Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til masterprogrammet for arkeologi og konservering, studieretning arkeologi Tor Egil Førland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til masterprogrammet for arkeologi og konservering, studieretning arkeologi Tor Egil Førland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til masterprogrammet for arkeologi og konservering, studieretning arkeologi
Tor Egil Førland

2 Hvem er hvem? Program for arkeologi og konservering
Programleder: Tor Egil Førland Programkonsulent: Mari Corell Institutt for arkeologi, konservering og historie Undervisningskoordinator: Sheila Dawn Coulson Studiekonsulent: Mimi E. Koppang Studiekonsulent for internasjonalisering, fleksibel læring og etter- og videreutdanning : Helena Neumann Studieleder: Katrine Randin Program for arkeologi og konservering

3 Oppbygging av programmet
4. semester ARK Masteroppgave i arkeologi 3. semester 2. semester ARK Prosjektbeskrivelsesseminar ARK4310/ARK Feltkurs 1. semester Valgfritt emne på 4000-nivå ARK4300 – Arkeologisk databehandling 10 studiepoeng Tor Egil Program for arkeolog og konservering

4 Som dere så: 20 valgfrie studiepoeng 40 obligatoriske 60 studiepoengs masteroppgave. Studenter som ønsker en bredere utdanning rettet mot forvaltning framfor forskning, kan velge å skrive to mindre arbeider – hver på 30 studiepoeng – som til sammen veier like tungt.

5 Praktisk informasjon Hei,
Velkommen som masterstudenter til historieprogrammet! Jeg er programkonsulent. Jeg er en del av programadministrasjonen og er sekretær for programrådet. En av de viktigste arbeidsoppgavene mine er å gi veiledning til studenter. Jeg har kontor i 2.et P.A. Munchs hus og treffetid torsdag Jeg kan gi veiledning om oppbygging og gjennomføring av studiet, Informasjon om delstudier i utlandet Tilbud om kompetansesamtaler. Nå skal jeg gå igjennom en del praktisk informasjon

6 Semesterregistrering
Du finner de valgfrie emnene her. Må gjøres hvert semester i Studentweb Detaljer for betaling av semesteravgiften finnes på Studentweb, der bestiller du eventuelt giro. Siste frist er 1. september Du må identifisere deg med fødselsnummer (11 siffer) og PIN-kode for å få tilgang til tjenesten (alternativt: brukernavn og passord). Hvis du er ny student ved UiO finner du PIN-koden på giroen for betaling av semesteravgift. Du skal få brukernavn og passord i et brev (ta kontakt med IT-tjenesten på PC-stua i 1. etasje i Sophus Bugges hus). Når du har semesterregistrert deg og betalt semesteravgiften får du et semesterkort. Du kan også logge deg på studentweb med brukernavn og passord.

7 Utdanningsplan – Meny og inngangsside
Trykk her! Inne i studentweb ser det slik ut. Meld deg til emner gjennom utdanningsplanen. Program for arkeologi og konservering

8 Emneoppmelding og planlegging framover
Trykk her! Eller her! For å legge til et nytt emne trykker du på knappen for nytt emne, Og for å velge undervisning trykker du på ”undervisning” Du skal bare melde deg til emner og undervisning for ett semester av gangen. Når du er ferdig med å legge til emner og velge undervisningspartier trykker du ok lagre. Program for arkeologi og konservering

9 Studiekort Du må ha betalt semesteravgift og mottatt semesterkort før du kan få studiekort Studiekortet utstedes på kortsenteret på Blindern (inne på Akademika). Ta med semesterkort og gyldig legitimasjon. Studiekortet fungerer som lånekort på bibliotekene ved UiO og inngangskort på masterlesesal/datasal. Husk å få pin-kode registrert til kortet. Fungerer som lånekort, men også som nøkkelkort for å komme inn på lesesalen. Program for arkeologi og konservering

10 Hjelp og veiledning Studiekonsulent: Mimi E. Koppang
Treffetid mandag–torsdag kl.12.30–14.30, Blindernveien 11 Programkonsulent: Mari Corell Mandager i Blindernveien 11, rom 116 Torsdager i Niels Henrik Abels hus, rom 202b Ekspedisjonen i Blindernveien 11: Mandager- fredager Kristian Reinfjord (i Frederiks gate 3 på mandager) HF Studentinformasjon: 1. etasje, P. A. Munchs hus. Åpent mandag–fredag kl –15.00 Du kan få hjelp med påmeldingen av meg, her ser dere treffetiden mine, PC-stua her i Sophus Bugge er åpen for emnepåmelding med hjelp for de som trenger det, der kommer også jeg til å være tilstede. Program for arkeologi og konservering

11 Studierett Studieretten varer i to år (4 semestre).
Du forventes å gjennomføre studiet på normert tid. Dersom du får problemer med å følge normal studieprogresjon må du kontakte programkonsulenten eller søke om deltidsstudier. Studentrådgivningen har mange gode lavterskeltilbud, for eksempel tilbud om rådgivning om man skulle synes at det er vanskelig å følge normert studieprogresjon. Se på Program for arkeologi og konservering

12 Permisjon fra studiet Du kan søke om permisjon i ett semester uten særskilte grunner. Det kan søkes om permisjon i inntil ett år ved: - avtjening av militær- eller siviltjeneste - fødsel - langvarig sykdom - arbeid i humanitære og politiske organisasjoner - opptak til ekstern utdanning som kan innpasses i studieprogrammet - opptak til et annet studieprogram ved Universitetet i Oslo - faglig relevant arbeid Søknadsfristen 1. september og 1. februar er absolutt og gjelder for det inneværende semester. Det er normalt et krav til progresjon på studiet, men vi har et eget regelverk for permisjoner, deltidsstudier og utsatt studiestart. Program for arkeologi og konservering

13 Deltidsstudier Hvis du ønsker å studere deltid ett eller flere semestre, må du søke om dette (se programmets nettside for mer informasjon). For eksempel hvis du planlegger å ta hele studieprogrammet på deltid (minimum 50 % progresjon). Ved særskilte behov, for eksempel ved sykdom eller store omsorgsoppgaver, kan du søke om deltidsstudier med mindre enn 50% studieprogresjon i inntil ett studieår. Særskilte behov må dokumenteres. Hvis du studerer deltid må du selv ta ansvar for progresjonen i studiet. Det kan ikke søkes deltidsstudier med tilbakevirkende kraft. Frist for å søke om permisjon eller deltidsstudier: 1. september i høstsemesteret, og 1. februar i vårsemesteret. Søknadsskjema finnes på programmets nettside Program for arkeologi og konservering

14 Nye regler fra høsten 2010 ved HF
Masterstudenter kan ikke søke om deltidsstudier etter sitt 3. semester. Da gjelder de nye reglene HF har innført om at man må søke om ekstra semestre: Et eventuelt 5. semester søker du instituttet om å få innvilget. Et eventuelt 6. semester søker du fakultetet om å få innvilget. Dette er et ledd i arbeidet med å få flere masterstudenter til å levere til normert tid.

15 Du har ansvar for å holde deg orientert!
Sjekk universitets-e-postadressen din jevnlig: Kan videresende e-post til din private e-postkonto. Viktig informasjon blir sendt til denne adressen. Bruk webportalen ”Mine studier”. Gå inn fra HF-studentinformasjon: Det er svært viktig å sjekke student e-posten din. Dersom du vil bruke en annen e-post adresse må du sørge for videresending fra student e-posten din. Webportalen Mine studier er nyttig fordi den samler beskjedfeltene fra Programsiden, og fra alle emnene du er meldt opp i, da slipper du å sjekke beskjedfeltene på mange forskjellige nettsteder. Kan vise pålogging: brukernavn og passord På HF studentinformasjon ligger mange skjemaer og retningslinjer. Program for arkeologi og konservering

16 Støtte til studiereiser og aktiviteter
Reisestøtte: Programmet kan etter søknad gi økonomisk støtte til studiereiser i inn- og utland som har med masteroppgaven å gjøre. Søknadsskjema med budsjett sendes via veileder til økonomikonsulenten. Faglig-sosiale midler: Aktiviteter som er både faglige og sosiale. Har du gode ideer kan du kontakte fagutvalget, studentforeningen eller organisere noe selv. Utlysning av midler med informasjon vil komme på e-post og legges ut på programmets nettside! Program for arkeologi og konservering

17 Programmets hjemmeside www. uio
Programmets hjemmeside Her finner du all informasjon om oppbygging av studiet, læringsmål og kompetanse, det står litt om arbeidsliv for historikere, mange ressurssider er samlet på denne siden, mange lenker og annet. I beskjedfeltet legg vi ut viktige beskjeder som det er viktig å følge med på. Program for arkeologi og konservering

18 Student-IT Ekspedisjon i 1. etasje i Sophus Bugges hus.
Student-IT arrangerer IT-kurs for alle studenter ved HF. Se her for mer informasjon: Program for arkeologi og konservering

19 Viktige datoer og frister!
1. september: - Frist for å betale semesteravgift. - Frist for å søke om tilrettelagt eksamen. Frist for å søke om utsatt studiestart, permisjon og deltidsstudier for Høstsemesteret. - Siste frist for emne- og eksamenspåmelding. 15. september: Frist for å søke opptak til delstudier i utlandet (bilaterale avtaler, Erasmus og Nordplus). Les mer på: Program for arkeologi og konservering

20 Utenlandsopphold og fronter

21 Fronter - digital læringsplattform
Blyant:

22 Hva brukes Fronter til? eksamen, alle hjemmeeksamener skal leveres i Fronter undervisningsmateriale (forelesninger, pp-presentasjoner, seminarnotater, nyttige lenker etc.) innleveringer (kvalifiseringsoppgaver, kommentarer fra lærer, student-kommentarer, interaktive prøver etc.) evalueringer (kursevalueringer) Kollokviegrupper, lever liste med navn til ekspedisjonen om dere ønsker egen mappe til gruppa i emnets fellesrom Program for historie

23 Fronterveiledning

24 Delstudier i utlandet Program for historie

25 Blindernveien 11 Studiekonsulent med ansvar for internasjonalisering, etter- og videreutdanning og fleksibel læring

26 Studentforeningene Fagutvalget på arkeologi
Nicolay arkeologisk tidsskrift Arkeologisk studentforening Program for arkeologi og konservering

27 Lykke til med studiene! Hei,
Velkommen som masterstudenter til historieprogrammet! Jeg er programkonsulent. Jeg er en del av programadministrasjonen og er sekretær for programrådet. En av de viktigste arbeidsoppgavene mine er å gi veiledning til studenter. Jeg har kontor i 2.et P.A. Munchs hus og treffetid torsdag Jeg kan gi veiledning om oppbygging og gjennomføring av studiet, Informasjon om delstudier i utlandet Tilbud om kompetansesamtaler. Nå skal jeg gå igjennom en del praktisk informasjon 27


Laste ned ppt "Velkommen til masterprogrammet for arkeologi og konservering, studieretning arkeologi Tor Egil Førland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google