge konkurrere på spisskompetanse og høyteknologi ikke lavkostnadsland. Men så på Inntaksmøtet sier Torbjørn Håmsø ( leder av seksjon fag og yrkesopplæring).Elektrofaget nedjustert behovet med 25% NAV på Yrkesmessa: Velg etter interesse – ikke se seg blindt på dagens arbeidsmarked. ( Norge økt befolkningsvekst –dermed økt behov for arbeidskraft) Bråe svingninger – Mye skjer på kort tid. 4-5 år før dette kullet er klare for arbeidsmarkedet –2021??? Side 29GLV-Inntaket 2016-2017

30 UIS Bachelor ingeniørfag – opptakskrav Videregående studiespesialisering + R1, R2 og Fys1) m/ spesiell studiekompetanse (realfagsfordyping) eller Videregående studiespesialisering-Generellstudiekompetanse. + forkurs i Matematikk og Fysikk eller Videregående yrkesfaglig + fullt forkurs ( over ett år) eller Fagbrev pluss fagskole med tilpassing(noen linjer) eller Y-vei elektro, et elektrofagbrev og studietilpassing. Side 30GLV-Inntaket 2016-2017

31 Inntak og poengberegning til Vg1 For å bli tatt inn til et utdanningsprogram på Vg1 er hovedregelen at du må ha gjennomgått norsk grunnskole eller tilsvarende. Hovedregelen for poengberegning er at avsluttende karakterer i alle fag fra grunnskolen skal legges til grunn. Alle standpunkt- og eksamenskarakterer skal telle som poeng med samme verdi som karakteren. I valgfag skal det regnes ut et gjennomsnitt av karakterene du har fått på ungdomstrinnet, og denne gjennomsnittskarakteren skal føres med to desimaler. I fag der det er fastsatt at sluttvurderingen skal være «Deltatt» eller «Bestått», eller der det ikke skal foretas sluttvurdering, skal faget ikke telle med i poengberegningen. Har du fritak for opplæring eller vurdering med karakter i et fag, skal ikke faget telle med i poengberegningen. Har du fått IV (ikke vurderingsgrunnlag) i et fag eller IM (ikke møtt til eksamen), skal dette likevel telle med i beregningen med poengverdien 0. Poengsummen får du ved å summere alle tallkarakterene og deretter dele på antall karakterer. Dette gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 10. Sum alle karakterer —————————— = Gjennomsnitt (med 2 desimaler) * 10 = Poengsum Antall karakterer Side 31GLV-Inntaket 2016-2017

32 Talenter mot Toppen og ToppIdrett Søkere til disse utdanningsprogrammene må sende med vedleggsskjema. Uten innsendt vedleggsskjema blir ikke søknaden vurdert. Se hjemmesiden til St. Svithun for nærmere beskrivelse av opptaksvilkår. Skolemessig: Se krav Idrettsmessig: Se krav og hvordan utvelgelsen skjer. NB! TMT kan også søkes via Yrkesfag Jåttå. Men nå kun mulig fra utdanningsprogrammet Bygg og Anleggsteknikk. ( Begrenset til dette utdanningsprogrammet fra inneværende inntaksår ) P:S: Søkere til Breddeidrett kan få tilleggspoeng ved inntak ved å fylle ut vedlegg VIGO (1 poeng for kretsnivå i din idrett og 3 poeng for landsnivå men forutsetter at ellers har nok konkurranse poeng for inntak). Side 32GLV-Inntaket 2016-2017

33 Studspes. med Musikk, dans og drama Disse skal ikke sende inn vedleggsskjema. Skolene vil sende ut mer utfyllende informasjon om ferdighetsprøvene til sine primærsøkere i mars/ april. Skolene vil kunne gi elever som tar ferdighetsprøve fra 0-7 eller 15 tilleggs poeng etter kriteriene som er lagt ved denne informasjonen. Prøvene avholdes innenfor valgt fordypning/ disiplin. (Musikere spiller eller synger, dansere viser dans, drama viser ferdighet som er relevant i forhold til drama.) Det kan også tas hensyn til ønsket instrumentfordeling ved tildeling av poeng. Side 33GLV-Inntaket 2016-2017


Laste ned ppt "Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring i Rogaland 2016-17 En presentasjon av strukturen og ulike veier til kompetanse Grete L. Vestby GLV-Inntaket 2016-2017."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google