Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leksjon 16 - mekanikk - s.381–397 Knekking av aksialbelastede staver

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leksjon 16 - mekanikk - s.381–397 Knekking av aksialbelastede staver"— Utskrift av presentasjonen:

1 Leksjon 16 - mekanikk - s.381–397 Knekking av aksialbelastede staver

2 Leksjon 16 - mekanikk - s.381–397 Knekking av aksialbelastede staver
Staver som er utsatt for en aksial trykkraft, kan knekke y F x l Tverrsnitt F

3 Leksjon 16 - mekanikk - s.381–397 Knekking av aksialbelastede staver
Knekkraften er den maksimale aksialkraften staven kan utsettes for uten at den knekker Aksialkraften på en stav må være mindre enn knekkraften Knekkraften er avhengig av Lengden på staven Opplagerbetingelsene Tverrsnitt av staven Materialegenskaper

4 Leksjon 16 - mekanikk - s.381–397 Knekking av aksialbelastede staver
Aksialkraften F må være mindre enn knekkraften FK F F  FK l F

5 Leksjon 16 - mekanikk - s.381–397 Knekking av aksialbelastede staver
Staven knekker hvis aksialkraften F er større enn knekkraften FK F F  FK Knekkingsretning F

6 Leksjon 16 - mekanikk - s.381–397 Knekking av aksialbelastede staver
Knekksikkerhet Aksialkraften F må vær betydelig lavere enn knekkraften FK n – sikerhetsfaktor (bestemmes av kontrollorganer) Ved dimensjonering av stavelementer mot knekking må aksialkraften F være mindre eller lik tillatt aksialkraft Ftill

7 Leksjon 16 - mekanikk - s.381–397 Knekking av aksialbelastede staver
Staven knekker enten i x-retning eller i y-retning Knekkingsretning F y l x Knekkingsretning F

8 Leksjon 16 - mekanikk - s.381–397 Knekking av aksialbelastede staver
Knekkraft Elastisk knekking Staven knekker før trykkspenningene når flytegrensen Euler’s teori Plastisk knekking Staven knekker etter at trykkspenningene har nådd flytegrensen Tetmajer’s undersøkelser

9 Leksjon 16 - mekanikk - s.381–397 Knekking av aksialbelastede staver
Størrelser som har betydning for knekkingen Treghetsradius Knekklengde Slankhetsforhold Arealmoment Sterk akse Svak akse

10 Leksjon 16 - mekanikk - s.381–397 Knekking av aksialbelastede staver
Størrelser som har betydning for knekkingen (knekkingsparametre) Staven knekker enten i x-retning eller i y-retning Treghetsradius: , Knekklengde: , , Slankhetsforhold: ,

11 Leksjon 16 - mekanikk - s.381–397 Knekking av aksialbelastede staver
Knekklengder ,

12 Leksjon 16 - mekanikk - s.381–397 Knekking av aksialbelastede staver
Arealmoment Sterk akse (størst arealmoment) Svak akse (minst arealmoment) y0 – svak akse Ix0  Iy0 x0 - sterk akse

13 Leksjon 16 - mekanikk - s.381–397 Knekking av aksialbelastede staver
Knekkraft Elastisk knekking (Euler): Gjelder når:   konstruksjonsstål   støpejern   tre

14 Leksjon 16 - mekanikk - s.381–397 Knekking av aksialbelastede staver
Knekkraft Staven knekker enten i x-retning eller i y-retning Elastisk knekking (Euler): Knekking i x-retning Knekking i y-retning

15 Leksjon 16 - mekanikk - s.381–397 Knekking av aksialbelastede staver
Knekkraft Knekking i x-retning Knekking i y-retning Staven knekker i den retningen som har minst knekkraft (ikke nødvendigvis i den retningen som har minst arealmoment)

16 Leksjon 16 - mekanikk - s.381–397 Knekking av aksialbelastede staver
Knekkraft Knekking i x-retning: staven bøyer ut om y-aksen Knekking i y-retning: staven bøyer ut om x-aksen y0 – svak akse Ix0  Iy0 x0 - sterk akse

17 Leksjon 16 - mekanikk - s.381–397 Knekking av aksialbelastede staver
Knekkraft Plastisk knekking: Tetmajers empiriske formler Knekkspenning: Konstruksjonsstål    105 Støpejern 5    80 Tre Tre 1,8    100

18 Leksjon 16 - mekanikk - s.381–397 Knekking av aksialbelastede staver
Knekkraft Staven knekker enten i x-retning eller i y-retning Plastisk knekking (Tetmajer): Knekking i x-retning Knekking i y-retning (Knekkformlene gjelder stål)

19 Leksjon 16 - mekanikk - s.381–397 Knekking av aksialbelastede staver
Dimensjonering av staver Finne det minste bjelkeprofilet som gjør at knekkraften i staven ikke blir større enn tillatt knekkraft Elastisk knekking (Euler):

20 Leksjon 16 - mekanikk - s.381–397 Knekking av aksialbelastede staver
Dimensjonering av staver Kontroll av knekking i x- og i y-retning Knekkingsretning y x Knekkingsretning


Laste ned ppt "Leksjon 16 - mekanikk - s.381–397 Knekking av aksialbelastede staver"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google