Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Simpel regresjon Plott av variablene Y mot X

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Simpel regresjon Plott av variablene Y mot X"— Utskrift av presentasjonen:

1 Simpel regresjon Plott av variablene Y mot X
1 Legg inn dataene i dataeditoren - en variabel pr. kolonne. Gi også kolonnene navn. 2 Velg fra meny: Graphs Scatter AAKRE/sparinnt/MET8006

2 Simpel regresjon Plott av variablene Y mot X (2)
1 Klikk Simple 2 Klikk Define 1 Klikk i venstre boks på den variablen som skal plottes langs Y-aksen 2 Klikk pilen for å overføre variablen (variablenavnet forsvinner nå fra venstre boks) 3. Gjør det samme for X-aksen 4. Klikk OK AAKRE/sparinnt/MET8006

3 Simpel regresjon Plott av variablene Y mot X (3)
For å kunne bruke lineære regresjon, skal punktene gruppere seg i et belte parallelt med og rundt en tenkt rett linje. Her har vi bare 5 observasjoner, men det er i alle fall ikke noe som tyder på at en lineær regresjonsmodell ikke skal kunne benyttes. AAKRE/sparinnt/MET8006

4 Simpel regresjon Regresjonsberegninger
1 Legg inn dataene i dataeditoren - en kolonne pr. variabel. Gi også kolonnene navn. 2 Velg fra meny: Analyze Regression Linear Du kommer så inn i den 1. dialogboksen - se neste side. AAKRE/sparinnt/MET8006

5 Simpel regresjon 1. dialogboks
1 Klikk på avhengig variabel (Y) i den venstre boksen 2 Klikk på piltasten for å overføre den 3 Gjenta dette for uavhengig (X-independent) variabel 4 Som du ser har vi mange tilleggsmuligheter her. Jeg har valgt Statistics- se neste side AAKRE/sparinnt/MET8006

6 Simpel regresjon 2. dialogboks
Her ”bestiller” vi hva vi vil ha med av resultater (ikke grafer): 1 Regresjonskoeffisienterog deres standardavvik, t-verdier og tosidige p-verdier 2 Konfidensintervall for regresjonskoeffisientene 3 De forskjellige R2, ANOVA, det estimerte standardavviket til forstyrrelsesleddet 4 Gjennomsnitt og standardavvik for variablene, korrelasjonsmatrise med ensidige p-verdier 5 Klikk Continue AAKRE/sparinnt/MET8006

7 Resultater (1) Forklaring på disse resultatene hører forelesninger/studieguide til. Flere resultater på neste side AAKRE/sparinnt/MET8006

8 Resultater (2) AAKRE/sparinnt/MET8006


Laste ned ppt "Simpel regresjon Plott av variablene Y mot X"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google