Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mekanikk Hovedtemaer Statikk Fasthetslære Hydromekanikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mekanikk Hovedtemaer Statikk Fasthetslære Hydromekanikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mekanikk Hovedtemaer Statikk Fasthetslære Hydromekanikk
Krefter på konstruksjoner Fasthetslære Konstruksjonens respons på kreftene Finne riktig design (dimensjoner) Hydromekanikk Krefter forårsaket av væsker i ro Krefter forårsaket av væsker som beveger seg

2 Mekanikk

3 Statikk Krefter på konstruksjoner Kraft og moment
Resultanten av krefter Grafisk løsningsmetode Analytisk løsningsmetode

4 Statikk

5 Statikk Krefter på konstruksjoner Likevekt mellom krefter
Grafisk løsningsmetode Kraftpolygon Analytisk løsningsmetode Likevektsligninger Uavhengighetsprinsippet

6 Statikk

7 Statikk Sammensatte konstruksjoner Ytre krefter Indre krefter
Konstruksjoner sammensatt med ledd Likevektsligninger

8 Statikk

9 Statikk Tau og wirekonstruksjoner Ytre krefter Indre krefter
Likevektsligninger Geometrisk form

10 Statikk

11 Statikk Sammensatte konstruksjoner Fagverkskonstruksjoner Ytre krefter
Likevekt i knutepunkter Indre krefter Grafisk løsningsmetode Analytisk løsningsmetode

12 Statikk

13 Statikk Friksjon Friksjon på glideflater

14 Statikk

15 Statikk Tverrsnittsanalyse av bjelkeprofiler Tyngdepunkt
Statisk moment Arealmoment Motstandsmoment

16 Statikk

17 Fasthetslære Spenninger i konstruksjoner Kapasitet til materialer
Strekkforsøk Tøyning Tillatte spenninger Sikkerhets- og lastfaktorer

18 Fasthetslære

19 Fasthetslære Normalkrefter Temperaturspenninger Normalspenninger

20 Fasthetslære

21 Fasthetslære Avskjæring Skjærspenninger Nagle- og bolteforbindelser

22 Fasthetslære

23 Fasthetslære Bøyning av bjelker Skjærkraft- og bøyemoment
Bøyespenninger Skjærspenninger Deformasjoner Nedbøyning Krumningsvinkel

24 Fasthetslære

25 Fasthetslære Normalkraft og bøyning Normalspenninger

26 Fasthetslære

27 Fasthetslære Knekking Kapasitet mot knekking Elastisk knekking
Plastisk knekking

28 Fasthetslære

29 Fasthetslære Torsjon av bjelker Sirkulære tverrsnitt
Torsjonsspenninger

30 Fasthetslære

31 Statikk Belastningsfunksjoner Integrasjonsmetoden Snittkrefter
Deformasjoner

32 Statikk

33 Statikk Statisk ubestemte konstruksjoner Opplagringstyper (funksjoner)
En ganger statisk ubestemt Flere ganger statisk ubestemt

34 Statikk

35 Statikk Styrken i metalliske konstruksjoner En-akset spenningstilstand
Fler-akset spenningstilstand Von Mieses hypotese

36 Statikk

37 Hydromekanikk Hydrostatikk Trykk i væsker
Kraft på flater neddykket i væsker

38 Hydromekanikk

39 Hydromekanikk Hydrodynamikk Ideelle væsker Kontinuitetsligningen
Bernoullis ligning Strømningskrefter Reaksjonskrefter fra væskeutslipp

40 Hydromekanikk

41 Hydromekanikk Hydrodynamikk Virkelige (reelle) væsker Modellforsøk
Strømningsformer Energiligningen Strømningstap i rette rør og rørdeler

42 Hydromekanikk


Laste ned ppt "Mekanikk Hovedtemaer Statikk Fasthetslære Hydromekanikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google