Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

spesielt med Anabole Androgene Steroider (AAS),

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "spesielt med Anabole Androgene Steroider (AAS),"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 spesielt med Anabole Androgene Steroider (AAS),
Doping med hormoner, spesielt med Anabole Androgene Steroider (AAS), er idag et samfunnsproblem... 2

3 …med utbredelse... 3

4 …blandt vanlig unge mennesker..
4

5 …på gymmen… 5

6 …særlig blandt menn i aldern 17-35 år…
6

7 …som ikke sjelden lider av et
samtidig blandingsmisbruk med narkotika, alkohol og/eller legemiddel… 7

8 …som kan øke bivirkningene.
8

9 Kunnskapen om bakgrunnen og effektene av hormondoping
har økt de siste årene 9

10 De somatiske bivirkningene er nå relativt godt beskrevet,
såvel som mekanismene bak de psykiske bivirkningene… 10

11 …men fortsatt savnes sikker kunnskap om langtidseffekter inklusiv mortalitet
11

12 DOPING? Doping er bruk av prestasjonsfremmende metoder eller
preparater.

13 Anabol-androgene- steroider (AAS)
Androgener Mannlige kjønnshormoner, (testosteron). Androgen effekt: Mannliggjøring. Utviklingen av mannlige kjønnsorganer og kroppsbehåring, stemme osv. Anabole steroider Syntetiske stoffer med de samme biologiske virkningene som de androgene steroidhormonene. Anabol effekt: Vekst av muskler, stimulering av muskelproteiner i kroppen Varierende androgen  anabol virkningsprofil Anabol-androgene steroider Felles navn for androgener og anabole steroider

14 Jakten på den «perfekte kropp»!!!!
Vi lever i en verden hvor kroppen er i fokus Jenter; -idealet en syltynn kropp Gutter ; -idealet en veltrent kropp Doper seg større Raske resultater NB!! Det som i første omgang kan se ut som sunnhet, være opptatt av helse spise proteinrikmat -kan ende i kroppslig besettelse Brad Pitt

15 Barn og unge- kroppsfikseringsngsidealer
Idealet blir slankere og slankere, mens gjennomsnittsvekten øker Den slanke kvinnekroppen eller veltrente mannskroppen er attraktiv som en realisering av et skjønnhetsideal Reklame- og slankeindustrien bruker manipulerte bilder av modeller/personer som har gått ned i vekt

16 Et kroppsfiksert samfunn
Slankhet er for mange et uttrykk for å ha selvkontroll og disiplin moralsk styrke suksess … og gir høy sosial status Overvekt/fedme vil uttrykke det motsatte manglende kontroll og disiplin ineffektivitet lav/ingen moralsk styrke … som gir lav sosial status

17 hva, hvem, hvorfor Eksperimenterer med doping `en gang. Spenning…
Motivene kan være uklare De som oppgir å ha brukt doping oppgir også bruk/eksperimentering av andre rusmidler Interessen vekkes gjennom nysgjerrighet, gjennom kamerater og en generelt kommersielt mote/livsstil (kroppskultur) De som eksperimenterer med doping er også overrepresentert i gruppen asosiale handlinger (kriminalitet) Doping kjøpes illegalt (Internet) Kjøp, salg og bruk foregår uten innblanding av voksenperson Det er vanlig å debutere med ”lette” oralbaserte stoffer (tabletter) fortsetter med injeksjonsbaserte ”tyngre” stoffer Lavt selvbilde, forvrengt og dårlig kroppsbilde

18 Mangel på maskuline rollemodeller
Kroppen et sted mellom fantasi og virkelighet ”Superhelten”

19 Megareksi Kroppsbildeforstyrrelse Motsatte av anoreksia
Varig og klart urealistisk bilde av seg selv som liten og eller for svak til tross for han i realiteten er kraftig og muskelløs. Når personen ser seg i speilet, vurderer han seg selv som ”ute av form” Personens oppfatning av seg selv vil påvirke hverdagslivets aktiviteter i negativ retning

20 Brukerne: Det er menn. De driver fysisk aktivitet, ofte vekttrening
Brukerne har brukt, eller bruker andre illegale stoffer Studier blant high-school ungdom viser en tendens til at AAS brukere er oftere asosiale Andre studier viser at AAS brukere ofte er kjennetegnet av manglende voksenkontakt\ kontroll

21 Hvem blir tatt med doping? (hentet fra Tollvesenet)
Mann 20-30 år. Trener styrke. Bruker doping selv. Har i en del tilfeller et rulleblad (vold, narkotika etc.)

22 Narcissisme trene, spise, ta AAS= perfekt liv!!! 22

23 Miljøene ..organiserer seg rundt handlinger og livsmønster hvor dyrking av kroppen i kombinasjon med doping er helt sentralt … ”Selvlærte miljøer” uten formell autoritetskontroll Ungdomsarenaer (eks.helsestudio) Bruket henger sammen med ”stilpakker” (musikk, filmer, språk)

24 Dopingbruk utenfor idretten
Hensikten forbedre utseende, ikke å øke fysiske prestasjoner Liten/ingen risiko test Uensartet bruksmønster, ingen fasit Kombiner preparater og stoffklasser Kurens varighet avhenger av målsetning Relativt vanlig med blandingsmisbruk av dopingmidler og rusmidler

25 Når mistenke AAS-(mis)bruk?
Stor vektøkning på kort tid, pløsete Gynekomasti (bitch-tits) Testikkel atrofi Nedsatt sexuell funksjon - infertilitet Ny vanskelig ”mega-kvise” Nye psykiske problemer Rupturer av muskler og sener Hudforandringer-hudbrister v/armhulen Dårlig økonomi Gjemte pille-esker og ampuller Søvnproblemer, endrer døgnet, våkenhet

26

27

28

29 Konsekvensene/skadevirkninger
Fysiske: leverskade, håravfall, kviser, bryst, lengdevekst Psykiske: depresjoner, angst, mistenksomhet osv Sosiale: asosial væremåte, misbruket kan føre til sosial inkompetanse som isolasjon, og tilbaketrekning Hvilken form og type bivirkning som kan komme avhenger av type steroid, varighet på misbruket og genetiske disposisjoner

30 Dokumentasjon av bivirkninger
Kliniske studier 1) Det foreligger ingen randomiserte, kontrollerte, kliniske studier over langtidsvirkningene av AAS-misbruk 2) Det foreligger gode observasjonsstudier som gir informasjon om alvorlige bivirkninger Medisinsk erfaring Rapporter fra leger, trenere og misbrukere gir informasjon om alvorlige bivirkninger DDR-erfaring Rapporter fra DDR dokumenterer alvorlige bivirkninger som følge av langvarige AAS-misbruk

31 Fysiske bivirkninger kvinner
Maskulinisering Klitoris forstørrelse Menstruasjonsforstyrrelser og nedsatt fertilitet Livmorforandringer, (cyster, deformert livmor) Økt kroppsbehåring og hårvekst i fjeset Håravfall på hodet Bassrøst pga tilvekst av strupehodet Forminskete bryster Mannlige kroppsformer Risiko for skader på jentefoster

32

33 Fysiske bivirkninger menn
Infertilitet Nedsatt spermieproduksjon Redusert volum av testiklene Skyldes redusert spermieproduksjon Kjønnsdrift Økt/redusert avhengig av AAS doseringen Prostataforstørrelse Opptrer oftere og tidligere enn vanlig Brystkjertelforstørrelse Gynecomasti,”Bitch tits” Iblant også melkesekresjon

34 Bitch-tits”

35 Mega-kviser i ansiktet og på overkroppen
”Hudsprekker” på brystkassen, armer og lår Stopper lengdevekst Væskeansamling  Vektøkning Risiko for hjerte- og åresykdom Muskelkramper Muskelstyrke, muskelrupturer og senefesteskader Håravfall

36

37 Kardiovaskulære korttids-effekter
Blodfettets fordeling; ↑ LDL ↓ HDL Venstrekammerhypertrofi Paul Vanberg 37

38 Tidligere kroppsbygger DorianYates

39

40 Psykiske bivirkninger etter avsluttet AAS-(mis)bruk
Abstinens Uro Apati, energitap Rusmisbruk Impotens Depresjon Suicid 40

41 ....hyper-androgent forstyrres kroppens feed-back system,
(hypofysen ”skrus av”) ↓ sexuell funksjon testikkel atrofi infertilitet gynekomasti 41

42 Psykiatriske bivirkninger
Hypomani/mani ↑ energi, ↓trøtthet ↑ sexuell lust Behov for å trene tross smerte Minsket selvkontroll Store humørsvingninger Paranoide tanker 42

43 Depresjon som følge av AAS
Vanskelig å behandle Kombinerer flere anti-depressiva middel i høye doser i lange perioder Kan kreve Pregnyl (LH) for å øke Testosteron 43

44 Variasjonen og graden av psykiatriske bivirkninger
indusert av AAS øker med intensiteten av (mis)bruket 44

45 Langtidseffekter En finsk studie viser
↑ kardiovaskulær mortalitet blandt tidigere eliteatleter med AAS-bruk sammenlignet med matcende kontroller. Fremdeles savnes sikker kunskap mht langtidseffekter inklusiv mortalitet. 45

46 Omfanget Yeasalis 1993 USA 32 594 Over 12 år 1 mill. Middelman 1995
Førsteforfatter År Sted Antall Alder AAS-bruk Yeasalis 1993 USA 32 594 Over 12 år 1 mill. Middelman 1995 3 054 High.school 5,7-1,7(%M/F) Dukram 1996 1996 12 279 4,1-1,2(%M/F) Scott 4 722 Stud.7-12.grade 2,5(%M) Pedersen et al. 2001 Norge, Oslo 10 828 14-17 år 2,3-1,3(%M/F) Wickstrøm Norge 8 877 15-22 år 1,2-0,6(%M/F) HELTEF 2003 Norge, Akershus 9 500 8-10. kl. og 3. kl. videregående 4,0-2,0(%M/F)

47 Konsekvenser; Vold Ikke tilstrekkelig vitenskapelig dokumentasjon på årsaksmessig sammenhenger mellom bruk av AAS og aggresjon \ vold ..på bakgrunn av den samlede faglitteratur ikke utelukke en slik årsaksmessig sammenheng ved høye doser .. hos følsomme individer.

48 Kontakt med andre klinikker
Psykiatri Kardiologi Internmedisin Plastikkirurgi Ortopedi Dermatologi

49 Vår absolutte påstand er:
AAS brukere må tilbys behandling på spesialsenter

50 Primærhelsetjenesten
Still spørsmål om AAS! (røyk, alkohol) Tørr å ”Konfronter” AAS-brukeren (utvidet anamnese, labprøver)

51 Bjørn Barland, OMFANGSUNDERSØKELSEN 2009, (N= 5331, født 1990)
Kropp er inn - positivt Doping er negativt ladet men; Det er en liten gruppe som velger dette Doping – marginalitet, ”utenforskap” Sammenheng med; kriminalitet, vold, spenning, annen rus. (maskulinitet i krise) I noen grad lav framtidsorientering Hva kommer først og hvor finner vi sammenhengene?


Laste ned ppt "spesielt med Anabole Androgene Steroider (AAS),"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google