Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INMA Performance Awards Innlevering – kategori: Analyse Innleveringsfrist 15. august.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INMA Performance Awards Innlevering – kategori: Analyse Innleveringsfrist 15. august."— Utskrift av presentasjonen:

1 INMA Performance Awards Innlevering – kategori: Analyse Innleveringsfrist 15. august

2 Om kategorien Kategori – Analyse • Bidrag i denne kategorien skal dokumentere prosess(er), virkemidler eller resultater, basert på et digitalt og analytisk utgangspunkt. • I denne kategorien er det selve dokumentasjonen som analyseres, ikke nødvendigvis resultatene som oppnås gjennom dokumentasjonen. • Eksempel på bidrag til denne kategorien kan være: – Gode og brukervennlige dashboards – Gode og forankrede KPIer – Bevis for at organisasjonen driver med datadrevne beslutningsprosesser – Gode prosesser for integrasjon av store datasett (BIG DATA) – Gode rutiner for prøving og feiling gjennom testing – Gode prosesser for å aktivere sluttbrukere gjennom tilgjengeliggjøring av data (eks Obamas dashboards)

3 Formalia • Navn på bidrag: ….. • Firma ansvarlig for innsendelsen – …. – Fakturadresse: • …

4 Beskrivelse av bidraget • Kun denne foilen • Her skal du forklare bidraget på en enkel måte, med ord. • Hva var oppgaven, hva ble løsningen? • Du kan lenke videre til andre ressurser, men det bør ikke være avgjørende for vurderingen av bidraget.

5 Beskrivelse av bidraget • Benyttes kun til å lenke opp video med beskrivelse av kampanjen, dersom det finnes.

6 Målsettinger og Resultater • Max 2 foiler, dette er foil 1

7 Målsettinger og Resultater • Max 2 foiler, dette er foil 2 • Det oppfordres til å vedlegge ytterligere filer som presiserer datagrunnlaget og resultatene.

8 Begrunnelse (max 1000 tegn) • Hvorfor skal dette bidraget vinne i akkurat denne kategorien?

9 Ingress (max 250 tegn) • Beskrivelse av kampanjen og resultatene, som kan benyttes i presentasjoner og promo av bidraget.

10 Send inn bidraget ! • Bidraget sendes til: – info@inma.no


Laste ned ppt "INMA Performance Awards Innlevering – kategori: Analyse Innleveringsfrist 15. august."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google