Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2005 Informasjonsmøte mandag 5.12 Bachelorprogrammet i Utviklingsstudier.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2005 Informasjonsmøte mandag 5.12 Bachelorprogrammet i Utviklingsstudier."— Utskrift av presentasjonen:

1 2005 Informasjonsmøte mandag 5.12 Bachelorprogrammet i Utviklingsstudier

2 2005 Nytt utviklingsemne: UTV2100 Feltarbeid http://www.uio.no/studier/emner/sv/sv/UTV2100/

3 2005 Emneopptaket Frist 15. desember 28.11 Informasjon om vårens emner tilgjengelig på web (tid og sted for undervisning + eksamensdato) 1.12 Studentweb åpner for utfylling av utdanningsplan 20.12 Resultatet fra det 1. emne- og undervisningsopptaket publiseres i StudentWeb, se under "Innsyn", linken "undervisningsopptak". Har du fått opptak på alle emnene du ønsket deg, bekreft utdanningsplanen.

4 2005 5.1 StudentWeb åpner for emne- og undervisningsmelding for vårsemesteret 2006 (2.runde), førstemann til mølla 12.-13.1 Liste over emner med ledig kapasitet publiseres. 13.1 StudentWeb åpner emne- og undervisningsmelding på emner med ledige plasser. 1.2 Endelig stenging av emneopptaket og frist for å betale semesteravgift og bekrefte utdanningsplanen for vårsemesteret

5 2005 Frist 1. september! Betale semesteravgift Eksamensmelde deg for emner du skal ta opp igjen Søke om permisjon Søke om deltidsstudier Søke om tilrettelagt eksamen (ekstra tid/spesielle ordninger). Må søkes om hvert semester!

6 2005 Utdanningsplanen Før utfylling. Hva må jeg tenke på? http://www.uio.no/studier/studentweb/ Hvordan søker jeg opptak på emner? Hva skal jeg søke opptak på? Har jeg bare en mulighet? Rangeringsregler. Hva er det? www.sv.uio.no/studier/rangeringskategorier.html Bekrefte utdanningsplanen Ta opp eksamen i et emne Problemer med utdanningsplanen? Hjelp til utfylling av utdanningsplan i dag kl. 12-13 i PC-stua i ES

7 2005 Utdanningsplanen Undervisningsopptak gis primært en gang per emne. Dette betyr at du kun skal søke opptak til de emner du faktisk skal studere kommende semester. Det er studentens eget ansvar å sørge for at undervisning og eksamener for de ulike emnene det søkes opptak til ikke kolliderer. Studentene skal ikke inn i utdanningsplanen i Studentweb når denne er stengt for å finne informasjon, teste ulike veier etc. Denne informasjonen finnes på nett. (En konsekvens av å gå inn i utdanningsplanene når Studentweb er stengt, er at studenten kan komme til å slette eksamensmeldinger ved for eksempel å endre fordypningsvalg f. eks, teste hvordan utdanningsplanen ser ut etc.)

8 2005 Valg av emner til neste semester 2. 4. og 6. semester: Stor valgfrihet Det er viktig å planlegge studieløpet: http://www.uio.no/studier/program/utvikling/presentasjon/oppbygging- gjennomforing.html Velg emner ut ifra interesser, valg av fordypning og krav til grad. Sjekk i hvilke semestre emnene faktisk gis. Anbefalte løp kan fungere som veiledning: http://www.sv.uio.no/studier/tverrfagl/utvikling/utv_gjennomforing.html Krav til fordypningsemner, se mastersider

9 2005 Valg av emner For tid og sted for undervisning og eksamen se de semesterspesifikke emnesidene For informasjon om emnets innehold forkunnskapskrav, undervisningsopplegg og etc, se emnepresentasjon Eks: SOSANT 2530 - Utvikling http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2530/

10 2005 Eksamensinformasjon Vil jeg stå på eksamen? Hvilke emner skal jeg søke på hvis jeg er usikker? Når faller sensur og hvor finner jeg den? studentweb ca 3 uker etter eksamen

11 2005 Eksamensinformasjon OBS! Eksamensmelding uten undervisningsopptak! Trekk fra eksamen Syk på eksamen Sykemelding må leveres innen 3 virkedager. Kan da søke om utsatt eksamen.

12 2005 Informasjon Generelle studiespørsmål skal til SV-infosenter http://www.sv.uio.no/studier/svinfo.html Husk følge med på programmets hjemmeside: http://www.uio.no/studier/program/utvikling/ NB! Sjekk student e-post jevnlig Emnesider og kontaktinformasjon

13 2005 Studier i utlandet - Flere muligheter http://www.uio.no/studier/program/utvikling/utland/index. xml Nordisk institutt i India http://www.nci.uio.no/

14 2005 Veiledning Liv Tone Måseidvåg har treffetid tirsdager 9.30- 11.30, SV-infosenter Halvor Mehlum har treffetid torsdager 10-11 i rom 1105, ØI SV-infosenter har veiledning hver dag fra 9-11 Veiledningstime bestilles i skranken på SV- infosenter, sv-info@sv.uio.no eller 22854846sv-info@sv.uio.no Der kan man også bestille treffetid med studiekonsulenter fra ulike institutt


Laste ned ppt "2005 Informasjonsmøte mandag 5.12 Bachelorprogrammet i Utviklingsstudier."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google