Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trådløs telefon 7921G Nye Menyer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trådløs telefon 7921G Nye Menyer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Trådløs telefon 7921G Nye Menyer
Opplæring: Telefoni Trådløs telefon 7921G Nye Menyer Dato Versjon Forfatter Godkjent av Endringer utført 2.0 Lasse Klovning Opprettet 2.1 Hvite sider, Gruppemeldinger 2.2 Jostein Myre Jan Frode Lorås Nye menyer, Fravar.

2 Hva er nytt med telefoni?
IP-telefoni* er telefoni som overfører tale og tekst via datanettverket Ved St. Olav vil de nye telefonene: Erstatte tidligere trådløse IP-telefoner (7920) Erstatte calling og p-søk Øke tilgjengeligheten for direkte kommunikasjon Gjøre at hvilken som helst telefon blir ”din” ved pålogging Tillate rolledefinering. Er du tildelt rollen Vakthavende anestesilege, vil relevante anrop styres til deg Være tilkoplet syke-, alarm- og driftssignalanlegget slik at disse kan sende varsling direkte til telefonen *IP, eller Internet Protocol, er et navn på en kommunikasjonsprotokoll som benyttes blant annet for lede talekommunikasjon via et datanettverk. Telefoni som sådan vil ikke være annerledes med IP-telefoner.

3 Hva finner jeg i dokumentet?
Hva er sammenhengen? Hvilke taster har telefonen? Hvordan skifter jeg batteriet? Hvordan lader jeg telefonen/ batteriet med forankringsstasjon? Hvordan lader jeg telefonen/ batteriet med USB kabel? Hvordan slår og logger jeg på telefonen? Hva vises på skjermen ved Normalvisning? Hva viser ikonene på statuslinjen? Hva vises på skjermen ved Hvilestilling? Hvordan når jeg menyen Tjenester fra hhv. Normalvisning og Hvilestilling? Hvordan logger jeg av? Hvordan ringer jeg ut? Hvordan mottas og avvises/avsluttes anrop? Hvordan bruker jeg talepost? Hva finnes på menyen Tjenester? Hvordan sender jeg en melding? Hvordan mottar jeg meldinger? Hvordan leser jeg tidligere meldinger? Hvordan mottas pasientsignaltilkallinger? Hvordan tilkalles en fagressurs? Hvordan legger jeg til en fagressurs i Min Tilkallingsliste? Hvordan bruker jeg Min Tilkallingsliste? Hvordan administrerer jeg Min Tilkallingsliste? Hvordan bruker jeg Hvite sider? Hvordan legger jeg til en oppføring i Min katalog? Hvordan legger jeg til en manuell oppføring i Min katalog? Hvordan bruker jeg Min katalog? Hvordan administrerer jeg Min katalog? Hvordan oppretter jeg min første gruppe i Mine grupper? Hvordan legger jeg til en oppføring i Mine Grupper? Hvordan administrerer jeg Mine Grupper? Hvordan administrerer jeg kontakter i Mine Grupper? Hvordan sender jeg en melding til en Gruppe? Hvordan melder jeg meg til en rolle? Hvordan bruker jeg Fravar? Hvor finner jeg mer informasjon? MERK: De anvendte bildene/figurene vil kunne fravike det som vises på de ulike telefonapparatene

4 Informasjonsutveksler med:
Hva er sammenhengen? I tillegg til å tilby vanlige telefontjenester, er IP-telefoni tilkoplet de ulike signalanleggene Har tilgjengelig: Informasjonsutveksler med: Trådfast telefon Andre brukere Pasientsignal Alarmsignal Sentraldrift Konferansetelefon Trådløs telefon Bruker Pasientterminal* *Se eget opplæringsmateriell for de ulike komponentene. Det anbefales å se disse komponentene i sammenheng

5 Hvilke taster har telefonen?
Cisco Trådløs IP Telefon 7921 1 Lys indikator (LED) Fast rød – koblet til strømforsyning og telefonen lader. Fast grønn - koblet til strømforsyning og telefonen er ferdig ladet. Rask rød blinking – inkomende anrop Sakte rød blinking – talepost Sakte grønn blinking – benytter batterispenning 2 Hodeset Port for å tilkoble hodeset eller øreplugger. 3 Høytaler knapp Brukes for å skru av og på høytaler. 4 Høyre valgknapp. Aktiverer funksjonsvalg som vises på skjermen ovenfor valgtasten. For eksempel ”<<” eller ”fjern” som betyr gå tilbake eller sletter siste innlagte tegn. 5 Navigasjonsknapp Muliggjør navigasjon på skjerm i alle himmelretninger på valgbare feter og i input felter. 6 Midtre valgknapp Aktiverer funksjonsvalg som vises på skjermen 7 Avsluttknapp Brukes til å slå på/av telefonen, avbryte et anrop eller samtale, og hoppe tilbake til Normalvisning *Det anbefales å gjøre seg kjent med hvilke bokstaver og tegn den enkelte tall- og tegntast representerer. F. eks. ved å skrive en melding.

6 Hvilke taster har telefonen?
Cisco Trådløs IP Telefon 7921 8 Firkanttast* Aktivierer telefonens tastelåsfunksjon (nøkkeltegn) ved å holde inne tasten i 1-2 sekunder. Brukes for å sette tegnet # ved ett tastetrykk, eller øvrige tegn som +, \, etc ved å trykke flere ganger eller holde tasten inne når man skriver meldinger. Tegn : # ? ( ) [ ] { } 9 Tall knapp 0 Brukes for å legge inn tallet 0 eller mellomrom. Tegn : , . ‘ “ | _ ~ ’ 10 Stjernetast* Holder man tasten i 2-3 sekunder vil man slå av/på ringelyd (ringeklokketegn), og anrop vil varsles ved vibrering. Trykk på denne brukes for å sette inn punktum. Tegn : * + - / = \ : ; 11 Tastatur Benyttes for å legge inn tall, bokstaver og aktivere menyvalg merket med nummer. 12 Tall knapp 1 Brukes for å legge inn tallet 1. Tegn : < > $ % ^ & 13 Svartast Brukes for å foreta og besvare anrop 14 Venstre valgknapp. Aktiverer funksjonsvalg som vises på skjermen ovenfor valgtasten. *Det anbefales å gjøre seg kjent med hvilke bokstaver og tegn den enkelte tall- og tegntast representerer. F. eks. ved å skrive en melding.

7 Hvilke taster har telefonen?
Cisco Trådløs IP Telefon 7921 15 Mute knapp Aktivierer eller deaktiverer telefonens ”muting”. 16 Volum knapp Brukes for å regulere lydnivået for telefonen når man er i en samtale. Ellers benyttes knappen til å justere ringelydnivå og vibrering. 17 Applikasjon/Tjeneste knapp Brukes for å aksessere predefinert tjeneste i nettverket. Foreløpig ikke i bruk ved St.Olavs Hospital

8 Hvordan skifter jeg batteriet?
1 Utløserknapp Ved trykk på denne løses batteriet ut fra telefonens bakside 2 Fangere Brukes for å sette batteriet fast til telefonen med tilhørende rom i bunnen av batterilommen til telefonen 3 Kontakter Påser at strøm mottas fra batteriet til telefonen Batterispesifikasjoner - 2 Batterityper, Vanlig og Utvidet Taletid Telefon med standardbatteri: 3,5 timer. Telefon med utvidet batteri: 4,25 timer. Standby Telefon med standardbatteri: 21 timer. Telefon med utvidet batteri: 30 timer.

9 Hvordan lader jeg telefonen/batteriet med forankringsstasjon?
1 5 3 4 2 1 Plass til telefonen*: telefonen settes til lading med skjermen opp 4 AC-adapter: for strømtilførsel til bordladeren 2 Plass til batteri*: settes til lading, eller for å hente nytt oppladet batteri 5 LED-indikator: Diode som indikerer ladestatus. Det vil lyse rødt inntil batteriet er fulladet, da vil dioden lyse grønt. Et utladet batteri vil fullades på ca. 6 timer 3 Når telefon taes ut fra ladestasjon,vippes den 90 grader ut.Se beskrivelse på lader. *Såfremt det er mulig, bør telefonen/batteriet stå til lading

10 Hvordan slår og logger jeg på telefonen?
Slå på telefonen ved å trykke og holde inne i 2-3 sekunder. For å logge på: Skriv inn telefonnummer, 5 siffer, i Brukerid-feltet, og bla deg ned til PIN-feltet med Tast inn din PIN-kode, 5 siffer, og velg Logg inn med eller Du er nå logget på og vil komme til Normalvisning, se Slide 12. Påloggingsvindu** **Trykker du Tilbake vil du komme tilbake til samme påloggingsvindu. Man kan anvende telefonen til å foreta nødanrop og ringe interne nummer uten å måtte logge på ved å trykke Ved pålogging vil telefonen bli ”din” og alle anrop til ditt personlige telefonnummer vil komme til den sist påloggete telefonen. Man kan kun være pålogget en telefon om gangen.

11 Hva vises på skjermen ved Normalvisning?
Skjermvisning ved Normalvisning* 1 Status linje 2 Klokke og dato 3 Hovedvindu - Her vises alle statusmeldinger og all informasjon 4 Status og informasjon 5 Funksjonsvalg - Viser tilgjengelige funksjonsvalg som er tilgjengelig 6 Alternativer/Meny -Viser tilgjengelige funksjonsvalg som kan aktiviseres ved bruk av høyre valgtast 1 2 3 6 4 5 5 Ved bruk av Piltastene, vil følgende øvrige funksjonsvalg være tilgjengelig på Meny: Katalog Dette valget brukes for å slå opp i telefonkatalogen til St. Olav Tjenester Dette valget vil aktivisere tilgjengelige tjenester for telefonen Anropslogg Dette valget vil aktiviserer samtalelisten, som viser alle inn- og utgående anrop Telefoninnstillinger Dette valget vil aktivisere menyen for valg av ulike telefonsinnstillinger. Se Ciscos nettsider *Normalvisning er standardvinduet der man kan begynne å bruke telefonens standardfunksjoner. Etter 3 sekunders inaktivitet vil telefonen gå i Hvilestilling. Da vil snarveier til de St. Olavs-tilpassede telefontjenestene bli tilgjengeliggjort. Hvilestilling vil være det naturlige utgangspunktet for anvendelse av telefonen. Se ”Hva vises på skjermen ved Hvilestilling”.

12 Hva viser ikonene på statuslinjen?
Skjermvisning ved Normalvisning Statuslinje Batteri indikator Trådløs signalstyrke Tastelås aktivert Høytaler er aktivert Microfon avslått – mute Hodetelefon montert Ringesignal avslått Vibrering aktivert Ringesignal og vibrering aktivert Tilkoblet forankringsstasjon Telefonnummer

13 Hva vises på skjermen ved Hvilestilling?
Når man ikke aktivt bruker telefonen i mer enn 3 sekunder vil telefonen gå i Hvilestilling. Denne har en type tastaturlås-funksjon der kun valg- tastene og Avsluttast vil være aktive. Fra Hvilestilling vil man raskt kunne anvende de mest relevante tjenestene for bruk på St. Olavs ved hjelp av snarveier. Ved å velg Åpne eller trykke vil man komme til Normalvisning. Bildet under viser eksempel på skjermvisning med tilhørende forklaring: Hvilestilling 1 Åpne: Ved trykk på valgtasten vil man komme til Normalvisning som er telefonens standardvindu. Herfra vil man kunne foreta anrop og man har samtlige av telefonens funksjoner tilgjengelig. Det samme vil skje ved å trykke Avsluttast: 2 Alternativer: Ved trykk på valgtasten vil man åpne opp en submeny. Ved trykk på valgtasten igjen vil man gå tilbake. a Tjenester: Ved trykk på valgtasten vil man komme til Tjenester som tilgjengeliggjør de telefonfunksjonene som er tilpasset telefonbruk på St. Olav. Disse vil primært være Logg inn/ut, Meldinger, og Tilkalling. Bruken av disse valgene inngår i veiledningen gitt i de påfølgende foilene for ulike relevante oppgaver. b Tilkall: Ved trykk på valgtasten vil man komme direkte til søk på person/rolle basert på P-Søk nummer. Denne funksjonaliteten finnes også under Tjenester. Hovedvindu Pålogget person/rolle Funksjonsvalg Valgtaster

14 Hvordan når jeg funksjonen Tjenester fra hhv
Hvordan når jeg funksjonen Tjenester fra hhv. Normalvisning og Hvilestilling? Fra Normalvisning: Bla til mappen/ikonet Tjenester med (1 trykk mot venstre) Fra Hvilestilling: Velg Alternativer med og Tjenester med Normalvisning Hvilestilling

15 Hvordan logger jeg av? (1/2)
Gå til menyen Tjenester* Velg Logg inn/ut med Velg Ja med ved spørsmål. Inmeldt rolle vil vises ved utlogging. Man logges ut *For å nå menyen Tjenester, se beskrivelse på Slide 14

16 Hvordan logger jeg av? (2/2)
Å skru av telefonen er ikke identisk med å logge av. Når du skrur av telefonen vil denne ”huske” deg til neste gang telefonen skrus på. Dermed vil den automatisk logges på med den siste påloggete brukers profil Husk alltid å logge av når du er ferdig med din arbeidsdag. Ikke slå av telefonene – sett den til lading! Dersom man logger seg på en annen telefon mens man allerede er pålogget en, vil man automatisk logge av den første Er man ikke logget på en telefon, vil alle anrop viderekoples til talepost, sentralbord eller et annet nummer avhengig av hva man har valgt som viderekoplingsmål

17 Hvordan ringer jeg ut? Dette gjøres fra Normalvisning*:
Tast inn nummer**: For sentralbord tast 99 For eksternt nummer, tast 0 foran telefonnummeret For internt nummer på ny løsning er det fem siffer som starter med 7 For internt nummer på gammel løsning er det fem siffer som starter med 6 For internt nummer NTNU/DMF starter det femsifrede nummeret med 9 For nødnumre: 113 (AMK), 0110 og 0112 Trykk deretter på for å ringe ut *Hvis du ikke er i Normalvisning, trykk , eller velg Åpne fra Hvilestilling **Velg Fjern ved feil i siste inntasting. Hold Fjern inne for å fjerne all inntasting.

18 Hvordan mottas, avsluttes og avvises anrop?
For å motta anrop: Trykk på For å avslutte anrop: Trykk på For å avvise anrop og viderekoble til standar talebeskjed: Velg UmOmdir med Ved å trykke på under et innkommende anrop, fjernes ringelyden Hvis anropet ikke besvares, etter 5 antall ring eller man er opptatt med en samtale, vil anropet viderekobles til standar talebeskjed. Anroper vil få valget om å bli satt over til sentralbord. I tillegg er det mulig å viderekoble samtlige anrop til ett annet telefonnummer. Dette kan være nummeret til sentralbordet, talepost, eller ditt alternative telefonkontaktsnummer. Vennligst se superbrukermateriell for ytterligere informasjon.

19 Hvordan bruker jeg talepost?
For å ringe opp talepost: Trykk og hold på tasten 1 i ett sekund og slipp Talepost oppringes Koden til talepost er ved første gangs bruk Følg videre anvisninger for å sette opp talepost Merk.: Talepost er bestillingstjeneste *Talepost er din personlige automatiske telefonsvarer-funksjon. Talepost har i tillegg et eget anropsnummer. Hvis du vil ringe direkte kan du ringe

20 Hva finnes på menyen Tjenester*?
Tilkalling (slides 27-33) Man kan tilkalle vakthavende roller på de respektive avdelinger Man kan selv melde seg inn i en rolle, evt også ut dersom rollen ikke er døgnkontinuerlig og se egen status. Man kan opprette, bruke og administrere egen Tilkallingsliste Tilkalling av team skjer nå ved å ringe AMK: 113 Fravær (slides 44-45) Logg inn av telefonnummer til Fravær Valg mellom å sette seg i Ute til lunsj, gått for dagen, møte, ferie, syk med flere, av totalt 10 valg. Logg inn/ut (slides 15-16) Logger av telefonen. Meldinger (slides 21-24) Meldinger kan sendes til alle ansatte ved St. Olav. Man har valget mellom å sende internmelding, SMS-melding, E-post og personsøkmelding Hvite sider (slides 34-43) Søke opp telefon- og meldingsalternativer for ansatte ved sykehuset. Man kan opprette, bruke og administrere egen Telefonkatalog *For å nå menyen Tjenester, se beskrivelse på Slide 14

21 Hvordan sender jeg en melding? (1/2)
Fra Hvilestilling*: Velg Alternativer med og Tjenester med Bla** med til Meldinger, og velg med Velg Skriv ny med Skriv inn hele/deler av Etter- og/eller Fornavn og velg Søk Bla deg til rett mottaker med og velg med *Hvis du er i Normalvisning, trykk en gang til venstre med frem til Tjenester deretter følg pkt. 2 over. **Ved å taste inn tallet til valget vil man slippe å bla.

22 Hvordan sender jeg en melding? (2/2)
Bla deg frem med til og velg ønsket meldingstype* med - Intern melding, SMS, P-søk eller E-Post Skriv melding med tall- og tegntastene, og velg Send med Bla deg frem med til ønsket respons etter forsendelse og velg Send med /  Meldingsforsendelse bekreftes ved en melding på skjermen. Kvittering fra mottaker vil komme hvis respons er valgt. *Tilgjengelig meldingstyper vises avhengig av mottakers kontaktsmuligheter registrert i PRS

23 Hvordan mottar jeg meldinger?
Mottatte meldinger varsles med lyd og vises på skjermen. Prioriterte meldinger, som tilkallinger fra annet helsepersonell og brann fra tekniske systemer, vises først og har annen varslingslyd. I tillegg kan meldingene ha ulike svaralternativer som Lest, Ok, Avvis, Ring, Slett etc. Eks: Ut i fra svaralternativer, velg ønsket respons med eller Avsender Meldingsvisning Dato for når meldingen ble sendt

24 Hvordan leser jeg tidligere meldinger?
Fra Hvilestilling*: Velg Alternativer med og Tjenester med Gå til Meldinger og velg med Gå til Innboks og velg med Velg ønsket melding ved å bla med Åpne valgt melding med eller * Hvis du er i Normalvisning, trykk en gang til venstre med frem til Tjenester deretter følg pkt. 2 over.

25 Hvordan mottas pasientsignaltilkallinger? (1/2)
Tilkalling* sendes til dedikert helsepersonell for den aktuelle sengen Bruk eller for å bekrefte eller avvise tilkallingen Ved bekreftelse legges tilkalling** i Arbeidsliste *For at man kan motta tilkallinger fra pasientsignalanlegg, forutsettes det at man er registrert i Bemanningsplanen (se eget opplæringsmateriell: Brukerveiledning for Pasientsignalapplikasjon). Helsepersonell som er tildelt seng vil motta tilkallingen. Hvis vedkommende velger responsalternativet Avvis, vil tilkallingen videresendes til neste registrerte helsepersonell ved aktuelle tun. **Arbeidslisten vil kun vise maks 7 meldinger på en gang. Man må bla seg nedover/oppover for å se de andre tilkallingene. Tilkallingen fjernes automatisk fra arbeidsliste ved tilstedemarkering. Merk at menylinjen er den samme som i Hvilestilling For å få tilgang til menyer for anrop og meldinger fra arbeidslistevisning, trykk Herfra kan du velge tjenester eller foreta anrop

26 Hvordan mottas pasientsignaltilkallinger? (2/2)
Ved hasteanrop fra pasientsignalanlegg: Hasteanrop sendes til dedikert helsepersonell for den aktuelle sengen mens tilstede-markering er aktivisert Alt helsepersonell ved sengetunet tilkalles med prioritert melding som ikke kan avvises og har egen varslingslyd Velg OK med for å bekrefte tilkallingen Hasteanrop* legges alltid øverst i Arbeidslisten *Hasteanropet fjernes automatisk fra arbeidsliste ved tilstedemarkering ved rom. For å få tilgang til menyer for anrop og meldinger fra arbeidslistevisning, trykk Herfra kan du velge tjenester eller foreta anrop

27 Hvordan melder jeg meg til en rolle/funksjon?
Fra Hvilestilling*: Velg Alternativer med og Tjenester med Bla** med til .Tilkalling, og tast Velg med Bla med til Innmelding, og tast Velg med Bla deg i listen** med til relevant rolle, og velg med Tidligere rolleinnehaver vil få en melding om bekreftelse på avløsing 1 2 3 4 * Hvis du er i Normalvisning, trykk en gang til venstre med frem til Tjenester deretter følg pkt. 2 over. **Oppføringene vil variere i antall og beskrivelser ut i fra hva som er relevant for påloggete bruker. Ved å taste inn tallet til valget vil man slippe å bla Merk: Innmelding er relevant for personer som skal melde seg på en rolle eller funksjon på sykehuset. Systemet vil vite hvilke roller du kan påta deg.

28 Hvordan tilkalles en fagressurs? (Metode 1)
Fra Hvilestilling*: Velg Tilkall med Skriv inn P-Søk nummer og velg ok med Dersom personen/rollen** er pålogget en telefon*** kan man ringe direkte ved å velge Ring med Send P-Søk ved å trykke Alternativer med bla med og velg P-Søk med 2 1 4 3 * Hvis du er i Normalvisning, trykk en gang til venstre med frem til Tjenester og Tilkall deretter følg pkt. 2 over. ** Dersom ingen person eller rolle er tilordnet P-Søk nummeret som det søkes på, vil likevel kunne sende en P-Søk melding. *** Valget Ring vil ikke være synlig om mottaker ikke er pålogget en telefon. P-Søk vil da ha denne posisjonen i bildet.

29 Hvordan tilkalles en fagressurs? (Metode 2)
Fra Hvilestilling*: Velg Tilkall med Skriv inn rolle søke parameter og velg ok med Bla** med til en fagressurs, og velg tilkallingsalternativ med / eller Bla** med til en kontaktsform og velg tilkallingsmedium med / eller 2 1 3 4 * Hvis du er i Normalvisning, trykk en gang til venstre med frem til Tjenester og Tilkall deretter følg pkt. 2 over. ** Oppføringene vil variere i antall og beskrivelser ut i fra hva som er relevant for påloggete bruker. Ved å taste inn tallet til valget vil man slippe å bla.

30 Hvordan tilkalles en fagressurs? (Metode 3)
Fra Hvilestilling*: Velg Alternativer med og Tjenester med Bla** med til .Tilkalling, og velg med Bla** med til Avdeling, og velg med / Bla** med til ønsket avdeling, og velg med / Bla** med til en fagressurs, og velg tilkallingsalternativ med / eller Bla** med til en kontaktsform og velg tilkallingsmedium med / eller 2 1 3 4 5 6 * Hvis du er i Normalvisning, trykk en gang til venstre med frem til Tjenester deretter følg pkt. 2 over. **Oppføringene vil variere i antall og beskrivelser ut i fra hva som er relevant for påloggete bruker. Ved å taste inn tallet til valget vil man slippe å bla.

31 Hvordan legger jeg til en fagressurs i Min Tilkallingsliste?
Fra Hvilestilling*: Velg Alternativer med og Tjenester med Bla** med til .Tilkalling, og velg med Bla** med til Avdeling, og velg med / Bla** med til ønsket avdeling, og velg med / Bla** med til en fagressurs, og velg Alternativer med og Mer med Legg til fagressurs i Min Tilkallingsliste med 2 1 3 4 5 6 * Hvis du er i Normalvisning, trykk en gang til venstre med frem til Tjenester deretter følg pkt. 2 over. **Oppføringene vil variere i antall og beskrivelser ut i fra hva som er relevant for påloggete bruker. Ved å taste inn tallet til valget vil man slippe å bla.

32 Hvordan bruker jeg Min Tilkallingsliste?
Fra Hvilestilling*: Velg Alternativer med og Tjenester med Bla** med til .Tilkalling, og velg med Bla** med til Min Tilkallingsliste, og velg med / Bla** med til ønsket avdeling, og velg tilkallingsalternativ med / Ved valg for Tilkall... vil tilgjengelige telefon eller P-Søk alternativer bli opplistet. Velg med Ved valg for Melding... vil tilgjengelige meldingsalternativer bli opplistet. Velg med 2 1 3 4 5 6 * Hvis du er i Normalvisning, trykk en gang til venstre med frem til Tjenester deretter følg pkt. 2 over. **Oppføringene vil variere i antall og beskrivelser ut i fra hva som er relevant for påloggete bruker. Ved å taste inn tallet til valget vil man slippe å bla.

33 Hvordan administrerer jeg Min Tilkallingsliste?
Fra Hvilestilling*: Velg Alternativer med og Tjenester med Bla** med til .Tilkalling, og velg med Bla** med til Min Tilkallingsliste, og velg med / Bla** med til ønsket avdeling , og velg Alternativer med og Mer med Bla** med til ønsket funksjon, og velg med / 2 1 3 4 5 * Hvis du er i Normalvisning, trykk en gang til venstre med frem til Tjenester deretter følg pkt. 2 over. **Oppføringene vil variere i antall og beskrivelser ut i fra hva som er relevant for påloggete bruker. Ved å taste inn tallet til valget vil man slippe å bla.

34 Hvordan bruker jeg Hvite sider?
Fra Hvilestilling*: Velg Alternativer med og Tjenester med Bla** med til Hvite sider, og velg med Skriv in søkeparametre og velg søk med Bla** med til ønsket person, og velg tilkallingsalternativ med / Ved valg for Ring... vil tilgjengelige telefon eller P-Søk alternativer bli opplistet. Velg med Ved valg for Melding... vil tilgjengelige meldingsalternativer bli opplistet. Velg med 2 1 3 4 5 6 * Hvis du er i Normalvisning, trykk en gang til venstre med frem til Tjenester deretter følg pkt. 2 over. **Oppføringene vil variere i antall og beskrivelser ut i fra hva som er relevant for påloggete bruker. Ved å taste inn tallet til valget vil man slippe å bla.

35 Hvordan legger jeg til en oppføring i Min katalog?
Fra Hvilestilling*: Velg Alternativer med og Tjenester med Bla** med til Hvite sider, og velg med Skriv in søkeparametre og velg søk med Bla** med til ønsket person , og velg Alternativer med og Mer med Velg Legg til i Min katalog. Velg med Bekreftelse for oppføring blir gitt 2 1 4 3 5 6 * Hvis du er i Normalvisning, trykk en gang til venstre med frem til Tjenester deretter følg pkt. 2 over. **Oppføringene vil variere i antall og beskrivelser ut i fra hva som er relevant for påloggete bruker. Ved å taste inn tallet til valget vil man slippe å bla.

36 Hvordan legger jeg til en manuell oppføring i Min katalog?
Fra Hvilestilling*: Velg Alternativer med og Tjenester med Bla** med til Hvite sider, og velg med Velg Alternativer med og Mer med Velg Legg til i Min katalog. Velg med Skriv inn Navn og nummer og velg Lagre med Bekreftelse for oppføring blir gitt 2 1 3 4 5 6 * Hvis du er i Normalvisning, trykk en gang til venstre med frem til Tjenester deretter følg pkt. 2 over. **Oppføringene vil variere i antall og beskrivelser ut i fra hva som er relevant for påloggete bruker. Ved å taste inn tallet til valget vil man slippe å bla.

37 Hvordan bruker jeg Min katalog?
Fra Hvilestilling*: Velg Alternativer med og Tjenester med Bla** med til Hvite sider, og velg med Velg Alternativer med og Min katalog med Bla** med til ønsket oppføring, og velg tilkallingsalternativ med / Ved Valg vil tilgjengelige*** telefon eller P-Søk alternativer bli opplistet. Velg med Ved valg for Melding... vil tilgjengelige*** meldingsalternativer bli opplistet. Velg med 2 1 3 4 5 6 * Hvis du er i Normalvisning, trykk en gang til venstre med frem til Tjenester deretter følg pkt. 2 over. **Oppføringene vil variere i antall og beskrivelser ut i fra hva som er relevant for påloggete bruker. Ved å taste inn tallet til valget vil man slippe å bla. ***Manuelle oppføringer vil kun inneholde ett nummer.

38 Hvordan administrerer jeg Min katalog?
Fra Hvilestilling*: Velg Alternativer med og Tjenester med Bla** med til Hvite sider, og velg med Velg Alternativer med og Min katalog med Bla** med til ønsket oppføring , og velg Alternativer med og Mer med Bla** med til ønsket funksjon, og velg med / 2 1 4 3 5 * Hvis du er i Normalvisning, trykk en gang til venstre med frem til Tjenester deretter følg pkt. 2 over. **Oppføringene vil variere i antall og beskrivelser ut i fra hva som er relevant for påloggete bruker. Ved å taste inn tallet til valget vil man slippe å bla.

39 Hvordan oppretter jeg min første gruppe i Mine grupper?
Fra Hvilestilling*: Velg Alternativer med og Tjenester med Bla** med til Hvite sider, og velg med Velg Alternativer med og Grupper med Ved første gangs bruk vil ingen grupper være tilgjengelig. Velg Mer med / Tilgjengelige*** valg vil bli opplistet. Velg med / for å opprette en gruppe. Skriv inn navn på gruppen og Lagre med / Bekreftelse vil bli gitt. 2 1 3 4 5 6 * Hvis du er i Normalvisning, trykk en gang til venstre med frem til Tjenester deretter følg pkt. 2 over. **Oppføringene vil variere i antall og beskrivelser ut i fra hva som er relevant for påloggete bruker. Ved å taste inn tallet til valget vil man slippe å bla.

40 Hvordan legger jeg til en oppføring i Mine Grupper?
Fra Hvilestilling*: Velg Alternativer med og Tjenester med Bla** med til Hvite sider, og velg med Skriv in søkeparametre og velg søk med Bla** med til ønsket gruppe, og velg Alternativer med og Mer med Velg Legg til i Mine Grupper. Velg med Bla** med til ønsket gruppe, og velg Mer med / . Bekreftelse for oppføring blir gitt. Det er også mulig å gå Tilbake for å plassere kontakten i flere grupper. 2 1 4 3 5 6 * Hvis du er i Normalvisning, trykk en gang til venstre med frem til Tjenester deretter følg pkt. 2 over. **Oppføringene vil variere i antall og beskrivelser ut i fra hva som er relevant for påloggete bruker. Ved å taste inn tallet til valget vil man slippe å bla.

41 Hvordan administrerer jeg Mine Grupper?
Fra Hvilestilling*: Velg Alternativer med og Tjenester med Bla** med til Hvite sider, og velg med Velg Alternativer med og Grupper med Bla** med til ønsket gruppe, og velg Alternativer med og Mer med Bla** med til ønsket funksjon, og velg med / 2 1 4 3 5 * Hvis du er i Normalvisning, trykk en gang til venstre med frem til Tjenester deretter følg pkt. 2 over. **Oppføringene vil variere i antall og beskrivelser ut i fra hva som er relevant for påloggete bruker. Ved å taste inn tallet til valget vil man slippe å bla.

42 Hvordan administrerer jeg kontakter i Mine Grupper?
Fra Hvilestilling*: Velg Alternativer med og Tjenester med Bla** med til Hvite sider, og velg med Velg Alternativer med og Grupper med Bla** med til ønsket gruppe, og velg med Bla** med til ønsket kontakt, og velg Mer med / Bla** med til ønsket funksjon, og velg med / 2 1 4 3 5 6 * Hvis du er i Normalvisning, trykk en gang til venstre med frem til Tjenester deretter følg pkt. 2 over. **Oppføringene vil variere i antall og beskrivelser ut i fra hva som er relevant for påloggete bruker. Ved å taste inn tallet til valget vil man slippe å bla. Kontakter omsluttet av [ ] er ikke pålogget og vil ikke kunne motta evnt. meldinger

43 Hvordan sender jeg en melding til en Gruppe?
Fra Hvilestilling*: Velg Alternativer med og Tjenester med Bla** med til Hvite sider, og velg med Velg Alternativer med og Grupper med Bla** med til ønsket gruppe , og velg Alternativer med og Melding med Skriv melding og send med Bla** med til ønsket respons, og velg med / Bekreftelse blir gitt. 2 1 4 3 5 6 * Hvis du er i Normalvisning, trykk en gang til venstre med frem til Tjenester deretter følg pkt. 2 over. **Oppføringene vil variere i antall og beskrivelser ut i fra hva som er relevant for påloggete bruker. Ved å taste inn tallet til valget vil man slippe å bla. Kontakter omsluttet av [ ] er ikke pålogget og vil ikke kunne motta evnt. meldinger

44 Hvordan bruker jeg Fravær? (1/2)
Gå til menyen Tjenester* Velg Fravar med Legg inn ditt telefonnummer og bekreft med Oversikt over aktiviteter 44 *For å nå menyen Tjenester, se beskrivelse på Slide 14

45 Hvordan velger jeg ,og ser aktiviteter ? (2/2)
Valg av Fraværskoder Oversikt over Aktiviteter Bla** med , og velg aktivitet med For å endre til tid ,bruk rediger med ,og skriv inn ønsket klokkeslett. Bekreft aktivitet med alternativer og bekreft med For å se gjeldende aktivitet,eller slett aktivitet gå til meny Viser gjeldende aktivitet 1 2 4 3 5 5 6 *Merk Fravær virker slik at alle eksterne anrop vil gå til en standar talebeskjed med beskjed om at mottaker ikke er tilgjengelig. Anroper vil automatisk bli satt over til sentralbord.Interne anrop fungere som vanlig. 6 45

46 Hvor finner jeg mer informasjon?
For ytterligere hjelp og informasjon om øvrig funksjonalitet konsulter: Nettsidene på Kilden og St. Olavs hjemmeside Ofte Stilte Spørsmål (OSS) Brukermanual Lenke til Ciscos egne nettsider: Kontakt superbruker og/eller brukerstøtte


Laste ned ppt "Trådløs telefon 7921G Nye Menyer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google