Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOMMUNEDELPLAN FOR E16 SKARET–HØNEFOSS Orientering om innsigelsen fra Jernbaneverket Lars Chr. Stendal, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOMMUNEDELPLAN FOR E16 SKARET–HØNEFOSS Orientering om innsigelsen fra Jernbaneverket Lars Chr. Stendal, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør."— Utskrift av presentasjonen:

1 KOMMUNEDELPLAN FOR E16 SKARET–HØNEFOSS Orientering om innsigelsen fra Jernbaneverket
Lars Chr. Stendal, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør sør/vest Hole, 28. januar 2014

2 Jernbaneverkets innsigelse
«Jernbaneverket kan ikke akseptere veialternativ som ikke legger til grunn en felles korridor med jernbane på strekningen Rørvik – Hønefoss, og vil fremme innsigelse mot disse». «Felles korridor» betyr samordnet planlegging: Mål for utviklingen av transporttilbudet i korridoren må styre samarbeidsformen. Felles løsninger krever en felles arbeidsprosess.

3 Samordnet planlegging
Samarbeid/felles trase på deler av strekningen kan: gi løsninger som reduserer inngrepet i sårbare områder gi synergier ved en felles utbyggingsprosess; både praktiske og økonomiske Samarbeid/felles trase på deler av strekningen vil: Kreve at deler av E16 Hønefoss -Skaret planlegges på nytt tilpasset jernbaneinfrastrukturen. Som grunnlag må det gjøres en felles alternativutredning

4 Ringeriksbanen og E16 Aktuelle traseer

5 Oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet om utredning av Ringeriksbanen (dat. 20.12.2013)
Ringeriksbanen skal regnes som en av intercitystrekningene Det er ikke nødvendig å utarbeide ny KVU, men det skal vurderes kvalitetssikring Statlig reguleringsplan skal vurderes Planlegging med sikte på oppstart tidligst mulig i siste seksårsperiode

6 Forts: Utredningen skal dekke utredningsbehovet før planlegging etter plan- og bygningsloven kan starte opp: Utvikle utbyggingsalternativer med dobbeltspor og dimensjonerende hastighet som resten av IC Oppdatert kostnadsanslag og beregning av samfunnsøkonomisk lønnsomhet Forholdet til dagens kapasitet gjennom Oslo Forholdet til E16 Vurdering av statlig plan Forholdet til andre utredninger: KVU Oslonavet, ERTMS Utbyggings- og finansieringsmodell: “vurdering av OPS.”

7 Ringeriksbanen og E16 Aktuelle traseer


Laste ned ppt "KOMMUNEDELPLAN FOR E16 SKARET–HØNEFOSS Orientering om innsigelsen fra Jernbaneverket Lars Chr. Stendal, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google