Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medlems-utvikling angår oss alle!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medlems-utvikling angår oss alle!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Medlems-utvikling angår oss alle!
D2310 medlemskapskomité består av; PDG Sigurd Friis, Kongsberg RK. Pål Rosenvinge, Drammen Syd RK, Agnes Beate Steen Fosse, Skøyen RK. Harald Bjørgo, Hønefoss Øst RK og Chris Morgenstierne, Holmenkollen RK. I tillegg har Rotaract vært delaktig.

2 BAKGRUNN Situasjonsbilde D2310
• Negativ netto tilvekst av medlemmer siste 5 år • Gjennomsnittsalderen er økende • Faretruende lavt antall yrkesaktive • Vi er ”dårligste distrikt” med kun 9,5% kvinner • Stor ”gjennomtrekk”, mangel på ivaretakelse • Lite kontinuitet og bruk av nettverket • Mangel på interesse og motivasjon om fornyelse Eksemplene er ikke tømmende - listen er lang. Med andre ord: Oppgaven med medlemsrekruttering og -utvikling må tas på alvor! Hilsen DG Sverre og DGE Lars

3 WORKSHOP Medlemskapskomitéen i D2310 har tatt oppgaven på alvor...
• Vi har gjennomført flere prosjektmøter i løpet av senhøsten og inn i nyåret. • Mye ”bobling” og planlegging resulterte i en inkluderende løsning; Hver region - sin Workshop • Innhold; Erfaringsutveksling, idédugnad i mindre grupper, distriktsbistand, lærdom av Rotaract, gjennomgang av eksempler på medlemsstrategi og oppsummering. Målsettinger • Plan for medlemsrekruttering tilpasset egen klubb, på kort og lang sikt. • Økt motivasjon for fornyelse. • Positiv medlemsvekst som resultat.

4 RAPPORT Det har vært gjennomført Workshop i samtlige 6 regioner. Ikke alle klubber har vært representert, men de medlemmene som har deltatt har vist stort engasjement og vært aktive i gruppearbeide og diskusjoner. ”Jeg har vært rotarianer i 20 år og dette er det beste opplegget jeg har vært med på” Rekruttering: Medlemspleie: • Mål - Vite hva man vil • Engasjere i klubbaktiviteter • Bruke klubbens kontaktnett mer • Avholde sosiale klubbmøter • Internett som kilde • Benytte fadderordningen bedre • Verve fra andre nettverk • Rotarykunnskap • Åpne ”publikumsmøter” • Vise evne til fornyelse • Gjøre Rotary mer kjent • ”Hvem er hvem” folder • Sende reflektanter til andre klubber • Økt informasjonsflyt • Benytte eget yrkesnettverk • Yrkesfokus • Info-/rekrutteringsmateriell • Klubbstruktur/organisering • Større klubber har fordeler • Eldre medlemmer viser passivitet ”Jeg har ikke tid”

5 Tenk positivt - alle sammen - det har ingen hatt vondt av
FREMOVER Alle rotarianere som deltok på Workshop mottok et utkast/forslag til en rekrutteringsplan med kort- og langsiktige mål. Med dette ”kastet vi ballen” videre til klubbene - og muligheten til å ta oppgaven på alvor. Tilbakemeldingen var udelt positive... ...og det gir mersmak! • Distriktet har nylig fått rapport hvor vi råder til kontinuitet, sterkere fokus på Rotaract og at rekruttering bør ”kjøres” som eget prosjekt. • Det vil bli laget et sammendrag med innkomne momenter og tips for distribusjon til klubbene i nær fremtid. • Klubbens interesse for rekrutteringsplan er planlagt fulgt opp. • Det blir regionale Workshop i desember/januar neste Rotaryår. Tenk positivt - alle sammen - det har ingen hatt vondt av


Laste ned ppt "Medlems-utvikling angår oss alle!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google