Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Cochleære Implantat også i Tromsø ?. Nucleus Freedom Speech Processor BTE Bodyworn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Cochleære Implantat også i Tromsø ?. Nucleus Freedom Speech Processor BTE Bodyworn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Cochleære Implantat også i Tromsø ?

2

3

4

5

6 Nucleus Freedom Speech Processor BTE Bodyworn

7 Status pr. 2006 (Norge) 200 barn 200 barn 200 voksne 200 voksne

8 CI – behov (SH-Dir.)  3.-5.000 voksne (?)  Bilateralt ?  Sist årsskifte 130 på venteliste  Lavt ant. pga. lange ventelister og manglende tilbud om oppfølging ?

9 Rikshospitalets kriterier  Stabile hørseltap M4 ≥ 87,5 dB (≥ 90 dB – 14.000)  Progredierende ≥ 80 dB vurderes (20.000)  For Nord-Norge:  80 dB: 2.000 ??  90 dB: 1.400 ?? (130 på venteliste i Norge !)

10 CI – andre faktorer - Funksjonell hørsel (En med 70 dB kan ha behov for CI mens en med 90 dB kan klare seg bra med kraftig konvensjonelt høreapparat) (En med 70 dB kan ha behov for CI mens en med 90 dB kan klare seg bra med kraftig konvensjonelt høreapparat) - Audiogrammets konfigurasjon (M4 ikke entydig!) - Nevrofysiologiske faktorer - Deprivasjon - Psykososiale faktorer (ref. BAHA!)

11 Reservoar - nytilkomne  Voksne medfødte blir borte (får CI som barn)  Gjenstår: døvblitte – sterkt tunghørtblitte

12 Tilpasset i Nord-Norge  RH: CI til 19 voksne i Troms og Finnmark (for ett år siden), tilsv. fra Nordland?  Haukeland: 7 (5 på venteliste)  St. Olav: 1 (1 på venteliste, avvist noen pga. økonomi)  Økonomi (RH): netto kostnad pr. CI – kr. 75.000 (endring på gang?)

13 CI – problemstilling hos oss  Skal vi selv starte opp eller skal St.Olav/Haukeland ta pas. fra N-Norge?  Ressurser  Medisinsk (kirurgi)  kanskje ikke det største problemet  Teknisk (tilpasning/justering)  vil kreve personellressurser  Pedagogisk (høretrening)  Sannsynligvis størst krav til ressurser (StatPed?)

14 CI - oppfølging  Alternativ:  Oppfølging lokalt  Justering (teknisk, dvs. fysiker/audiograf)  Høretrening (pedagog)  Vil også kreve ressurser

15 CI- ny runde  Rapport (SH-Dir.) : ’CI – hjelp til et hørende liv’ (Sten Harris), det er stilt spørsmål ved innholdet i rapp.  Rådgivningsgruppe for Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten skal utrede på nytt, spesielt behovsanalyse.  Service og oppfølging regionalt diskuteres


Laste ned ppt "Cochleære Implantat også i Tromsø ?. Nucleus Freedom Speech Processor BTE Bodyworn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google