Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram"— Utskrift av presentasjonen:

1 Programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram
FYSIKK Programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

2 Hva er fysikk? Fysikkfaget handler om å observere beskrive
prøve å forklare fenomener i den delen av naturen som ikke er levende

3 Eksempler Hvorfor faller steiner rett ned, og ikke på skrå?
Hva skal til for at legemer endrer fart? Hvordan dannes et lyn? Hvordan dannes strømmen i sykkelcomputeren? Hva er det som holder månen i bane rundt jorda? Er det mulig at klokker som har svært høy fart går saktere enn klokker som er i ro? Hvordan virker transistorer? Hvilke naturlover er det som forklarer klimautviklingen?

4 Struktur i fysikkfaget
To programfag: Fysikk 1 (5 t/u i Vg2) Fysikk 2 (5 t/u i Vg3) Fysikk 1 Klassisk fysikk Moderne fysikk Å beskrive naturen med matematikk Den unge forskeren Fysikk og teknologi Fysikk 2

5 Hovedområde 1: Klassisk fysikk
De viktigste fysikklovene i mekanikk, elektrisitetslære, termofysikk Bølgefenomener Energibegrepet Fysikk 2: Feltbegrepet (Gravitasjon, elektrisitet, magnetisme) Sirkelbevegelser Støtprosesser

6 Hovedområde 2: Moderne fysikk
Naturens byggesteiner I mikrokosmos I makrokosmos Stråling Fysikk 2: Kvanteteori Relativitetsteori

7 Hovedområde 3: Å beskrive naturen med matematikk
Fysikk 1: Systematisere observasjoner Utvikle fysiske lover på matematisk form Bruke disse til å finne ut hva som vil skje i framtida Fysikk 2: Matematisk språk i fysikken (eks. vektorer, derivasjon, integrasjon) Matematiske modeller for fysiske prosesser Elektronisk behandling av observasjonsdata

8 Hovedområde 4 Den unge forskeren
Fysikk 1 og Fysikk 2: Fysikk som eksperimentelt fag Trening i bruk av måleinstrumenter Planlegge, gjennomføre, vurdere, dokumentere og presentere forsøk Hvordan etableres vitenskapelig kunnskap? Mulige konflikter og dilemmaer

9 Hovedområde 5 Fysikk og teknologi
Fysikk 1 og Fysikk 2: Fysiske prinsipper som grunnlag for anvendelse i moderne teknologi Forutsetninger og begrensninger Digitalisering

10 Arbeidsmåter i fysikk Teori, forelesninger Oppgaveløsning
Eksperimenter, observasjoner Ekskursjoner

11 Grunnleggende ferdighetsmål
Å kunne uttrykke seg muntlig i fysikk Å kunne uttrykke seg skriftlig i fysikk Å kunne lese i fysikk Å kunne regne i fysikk Å kunne bruke digitale verktøy i fysikk

12 Hvorfor velge fysikk? Nødvendig bakgrunnsfag for å kunne utdanne seg til Lege, tannlege, farmasøyt, … Meteorolog, astronom, … Ingeniør, sivilingeniør (bygg-, anlegg-, prosess-, elkraft-, elektronikk-, informatikk-, kjemi-, bio-, ……) Naturfag- og fysikklærer M.m.m Interessant allmenndannende fag Bakgrunnsfag for mange ulike interessante, utfordrende, og godt betalte jobbtyper Stort behov for fysikk-kompetanse i det norske samfunnet

13 Er fysikk vanskelig? Faget krever at en jobber jevnt og besluttsomt
De fleste får omtrent samme karakter i fysikk som i matematikk

14 Velkommen som fysikkelev!


Laste ned ppt "Programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google