Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Faglig Forum for Formannskapssekretærer i Sandnes mandag 8. juni 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Faglig Forum for Formannskapssekretærer i Sandnes mandag 8. juni 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 Faglig Forum for Formannskapssekretærer i Sandnes mandag 8. juni 2009
Tema: inhabilitet Faglig Forum for Formannskapssekretærer i Sandnes mandag 8. juni 2009 Advokat Rune Kanne

2 Hva er inhabilitet? Inhabilitet vil si at det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til tjenestemannens upartiskhet Hvorfor har en bestemmelser om inhabilitet? Objektiv/upartisk saksbehandling Sikre kommunens tillit

3 Når gjelder inhabilitetsreglene?
Når gjelder inhabilitetsbestemmelsene Alle saker som skal eller forventes å skulle munne ut i en avgjørelse Hvem ”rammes” av reglene om inhabilitet Alle som opptrer på vegne av kommunen dvs både fast ansatte, midlertidig ansatte og politikere

4 Når er en person inhabil?
En person er inhabil når: Vedkommende rammes av et av forholdene som er nevnt i fvl. § 6, første ledd. (automatisk inhabilitet) Eller det foreligger andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, se fvl. § 6, annet ledd.

5 Automatisk inhabil § 6, 1.ledd
Eksempler på automatisk inhabilitet etter 1. ledd, hvis noen av disse er part i saken For nært slektskap el. svogerskap Ektefelle Forlovelse/ samboer Verge/ fullmektig Ledende stilling Styremedlem

6 Særegne forhold Eksempler på andre særegne forhold etter fvl. § 6 annet ledd som medfører inhabilitet: Sterkt vennskap el. fiendeskap Avhengighetsforhold Konkurranseforhold Politisk standpunkt Flere forhold til sammen

7 Inhabilitetssmitte/ Kurante saker
Inhabilitetssmitte (avledet inhabilitet) Etter § 6 tredje ledd kan inhabilitet hos en overordnet føre til at en underordnet heller ikke kan treffe avgjørelse i saken. Det oppstår ikke inhabilitet i kurante saker

8 Hvem avgjør om noen er inhabile?
Hovedregelen er tjenestemannen selv avgjør om inhabil Hvis politiker avgjør det politiske organet

9 Hva skjer hvis en person er inhabil?
Virkningen av inhabilitet - ”ut av saken” Kommuneloven § 40 nr 3 Husk redningsplanke fvl. § 41 Et enkeltvedtak er likevel gyldig dersom feilen ikke har hatt betydning for innholdet i vedtaket


Laste ned ppt "Faglig Forum for Formannskapssekretærer i Sandnes mandag 8. juni 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google