Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ta fag fra videregående skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ta fag fra videregående skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ta fag fra videregående skole
Orientering for foresatte og elever Oslo Handelsgymnasium 27. mai 2014 Foreldremøte 10.trinnselever 27 mai 2014

2 Innhold Hva innebærer ordningen?
Hvilke forventninger har vi til elevene – hvilke forutsetninger må de ha for å gjennomføre? Organisering av undervisningen Sluttvurdering Muligheter og utfordringer etter gjennomført Vg1-pensum Spørsmål? Foreldremøte 10.trinnselever 27 mai 2014

3 Hva innebærer ordningen?
Elevene følger opplæring i hele faget (hhv. engelsk eller matematikk 1T) med elevstatus på videregående skole Elevene har prøver, innleveringer mv. i faget på videregående – ikke på ungdomsskolen de går på Samme krav til frammøte og aktivitet som for andre elever Fravær vil bli registert og sendt avgivende skole Foreldremøte 10.trinnselever 27 mai 2014

4 Hvilke forventninger har vi til elevene
Anbefalt karakteren 5 eller 6 fra ungdomsskolen Må kunne nyttiggjøre seg undervisningen på vgs Må ha faglige forutsetninger Hvis i tvil – be om veiledning fra faglærer/ rådgiver på ungdomsskolen, eller kontakt oss Elevene må kunne jobbe selvstendig, og tåle kombinasjonen av reisevei og økt arbeidsbelastning gjennom et helt år (er det noe man kan prioritere bort?) Foreldremøte 10.trinnselever 27 mai 2014

5 Erfaringer etter seks år:
For mange har startet og sluttet igjen - utydelige forventninger? De elevene som velger å fullføre, får resultater over hele karakterspekteret, men med overvekt av gode resultater. Gjennomgående ser vi bedre resultater i engelsk enn i matematikk. Å gå på vgs er ikke det samme som å gå på ungdomsskolen. Mange har for eksempel en opplevelse av mindre oppfølging Foreldremøte 10.trinnselever 27 mai 2014

6 Tiltak for å avstemme forventninger
Vi vil høsten 2014 gjennomføre en kartleggingsprøve umiddelbart etter skolestart for de elevene som melder interesse for forsert løp. Vi gir råd til elevene om veien videre, etter prøven. Foreldremøte 10.trinnselever 27 mai 2014

7 Organisering av undervisningen
Undervisningen er lagt til to økter per uke: Tirsdager – 15.30 Torsdager – 16.00 Fast lærer i fagene Undervises i egne grupper Kontaktperson OHG: Faglærere og avdelingsleder Harald Skottene: Foreldremøte 10.trinnselever 27 mai 2014

8 Sluttvurdering Det settes standpunktkarakter i faget
Elevene inngår i eksamensuttrekket på vgs Eleven får kompetansebevis ved endt opplæring (sendes til ungdomsskolene) Foreldremøte 10.trinnselever 27 mai 2014

9 Muligheter og utfordringer etter gjennomført Vg1-pensum
Kan velge å fortsette forseringen: De fleste videregående skolene legger til rette for at eleven kan ta Internasjonal engelsk eller matematikk R1 eller S1 mens han/hun går Vg1 De skolene vi kjenner, legger i Vg2 til rette slik at de elevene som ønsker, kan fullføre Vg3-kurset (hos oss har det omfattet matematikk R2 eller Samfunnsfaglig engelsk) Mulighet for å ta emner på universitetsnivå mens elevene går i Vg3. Disse kan siden inngå i en grad (eksamen avlegges, og godkjennes når elevene har fått generell studiekompetanse) Foreldremøte 10.trinnselever 27 mai 2014

10 NB! Regelendringer Per i dag kan eleven velge å ta Vg1-kurset på nytt som ordinær elev på vgs. Regelendringen som ble innført i 2013 er nå reversert: Foreldremøte 10.trinnselever 14. juni 2011

11 Til de av dere som velger å ta fag fra Vg1 kommende skoleår:
Velkommen til et lærerikt år på Oslo Handelsgymnasium! Foreldremøte 10.trinnselever 27 mai 2014


Laste ned ppt "Ta fag fra videregående skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google