Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Program for Fagseminar Eiendom & Jus Norsk Havneforening

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Program for Fagseminar Eiendom & Jus Norsk Havneforening"— Utskrift av presentasjonen:

1 Program for Fagseminar Eiendom & Jus Norsk Havneforening
Thon Hotel Opera Oslo 19. – 20. november 2012

2 Mandag 19. november 11:30 Lunsj 12:30 – 12:35 Åpning og velkomst
12:35 – 13:50 Omregulering av havneområder – utfordringer og muligheter - Kort innføring i planprosessen og betydningen av overordnet plan (kommuneplan mv) - Valg av plantype: Områderegulering eller detaljregulering - Valg av reguleringsformål – strategiske utfordringer - Rekkefølgekrav og andre kostnadsdrivende elementer - Private servitutter og andre forhold med betydning for gjennomføringen v/ Tone Gjertsen, senioradvokat Torkildsen Tennøe & co Advokatfirma 13:50 – 14:15 Havne- og byutvikling i Drammen, ja takk begge deler! - By og havn i havnebyen Drammen - Tanker og erfaringer rundt innhold og prosess fra havnas ståsted v/ Ivar A. Vannebo, assisterende havnedirektør Drammen havn 14:15 – 14:30 Pause 14:30 – 14:55 Byutvikling og utbygging av havneområder - Tanker og erfaringer rundt nytt lovverk - Fra utbyggers perspektiv: Erfaringer fra samspill i planfasen i ulike kommuner; Drammen, Skien og Oslo v/ Anne Siiri Øyasæter, prosjektdirektør Rom Eiendom AS

3 14:55 – 15:45 Verdivurdering - Hva er havnearealene verdt ?
- Verdivurdering tomter/bebygget næringseiendom - Modningsprosess av en utviklingstomt – Verdiøkning fra uregulert tomt til mottatt rammetillatelse – når bør man gi stafettpinnen videre ? - Prinsippet ”utjevnet strøkspris” i teori og praksis. Hvordan slår dette ut for eksempel for buffersoner i havneområder? v/ Johan Berg Svendsen, partner BER (Bygg – og eiendomsrevisjon) 15:45 – 16:10 Forholdet havnekasse – bykasse - Fordeling og avklaring av hjemmelsforhold og eierforhold mellom havneeiendommer og kommunale eiendommer - Hovedproblemstillinger, status i prosess og veien videre v/ Inge Tangerås, havnedirektør Bergen og omland havnevesen 16:10 – 16:25 Pause 16:25 – 19:00 Festekontrakter fra A – Å - Gjennomgang av tomtefeste generelt og den sentrale lovgivningen - Festeformålet som begrensning på bruken - Regulering av festeavgift (næringsfeste) - Avvikling av festekontrakter v/ Jarle Wallevik Holstrøm, partner Advokatfirma Haavind 20:00 Felles avreise: Middag Kon Tiki Museet

4 Tirsdag 20. november 08:00 – 09:00 Frokost
09:00 – 13:00 Ansvar for skader: Havnens/kommunens rolle som eiendomsbesitter og som offentlig myndighet - Havnens/kommunens ansvar etter HFL §40(3) – havnen som privat rettssubjekt og offentlig myndighet. Forvaltningsansvar og tilsynsansvar - Det alminnelige ”gårdeieransvar” – kaier, bygninger og andre havneinnretninger - Ansvar for fare og skader i havnebassenget og i kommunens sjøområde - Ansvar ved oppankring, liggeplasser og opplagsplasser - Forurensningsansvar - Forsikringsmuligheter og – dekninger. Rederienes forsikringer - Muligheten for avtaleregulering av ansvarssituasjoner - Tvisteløsningsmodeller ved påstått eller oppstått ansvar Brynjar Østgård, Partner Advokatfirmaet Østgård DA 13:00 Lunsj

5 Praktisk informasjon og aktuelle linker
Flytog Flytoget bruker 19 minutter har avgang hvert 10. minutt fra Gardermoen til Oslo Sentralstasjon Hotell og konferansesenter: Thon Hotel Opera Hotellet ligger ved flytogterminalen på Oslo Sentralstasjon, med alt av kollektivtransport rett utenfor døren. Det er to minutters gangavstand fra hotellet til Karl Johan, og flott utsikt over Oslofjorden og den verdensberømte Operaen i Bjørvika. Kon - Tiki Museet Norsk Havneforening har gleden av å invitere deltakerne på en unik opplevelse: Middag og foredrag i Kon- Tiki Museet. Vi vil få servert en tre retters ”Kon-Tiki meny” satt sammen av Thor Heyerdahl og prisbelønte mesterkokk Terje Næss. Middagen vil serveres rundt Kon- Tiki flåten.


Laste ned ppt "Program for Fagseminar Eiendom & Jus Norsk Havneforening"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google