Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram"— Utskrift av presentasjonen:

1 Programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram
Isaac Newton ( ) Albert Einstein (1879 – 1955) Fysikk Programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

2 Hva er fysikk? Eksperimenter Teorier og lover Idéhistorie Anvendelser
Menneskene har alltid undret seg over naturen og vært opptatt av å forstå den. Gjennom eksperimenter, observasjoner og teoretisk arbeid er fysikerne kommet langt i å finne grunnleggende prinsipper og lover som beskriver og forutsier fenomener i naturen og i universet. Mange undrer seg over hvordan regnbuen oppstår. Dette har mange fysikere observert og laget teorier og modeller av, som forklarer fenomenet. Eksperimenter, teorier og lover, fysikkens idéhistorie og anvendelser. Hvilke krefter virker i naturen? Hva er de minste byggesteinene i naturen?

3 Hva er fysikk? Hvilke krefter virker i naturen?
Hva er de minste byggesteinene i naturen? Hvor stort er universet? Hva er lys? Naturen er styrt av fysiske lover og prinsipper som beskriver og forutsier fenomener i naturen og universet

4 Hvorfor fysikk? Gir økt forståelse av natur, teknologi og fenomener i dagliglivet Forutsetning for ny teknologi Spennende og gøy Behov i samfunnet

5 Arbeidsmåter i fysikk Gjennomgang av teori Oppgaver Eksperimenter

6 Fysikk 1 Klassisk fysikk
Newtons lover, identifisere ulike typer krefter Energibegrepet, arbeid og effekt Elektrisitetslære Termofysikk Mekaniske bølger Bøynings- og interferensfenomener

7 Fysikk 1 Moderne fysikk Den unge forskeren
Atomfysikk Astrofysikk Stråling Fra mikrokosmos til makrokosmos Å beskrive naturen med matematikk Parameterframstilling Derivasjon Matematiske modeller Den unge forskeren Vitenskapelig metode Forskningsetikk Planlegge, utføre og vurdere forsøk Bruke simuleringer Fysikk som eksperimentelt fag

8 Fysikk 1 Fysikk 1 Fysikk og teknologi Ledere, halvledere og isolatorer
Forklare virkemåten til dioder og transistorer Lysdetektorer Sensorteknologi Forklare fysiske prinsipper bak komponenter i moderne teknologi

9 Fysikk 2 Klassisk fysikk Å beskrive naturen med matematikk
Newtons lover, kraft og akselerasjon i sirkelbevegelse Feltbegrep Støt Moderne fysikk Kvanteteori Relativitetsteori Å beskrive naturen med matematikk Vektorregning Differensiallikninger Integralregning Den unge forskeren Planlegge, gjennomføre og videreutvikle forsøk og se på usikkerhet knyttet til forsøk Forskningsetikk Fysikk og teknologi Induksjon, avbildningsutstyr innen medisin og digitalisering

10 Jobbmuligheter Privat næringsliv Oljesektoren Forskningsinstitutter
Universitet og høgskoler Skoleverket Offentlig forvalting Bank og finans Helsesektor IKT- arbeid


Laste ned ppt "Programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google