Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Visma AutoPay via Guide for utfylling av avtaleskjema DNB

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Visma AutoPay via Guide for utfylling av avtaleskjema DNB"— Utskrift av presentasjonen:

1 Visma AutoPay via Guide for utfylling av avtaleskjema DNB
- Utbetalinger - Innbetalinger - Avtalegiro Dette er kun en kort visuell beskrivelse av prosessene rundt etablering av betalings- avtaler mot DNB og hvordan det skal registreres i AutoPay avtalebilde. Brukerdokumentasjonen for AutoPay må derfor leses i tillegg.

2 Generell avtaleinformasjon
Avtalemaler distribueres til forhandlere og kunder via Visma Software sine ordinære nettsider. Det finnes fire ulike avtaleskjema for de tre tjenestene som dekkes av denne løsningen: Utbetalingsavtale direkte mot DNB Dekker alle typer utbetalinger – også betaling i valuta til utlandet samt utbetaling av lønn og automatisk avvisningsretur. Løsningen er fullt integrert med DNB sin nettbank. Innbetalingsavtaler for bankkonti i DNB Her må alltid begge avtaleskjemaene fylles ut for å få alle innbetalinger elektronisk. ”Avtale om betalingsmottaker-tjenestene DIP/CREMUL i næringsforhold mellom DNB og kunde” fylles ut for å etablere tjenesten i Nets. Den omfatter alle innbetalinger med KID og alle innbetalinger uten KID der betaler og mottaker har konti i ulike banker. AutoPay avtaleskjema for innbetaling direkte fra DNB Fylles ut for å kunne motta «Innbetaling Pluss» direkte via DNB og omfatter alle innbetalinger uten KID der betaler og mottaker begge har konti i DNB samt alle utenlandske innbetalinger. Her er utbetalingsavtale for AutoPay mot DNB. Her er skjemaet for «Innbetaling Pluss» data fra DNB. Her er innbetalings- avtale AutoPay mot DNB via Nets.

3 Generell avtaleinformasjon
Innbetalingsavtaler for bankkonti i DNB fortsetter Avtalegiro Det er ikke mulig å kombinere de to øvrige innbetalingsskjemaene hos DNB med Avtalegiro. Derfor må standard avtaleskjema fra Nets benyttes for å etablere Avtalegiro for konti i DNB. Avtalegiro krever at man har OCR eller Cremul innbetalingsavtale i tillegg. Det skal fylles ut via det ordinære innbetalingsskjemaet for DNB. Det skal derfor kun fylles inn informasjon vedrørende Avtalegiro i Nets avtaleskjema. Her registreres kun Avtalegiro informasjon for AutoPay mot DNB.

4 Hvilke banktjenester støttes via AutoPay?
Utbetaling. Velg alltid utbetaling fra AutoPay direkte mot bank der det er mulig. Det gir enda større fordeler uten økte kostnader for brukeren, blant annet følgende: Integrasjon mot Nettbank Ettergodkjenning i Nettbank Integrasjon med forfallsregisteret i Nettbank Utbetaling i valuta. Mer fleksible remitteringsfrister Automatisk håndtering av avisninger for feil kid, manglende kid og avvisning i dekningskontrollen. Flytt derfor alle eksisterende utbetalingsavtaler fra å gå via Nets til i stedet å gå dirkete mot DNB. Innbetaling: Flytt i størst mulig grad eksisterende «OCR innbetalingsavtaler» til «Egiro Innbetaling pluss». «Egiro innbetaling pluss» gir alle innbetalinger elektronisk inn i Visma Business og helt eller delvis ferdig bokført av AutoPay. Avtalegiro: Se beskrivelse av dette til slutt i denne presentasjonen.

5 Utbetaling via AutoPay uten ettergodkjenning i Nettbank
Det er valgfritt per kundenummer i Nettbank å ettergodkjenne i Nettbank. Egen avkryssing for dette i avtaleskjemaet. Utbetaling uten ettergodkjenning i Nettbank Regnskapsbyrå Byrået inngår en standard fullmaktavtale i DNB (klientavtale) som melder klientens konto inn i byråets nettbank abonnement. Dette fordrer at byrået har eller skaffer seg et eget abonnement i DNB. Man fyller da kun ut ett avtaleskjema for AutoPay (se skjema til høyre) med byråets kundenummer i Nettbank. Denne avtalen vil da dekke alle bankkonti som er meldt inn i Byråets abonnement. Avtalen vil gjelde nåværende konti i abonnementet og nye konti som meldes inn senere. Når man har mottatt bekreftelse på e-post om at avtalen er registrert i DNB inkludert divisjonsnummer for avtalen, kan avtalen registreres i AutoPay for alle klienter som er meldt inn i byråets abonnement. Remittering kan settes i gang umiddelbart. Ved opphør av AutoPay for en klient, må kontoen meldes ut av byråets nettbank. Ikke regnskapsbyrå Ved betaling gjennom kontoeiers egen nettbank, gjelder samme fremgangsmåte som for regnskapskontor, men i slike tilfeller er det kontoeiers kundenummer i nettbank som registreres i avtaleskjemaet. Man kan da opprette betalingsavtaler i AutoPay på alle bankkonti som ligger under dette nettbankabonnementet på samme måte som for regnskapsbyrå. Dette kan først skje når bekreftelse på registrert avtale og «divisjonsnummer» er mottatt på e-post fra DNB. Kundenummer i Nettbank Viktig! Avkryssing for ettergodkjenning i nettbank eller ikke.

6 Utbetaling via AutoPay med ettergodkjenning i Nettbank
Utbetaling med ettergodkjenning i Nettbank Regnskapsbyrå Ettergodkjenning er noe som settes på kundenummeret i nettbanken og vil derfor gjelde for alle bankkonti som er meldt inn under aktuelt kundenummer i Nettbanken. (Se avtalen til høyre) Dersom byrået får en klient som ønsket å ettergodkjenne selv, må det fylles ut en egen avtale om filoverføring via AutoPay for klient (kunde) som ønsker dette. Klientens kundenummer i nettbank oppgis i fullmaktsskjema til banken. Det kommer da en egen bekreftelse fra DNB med eget divisjonsnummer per klient når avtalene er registrert i banken. Det er avgjørende at byrået registrerer avtalen i AutoPay med klientens kundenummer i nettbank, registrerer kundens (klientens) e-postadresse samt haker av for «Til kunde» under «E-post ved mottaksbekreftelse». Se avtalebildet i AutoPay på neste side. Ikke regnskapsbyrå De brukere av AutoPay som ikke er regnskapsbyrå og som har full tilgang til Visma Business selv, bruker som regel å bygge opp godkjenning/anvisning av utbetalinger inne i AutoPay. Dette for å slippe dobbeltarbeid ved innlogging og godkjenning i Nettbank i tillegg til den godkjenningen som AutoPay krever. Dersom man likevel ønsker ettergodkjenning i Nettbank, gjør man som beskrevet ovenfor under avsnittet «Regnskapsbyrå». Kundenummer i Nettbank Viktig! Avkryssing for ettergodkjenning i nettbank eller ikke.

7 Utbetaling med ettergodkjenning i Nettbank
Viktig! Velg riktig «Banksentral». For DNB velger du «DNB Nettbank» ved ettergodkjenning i Nettbank. Viktig! For DNB skal alltid returnert «Divisjonsnummer» registreres her! Viktig! Her registreres kunde- nummer nettbank. Må være det samme som på godkjent avtale- skjema! Dersom ettergodkjenning i Nettbank: Legg inn godkjenner sine-post adresse her. Dersom ettergodkjenning i Nettbank: Hak av for «Til kunde» her!

8 Avtale for utbetalinger via AutoPay
Felles adresse for alle avtaler fra AutoPay til DNB Bedriftens organisasjons nummer fylles inn her Leverandør «Visma Software» forteller DNB at dette er en AutoPay avtale. Kundenummer i DNB Connect nettbank. Vanligvis organisasjonsnummer. Skal alltid fylles ut med kundens driftkonto i nettbankabonnementet Kryss av dersom kontoeier ikke selv skal ettergodkjenne i nettbank. Må fylles ut. NB! Avtalen skal ikke registreres i AutoPay før bekreftelse fra DNB på at avtalen er mottatt til denne e-post adressen. Et 3-siffret «divisjonsnummer» skal medfølge og registreres i avtalebildet i AutoPay. Kryss av dersom kontoeier selv skal ettergodkjenne i nettbank. Signatur ihht til Kunde/kontoeiers firmaattest Dato og sted

9 AutoPay innbetalinger Cremul fra Nets Alle innbetalinger unntatt bankinterne innbetalinger (se eget skjema) Innbetalinger fra Nets Felles adresse for alle avtaler fra Visma til DNB Bedriftens organisasjons nummer fylles inn her Skriv inn kontoeiers navn her. Kontoeiers kundenummer i Nettbank. Kryss for DIP (Cremul) (forhåndsutfylt) AutoPay sin kundeenhets ID hos NETS. (Forhåndsutfylt) Opplysninger om KID (kryss av for riktig modulus og antall siffer I KID. NB!  Dersom bedriften skal ha Avtalegiro må standard avtaleskjema fra Nets fylles ut i tillegg! Kontakt for kundeserivce Dato, sted og kontoeiers underskrift.

10 AutoPay innbetaling Bankinterne innbetalinger (Inklusiv utenlandske innbetalinger)
Kundens (kontoeiers) organisasjonsnummer. Felles adresse for alle avtaler fra Visma til DNB Kundens kundenummer DNB Connect nettbank må fylles ut for riktig utlegg av Cremul fil. Vanligvis org.nummer. Må fylles ut. Regnskapsfører av innbetalinger er naturlig kontaktpunkt her. Kontonummer som skal ha CREMUL Oppstartsdato bør være samme som oppstart i NETS. Hvis ikke oppgitt, gjelder dagens dato. Må fylles ut. NB! Avtalen skal ikke registreres i AutoPay før bekreftelse fra DNB på at avtalen er registrert i banken er mottatt til denne e-post adressen. Dato og sted Signatur iht. til firmaattest, stempel

11 Avtalegiro DNB Bruk Nets avtale for AutoPay
Avtalens side 1 ide 1 Avtalegiro DNB Bruk Nets avtale for AutoPay Registrer bankens navn og kontoeiers navn her. Registrer kontoeiers organisasjonsnummer Registrer all informasjon om kontoeier, inklusiv telefonnummer, kontaktperson og e-post adresse. Oppdragskonto registreres her enten det er innbetaling, utbetaling eller begge deler. Avtalen gjelder: Kryss kun av for Avtalegiro. Øvrig informasjon vedrørende innbetaling skal være fylt ut i det ordinære avtaleskjemaet for innbetaling for DNB (se foran).

12 Avtalegiro DNB Bruk Nets avtale for AutoPay
Avtalens side 2 – del 1 ide 1 Mottaker av konteringsdata: Ferdig utfylt av Visma Software. KID for Avtalegiro Fyll ut dersom av Avtale-giro er valgt på side 1. Periodisering Avtalegiro Ferdig utfylt av Visma Software. Periodisering av konteringsdata: Ferdig utfylt av Visma Software. Dataavsender: Ferdig utfylt av Visma Software.

13 Avtalegiro DNB Bruk Nets avtale for AutoPay
Avtalens side 2 – del 2 og side 3 del 1 ide 1 Avtalegiro DNB Bruk Nets avtale for AutoPay Kvitteringslister for Innleste forsendelser: Utfylles ikke. Kvitteringslister for Innleste oppdrag: Utfylles ikke. Mottaker av kvitterings- lister på e-post. Utfylles ikke. E-post distribusjon Utfylles ikke.

14 Avtalegiro DNB Bruk Nets avtale for AutoPay
Avtalens side 3 – del 2 ide 1 Avtalegiro DNB Bruk Nets avtale for AutoPay Merknader: Utfylles ikke Kontaktperson hos kunden oppgis her. Kan være kontoeier eller den han bemyndiger. Avtalen skal alltid leveres til kontoeiers bank for registrering og underskrift før banken sender den videre til Nets for registrering der. Kontoeiers underskrift, sted og dato.

15 Avtalegiro i AutoPay Dersom utbetaling kjøres direkte mot DNB og Avtalegiro skal tas i bruk, må eventuell eksisterende innbetalingsavtale flyttes til ny avtale inne i AutoPay. NB! Ingen kostnadsmessige konsekvenser. Åpne eksisterende avtale og ta bort hake for «Innbetaling» slik at avtalen kun inneholder «Utbetaling» (Se type «UT») Opprett ny avtale ved å trykke på knappen «Ny avtale». Registrer ny avtale med bare innbetaling og Avtalegiro. Ødelegger intet ved å flytte eksisterende innbetalingsavtale inn i en ny avtale. Den nye avtalen skal da kun ha «type» lik «Inn». «Ut» og «Inn» i hver sin avtale. Det skal alltid være slik dersom Avtalegiro skal benyttes i kombinasjon med utbetaling direkte mot bank. (Hvilket vi alltid anbefaler.)

16 Avtalegiro i AutoPay Innbetaling og avtalegiro må alltid
være registrert i samme avtalebilde. Hak av for «Avtalegiro» og «Automatisk opplegg av kunde». Angi bilagsart for Avtalegiro innbetalinger. Hak av for «innbetaling» og «Oppdatere bilag». Angi også hovedbokskonto for bank. Viktig! Velg Banksentral «Nets Dirrem OCR». Viktig! Her registreres konto- eiers organisasjonsnummer. Registrer e-post adresse for saksbehandler


Laste ned ppt "Visma AutoPay via Guide for utfylling av avtaleskjema DNB"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google