Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Labov og Waletzky Narrativ analysis

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Labov og Waletzky Narrativ analysis"— Utskrift av presentasjonen:

1 Labov og Waletzky Narrativ analysis
Oral versions of personal experience

2 Utgangspunkt Fortellinger må analyseres ut fra hvilken funksjon de har
Mål: finne ut hva som er de grunnleggende enheter i en fortelling Funksjonell analyse av fortellingens referensielle og evaluerende funksjon Referensiell: Viser til det som har hendt Evaluerende: Forteller hva vi mener om det som har hendt

3 Analyseenheter Setninger Yttrykk Ord

4 Materiale Fortellinger fra to ulike sosiale kontekster
Fortelleren blir intervjuet av og forteller til en ukjent Fortelleren snakker mest med kjente 600 intervjuer med svarte og hivte, byfolk og bygdefolk i alderen 10-72 Ingen med høy utdanning, ingen med avsluttet videregående skole ”Har du noen gang vært i en situasjon der du var i fare for å bli drept? 14 ulike eksempler

5 Undersøkelsen Hvordan vet vi om det er en eller flere fortellinger i disse eksemplene? Er noen fortellinger bare fragmenter av en fortelling? Vi er nødt til å si noe om rekkefølgen av hendelsene. Hvordan kan rekkefølgen av setninger i en fortelling ses i sammenheng med rekkefølgen av hendelser i virkeligheten?

6 Tidsrekkefølge Fra fortelling nr 5:
a) Altså, dette mennesket hadde fått for mye å drikke b) og han gikk løs på meg c) og venninnen min kom inn d) og hun hindret ham i det

7 En annen rekkefølge c) Venninnen min kom inn
d) akkurat tidsnok til å hindre dette mennesket som hadde fått litt for mye å drikke i å gå løs på meg

8 Eller denne d) En av venninnnene mine stopped angrepet.
c) Hun hadde nettopp kommet inn. b) Dette mennesket gikk løs på meg. Han hadde fått litt for mye å drikke.

9 Hovedsetninger og leddsetninger
Bare hovedsetninger har med tidsrekkefølge å gjøre Leddsetninger kan plasseres over alt uten å ødelegge tidsrekkefølgen: En dag la hun igjen et brev Hun ville begå selvmord Fordi han alltid holdt et helvete for meg

10 Hvilke kan byttes om? Og de holdt på å nå meg igjen Og jeg kryssa gata
Og jeg falt så lang jeg var. Og jeg falt så lang jeg var Hvilke setninger har fri plassering? Hvilke har ikke det?

11 Frie og bundne setninger
Dersom setningene er ordnet etter hverandre i en tidsrekkefølge, er det enten en fri eller en bundet setning. Dersom setningen kan stå hvor som helst i fortellingen, er det en fri setning Om den ikke kan stå hvor som helst, er det en bundet setning

12 Definisjon på en fortelling
En hvilken som helst setningsrekkefølge der det er minst en tidsrekkefølge Jeg kjenner en gutt som heter Harry. En annen gutt kasta ei flaske rett i hodet på han, og han måtte sy sju sting. Hvor er tidsrekkefølgen? ”Jeg skjøt og drepte ham”? ”Jeg lo og lo av ham”?

13 Fortellende hoder Det bøyde verbet i en fortellende setningen er det fortellende hodet i setningen De vanlige formene er presens og preteritum (fortid) Vanligvis finner vi ikke perfektum i fortellinger (har gått), men vi kan finne pluskvamperfektum (hadde gått)

14 Fortellende sekvenser kan være i slekt
Han gikk løs på meg. Venninnen min kom inn. Han angrep meg. Da kom venninnen min inn. A – så B er en primærsekvens i fortellinger.

15 Framgangsmåte Prøv å sette setningene i en nødvendig rekkefølge
Flytt frie setninger til begynnelsen av fortellingen Bundne setninger flyttes til et så tidlig som mulig punkt i fortellingen uten at tidsrekkefølgen forandres Sideordnede setninger kan smeltes sammen til mindre enheter

16 Overordnet struktur i en fortelling
Orientering om person, plass og tid(mangler ofte i barns fortellinger) Komplikasjon- dette hendte og dette ble resultatet. Evaluering -det som er poenget med fortellingen. Mangler ofte når fortellingen er rotete (11 og 13), jf. 14. Det kan være flere slike i en fortelling , i ordvalg, tonefall o.a. Resolusjon. Vanskelig å skille fra komplikasjon i fortellinger uten poeng.Kan falle sammen med evaluering. Coda (og så levde de lykkelig resten av sitt liv. Og det var det)

17 Labovs diamant 1.Abstract: What, in a nutshell, is this story about?
2. Orientation: Who? When? Where? 3. Complicating action: What happened? And then what happened? 4. Evaluation: So what? How or why is this interesting? 5.Result or resolution: What finally happened? 6. Coda: That’s it, I’ve finished and I am bridging back to our present situation.


Laste ned ppt "Labov og Waletzky Narrativ analysis"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google