Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesning 7: Den Vitenskapelige Revolusjonen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesning 7: Den Vitenskapelige Revolusjonen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesning 7: Den Vitenskapelige Revolusjonen
Narve Strand

2 Det Aristotelisk-Ptolemaiiske Verdensbilde
1) KOSMOLOGI: Elementlæra Bevegelsetyper Supralunær/sublunær

3

4 2) ASTRONOMI: Geosentrisme Geometrisk modell
Ptolemaios: Episykler og ekvanter

5 _

6 Punkt utenfor jordas sentrum: Jevn derfra!

7 ?

8 FORDI: Geometrisk astronomi (VA2) I harmoni eksakt empirisk data (VA1)
Forenkle matematisk beregning

9 Problem: Komplisert begrepsmaskineri
Mindre og mindre kontakt fysiske virkelighet Hvordan utelukke det villkårlige?

10

11 Men! Hvorfor anta motsatte hypotese: heliosentrisme?
Hvorfor merker ikke jordas bevegelse? Hvorfor ikke konstant vind? Ting i lufta forsvinner bakover? Kanonkule ulik lengde? Hvorfor ikke kastet ut i rommet?

12 Andre Viktige Bidrag Senantikken:
Aristark Eratosthenes Galenos Euklid Diophantus

13 KONKLUSJON ANTIKKEN Følge (L1-6)
Samspill politisk kultur, filosofi, matte, vitenskap Grekerne nådde mye lengre enn alle andre Basis Middelalder, Islamsk og Vestlig sivilisasjon Alle grunnsteinene lagt Vitenskapelige revolusjonen

14 Den Vitenskapelige Revolusjon
Ca Den Kopernikanske Revolusjon og nye bevegelseslæra særlig viktig

15 Den Kopernikanske Revolusjonen
Nikolaus Kopernikus ( ) Muslimene og ekvantene Kopernikus mer radikal: Heliosentriske hypotese!

16 Fordeler: Forenkle antall episykler
Forenkle matematisk modell og beregning Stemmer empirisk materiale! Senere: Observasjoner imot geosentrismen og

17 (1) Lysglimt himmelen (Nova, 1572)(Brahe)
(2) Komet (1577)(Brahe) (3) Teleskop mot månen (1609, Galileo) (4) Jupiters måner (1610, Galileo) (5) Venus’ faser (1610, Galileo)

18 GALILEO: Eneste hypotese gir mening: heliosentriske! Eneste basis fysisk virkelighet → “Galilei-affæren” (se pensumbok)

19 Johannes Kepler ( ) Tre lover planetens bane, hastighet, omløpstid Kvitte oss ekvanter og episykler Perfekt matematisk-geometrisk beskrivelse solsystemet! n

20

21 a h

22 Den Nye Bevegelseslæra: Galileo (1564-1642)
GRUNNFORUTSETNINGER: (F1) Rom og legemer = Abstrakte, matematiske størrelser (F2) Bryte ned komplekse bevegelser i enkle (F3) Teste/verifisere matematisk beskrivelse eksperimentelt

23 Treghetsprinsippet Ting i ro eller jevnt rett fram hvis ikke påvirket utenfra

24 AKSELERASJON? → FALLBEVEGELSE og! (1) Matematisk lov: s = kt²
(2) Teste lov systematisk eksperiment (skråplanforsøket) → FALLBEVEGELSE og!

25 KASTBEVEGELSE? (1) Bryte ned enkle
(2) Beregne og trekke fra luftmotstand!

26 Alle ting egentlig (unntatt sola):
Slags kastbevegelse Ting nær jordas overflate Ting i ro på overflata Planetene

27 Galileo og Kepler: Matematisk beskrivelse hele universet!
Rimeliggjort heliosentriske hypotese Problem: (1) Hvilken kraft driver planetene rundt sola? (2) Holder oss på jordas overflate?

28 Newton (1642-1726) Syntese ny astronomi og bevegelseslære
→ Triumf Vitenskapelige Revolusjon!

29 Bevegelseslovene Hvorfor ting i ro eller rettlinjet bevegelse? (første lov) Hva er ”kraft”? (andre lov) Hvordan utøver to legemer kraft hverandre? (tredje lov)

30 MEN: Hvorfor ikke slengt ut i rommet? Hvorfor planeter ujevn fart?
Hvorfor ikke kollidere sola?

31 TYNGDEKRAFTSLOVEN! F = GmM/r²
NB! Gjelder alt fra planeter til kroppen vår

32 Forklarer hvorfor ting på eller nær jordoverflata ikke rives istykker, o.s.v.
Planetenes fart og bane

33 NEWTON: Matematiske beskrivelse adferd alle fysiske objekter: 4 grunnleggende lover!

34 Oppsummering: Vitenskapelige Revolusjon mulig både følge antikken og i opposisjon til den! Newton: Endelige triumf og inspirasjon andre vitenskaper (f.eks medisin)

35 Problem: Hva er tyngdekraft? Hvordan virke på avstand?
Vitenskapelig kunnskap gjennom testing matematiske modeller: Sikker viten?


Laste ned ppt "Forelesning 7: Den Vitenskapelige Revolusjonen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google