Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innsøking til videregående skole Foreldremøte 14.01.16.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innsøking til videregående skole Foreldremøte 14.01.16."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innsøking til videregående skole Foreldremøte 14.01.16

2 MinID Brevet ble sendt ut i desember Ta vare på pin-kodene. Dette trengs ved svar på skoleplass Bestille nytt dersom dere ikke har fått dette

3 Videregående opplæring i Rogaland 27 fylkeskommunale skoler Ca. 17.000 elever Ca. 22.500 søkere totalt for skoleåret 2015-16 Ca. 50/50 studieforberedende vs. yrkesfag

4 Rett til skoleplass Rett 3 år – Frist 5 år Fristen løper fra det året man begynner å ta ut retten Både rett og frist kan utvides etter søknad til fylkeskommunen 1. november er dato for bruk av rett Uketimetall under 1/3 bruker ikke av rett, men frist

5 Hva er videregående opplæring Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier Studieforberedende og yrkesfaglig opplæring: Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap (gir studiekompetanse) Yrkesfaglig opplæring fører fram til et yrke (gir yrkeskompetanse med eller uten fagbrev eller svennebrev)

6 Skoleåret 2016/2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk/medieproduksjon Elektrofag Helse- og oppvekstfag Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon Studieforberedende Yrkesfaglig

7 Studiekompetanse Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget for å søke opptak til universiteter og høgskoler Til visse studier er det spesielle opptakskrav, spesiell studiekompetanse. Ofte stilles krav om spesielle fag eller fagkombinasjoner, vanligvis realfag. Gjelder medisinstudiet og ingeniørstudier bl.a.

8 Yrkeskompetanse Har du når du er utdannet til å utøve et yrke Vanlig løp: to år på skole + to år i lære Svenneprøve eller fagprøve Allmenn påbygg

9 Omvalg Rett til omvalg på Vg 1 eller Vg 2 Kan IKKE gå om igjen samme programområde for å forbedre karakterer Når en elev har fullført og bestått opplæringen i et fag, skal sluttvurderingen følge eleven fram til kompetansebevis og vitnemål (Forskrift til oppl.lova § 3-17a) Karakterer kan i utgangspunktet kun forbedres som privatist

10 Fravær Vil gjelde fra skoleåret 2016/2017. Grense på 10 % Unntak for: Helse- og velferdsgrunner Arbeid som tillitsvalgt Politisk arbeid Hjelpearbeid Lovpålagt oppmøte Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå Fravær utover 10 % må dokumenteres. Skolene setter IV dersom udokumentert fravær overstiger denne grensen

11 Tidsplan for inntaket til skoleåret 2016–2017 DatoFrist 1. februar Søknadsfrist for minoritetsspråklige som søker med vedleggsskjema 1. februar Søknadsfrist for søkere med fortrinnsrett 1. februar Søknadsfrist for søkere med individuell søknadsbehandling 1. marsSøknadsfrist for søking til læreplass 1. marsSøknadsfrist for fellesinntaket mai Melding om inntak på særskilt vurdering. Det vil bli sendt ut ordinære tilbuds- og avslagsbrev på papir ca 5. juli Melding om utfall av første fellesinntak Utsending av SMS-melding med informasjon om 1. fellesinntak (purrekort blir sendt på papir) ca. 26. juli Melding om utfall av andre fellesinntak Utsending av SMS-melding med informasjon om 2. fellesinntak 2.–3. uke i august Fortløpende inntak for elever som ikke har fått tilbud om skoleplass i 1. eller 2. inntak

12 Innsøking Søknadsfrist 1. mars www.vigo.no Kan ikke foreta endringer etter dette Alle elever får hjelp til å søke på skolen (uke 2 og 3) Kan endre på søknaden frem til 1. mars

13 Ønsker Alle MÅ ha tre utdanningsprogram Kan ha opptil tre skoleønsker på hvert utdanningsprogram Prioritert rekkefølge Må bare sette opp skoler som er aktuelle Karakterene bestemmer hvor du kommer inn

14 Søknad Mobilnummer og epostadresse kan endres frem til 1. juli Viktig at det er et mobilnummer som er i bruk Kan legg inn forhåndssvar mellom 1. juni og 1. juli (skal minne elevene på dette)

15 Inntak Etter at 1. inntak er kjørt i begynnelsen av juli 2016 vil det bli sendt ut SMS til det mobiltelefonnummeret søker har oppgitt i det elektroniske søknadsskjemaet. Tilsvarende sendes det ut melding etter at 2. inntak er kjørt i månedsskiftet juli/august. Det blir da gitt melding om at søker må logge seg på www.vigo.no for å svare.

16 Svar på plass Alle må svare på tilbud om skoleplass/venteplass (også de som svarer «nei»). Etter svarfrist vil det bli sendt svar- /ventebrev pr. post til de som ikke har svart elektronisk. Søkere som ikke svarer innen fristen blir strøket av inntaket og mister tildelt skoleplass. Alle søkere får oppgitt hvor de står på venteliste på alle høyere ønsker enn det de har fått tilbud om.

17 Vedleggsskjema Idrettsfag: Elevene har fått dette vedleggsskjema. Må leveres inn til meg så snart som mulig med signatur og stempel fra forbund og krets. Kan utløse tilleggspoeng. Toppidrett/TMT: Elektronisk vedleggsskjema på vigo.no og hjemmesiden til St. Svithun. Skal kun sendes inn av de som har dette på sin førsteprioritet. MDD: Vil få tilbud om ferdighetsprøve som kan utløse tilleggspoeng.

18 1. skoledag Søkere som ikke møter opp 1. skoledag mister tildelt plass dersom det ikke er gjort avtale med skolen om permisjon og lignende. Søkere som på grunn av sykdom ikke kan møte 1. skoledag, må gi beskjed til skolen om dette (jfr. lokal inntaksforskrift). Dato og klokkeslett for skolestart er oppgitt på det elektroniske svarkortet for de fleste tilbud.

19 Tenk høyt med ungene Hvis de trengs å realitetsorienteres, gjør det! Vær aktive i prosessen sammen med dem Gå på åpne dager på de videregående skolene. Oversikt på hjemmesiden vår. Viktig at elevene er motiverte for det de skal gå på Det praktiske er også viktig i en travel hverdag. Sjekk buss og togforbindelser.

20 Nyttige lenker www.vilbli.no www.31skoler.no www.rogfk.no www.vigo.no Spørsmål? Ta kontakt! lene.lindanger.stromo@stavanger.kommune.no

21


Laste ned ppt "Innsøking til videregående skole Foreldremøte 14.01.16."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google