Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jara NetBusiness Ny release 2008 - 03. Introduksjon Denne presentasjonen går gjennom endringer i Jara NetBusiness, 28. april 2008. Det forutsettes at.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jara NetBusiness Ny release 2008 - 03. Introduksjon Denne presentasjonen går gjennom endringer i Jara NetBusiness, 28. april 2008. Det forutsettes at."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jara NetBusiness Ny release 2008 - 03

2 Introduksjon Denne presentasjonen går gjennom endringer i Jara NetBusiness, 28. april 2008. Det forutsettes at publikum allerede er kjent med eksisterende funksjonalitet i Jara NetBusiness

3 Innhold Trouble Ticket forbedringer Jara SHDSL bestilling, hastighet og antall trådpar Nytt felt - ISP ID Valg av avtale under Quotes Automatisk opprydding av ordre og quotes Endring av sluttbruker på Bytt ISP ordrer Nye koder fra Kapaks Diverse Info

4 Innhold Trouble Ticket forbedringer  Opprette Service Request fra Trouble Ticket modulen  Autorespons ved statusoppdateringer  Nye tester for Jara ADSL produkter  Ny status Jara SHDSL bestilling, hastighet og antall trådpar Nytt felt - ISP ID Valg av avtale under Quotes Automatisk opprydding av ordre og quotes Endring av sluttbruker på Bytt ISP ordrer Nye koder fra Kapaks Diverse Info

5 Trouble Ticket forbedringer - Opprette Service Request fra Trouble Ticket modulen • Eskalering av feilmelding er nå mulig ved å opprette Service Request fra Trouble Ticket modulen • Service Request opprettes ved å trykke på “Create Service Request” • Area settes til “Eskalering” • Sub-Area settes til det som passer best • Knytningen mellom TT og SR er FHS id • Drilldown fra SR og til TT er mulig ved å trykke på FHS id referansen

6 Trouble Ticket forbedringer - Autorespons ved statusoppdateringer Følgende statuser returnert fra FHS, trigger Autorespons fra Jara NetBusiness:  Registrert  Venter kunde  Midlertidig godkjent  Annullert  Rapportert rettet  Godkjent

7 • Følgende to tester er innført:  xDSL: Broadband –DSLAM Sjekker om det er kontakt med kundens modem fra DSLAM og om denne er riktig konfigurert.  xDSL: Check DSLAM connection Denne testen sjekker om det er kontakt med kundens utstyr og hastighetsprofil for DSLAM. Trouble Ticket forbedringer - Nye tester for Jara ADSL produkter

8 • Trykk “Start Test” knappen • 2 nye tester er tilgjengelige Trouble Ticket forbedringer - Nye tester for Jara ADSL produkter

9 Testresultatene blir returnert til Line Measurements vinduet: Trouble Ticket forbedringer - Nye tester for Jara ADSL produkter

10 • Ny status “VP” fra FHS vil nå bli håndtert i Jara NetBusiness. • Når denne statusen blir returnert fra FHS, blir “Venter oppfølging” vist i statusfeltet på Trouble Ticket’en • Dette er en status som blir satt i de tilfeller hvor hastigheten midlertidig blir satt ned under feilrettingen. Hastigheten blir satt ned for at kunden skal ha forbindelse til internett under feilrettingen • Kundens hastighet kan settes midlertidig ned i disse tilfellene:  Der kunden opplever ustabilitet eller hastighetsproblemer  Der kunden har mistet ADSL-forbindelse etter en periode med hastighetsproblemer eller ustabilitet  Der kunden har delt-aksess, og summetone på telefonen, mens ADSL-modem ikke har kontakt med DSLAM  Ved DMF opprettet på grunn av kapasitetsproblemer eller hastighetsproblemer på aksessnett eller DSLAM Trouble Ticket forbedringer - Ny status

11 Innhold Trouble Ticket forbedringer Jara SHDSL bestilling, hastighet og antall trådpar Nytt felt - ISP ID Valg av avtale under Quotes Automatisk opprydding av ordre og quotes Endring av sluttbruker på Bytt ISP ordrer Nye koder fra Kapaks Diverse Info

12 Jara SHDSL bestilling, hastighet og antall trådpar • Bestilling av hastighet og antall trådpar ved Bytt ISP og Produktbytte under Product Configuration, kan nå bestilles på samme måte som ved Nybestillings- og Endringsordrer • I Product Configuration for Jara SHDSL produkter, vil antall trådpar som kan velges, korrespondere i henhold til tabellen under ProduktklasseAntall trådparUploadDownload SHDSL 640/6401640 SHDSL 1216/1216 2 par påkrevd2640 SHDSL 1216/121611216 SHDSL 2304/2304 4 par påkrevd4640 SHDSL 2304/2304 2 par påkrevd21216 SHDSL 2304/230412304 SHDSL 4608/4608 4 par påkrevd41216 SHDSL 4608/4608 2 par påkrevd22304 SHDSL 9216/9216 4 par påkrevd42304

13 Innhold Trouble Ticket forbedringer Jara SHDSL bestilling, hastighet og antall trådpar Nytt felt - ISP ID Valg av avtale under Quotes Automatisk opprydding av ordre og quotes Endring av sluttbruker på Bytt ISP ordrer Nye koder fra Kapaks Diverse Info

14 Nytt felt - ISP ID • Feltet er synlig under  Account – Product numbers list  ‘Samlenummer’ plukk liste applet under Product Configuration

15 Innhold Trouble Ticket forbedringer Jara SHDSL bestilling, hastighet og antall trådpar Nytt felt ISP ID Valg av avtale under Quotes Automatisk opprydding av ordre og quotes Endring av sluttbruker på Bytt ISP ordrer Nye koder fra Kapaks Diverse Info

16 Valg av avtale under Quote Følgende endringer er innført i skjermbildet: 1.Felt teksten er endret 2.Nytt felt med forklarende tekst til feltet “Price pr Mo*:” 3.Feltet er flyttet 4.Nytt felt hvor du velger avtaletype

17 Hvis “ Operator Agreement” blir valgt i feltet “Agreements”, vil priser for 2, 3 og 5 året bli blanke og utilgjengelige Valg av avtale under Quote

18 Innhold Trouble Ticket forbedringer Jara SHDSL bestilling, hastighet og antall trådpar Nytt felt ISP ID Valg av avtale under Quotes Automatisk opprydding av ordre og quotes Endring av sluttbruker på Bytt ISP ordrer Nye koder fra Kapaks Diverse Info

19 Automatisk opprydding av ordre og quotes Det er innført 2 automatiske jobber som vil bli kjørt daglig for å sette Order og Quote til ”Cancelled” Følgende hendelser medfører at Order/Quote blir satt til ‘Cancelled’: • Order/Quote Line Items Created dato > 2 uker med status ‘New’ • Order/Quote headers Created dato > 2 uker med status ‘New’ og ingen Line Items • Order/Quote headers Created dato > 2 uker med status ‘New’ og alle Line Items har status ‘Cancelled’ Order Line Items som blir satt til ‘Cancelled’ får merknaden ‘Utgått på dato (14 dager)’ i feltet ‘Status Description’. Autorespons vil bli sendt til de brukerne som benytter denne funksjonaliteten, når Order eller Quote settes til statusen ‘Cancelled’.

20 Innhold Trouble Ticket forbedringer Jara SHDSL bestilling, hastighet og antall trådpar Nytt felt ISP ID Valg av avtale under Quotes Automatisk opprydding av ordre og quotes Endring av sluttbruker på Bytt ISP ordrer Nye koder fra Kapaks Diverse Info

21 Endring av sluttbruker på Bytt ISP ordrer Endring av sluttbruker kan nå bestilles samtidig med en Bytt ISP ordre.

22 Innhold Trouble Ticket forbedringer Jara SHDSL bestilling, hastighet og antall trådpar Nytt felt ISP ID Valg av avtale under Quotes Automatisk opprydding av ordre og quotes Endring av sluttbruker på Bytt ISP ordrer Nye koder fra kapaks Diverse Info

23 Nye koder fra Kapaks Kapaks kodene 406 og 440 vil nå bli håndtert i Jara NetBusiness. • Forklaring til kodene  Kode 406: Adressen finnes ikke i Telenors linjekartotek  Kode 440: Kapaks klarer ikke å validere adressen da Kapaks får duplikate data fra linjekartoteket • Begge kodene gir gult lys. Dette medfører at det ikke vil være mulig å booke avtale, men ordren kan sendes inn • Ved B2B ordre vil disse kodene resultere i en funksjonell feil og partnerne vil motta følgende melding: “ Orders on this address can not be handled automatically. Please create a service request for further investigation regarding this address. Statuscode: 4xx ”.

24 Nye koder fra Kapaks - fortsettelse Kapaks kodene 442, 443, 444 and 445 vil nå bli håndtert i Jara NetBusiness. • Forklaring til kodene:  Kode 442: Det finnes ikke ledige linjeressurser  Kode 443: Nødvendig henvisning til fordeler mangler for kundeadressen. Forholdet må undersøkes av Telenor kundeleveranse  Kode 444: Henvisning til flere enn en fordeler for kundeadresse. Forholdet må undersøkes av Telenor kundeleveranse  Kode 445: Kundeadressens nærmeste fordeler har ikke angivelse av teknologiområde for produktet. Vanligvis fordi fordeleren befinner seg for langt unna DSLAM tilknytningspunkt, eller fordi fordeleren mangler angivelse av annen årsak. Forholdet må undersøkes av Telenor kundeleveranse • Kapakskode 442 vil resultere i rødt lys. De øvrige vil gi gult lys. • Ordre som får gult lys medfører at det ikke vil være mulig å booke avtale, men ordren kan sendes inn. • Via B2B vil kodene fungere på samme måte som i Jara NetBusiness med følgende unntak for 443, 444 og 445 kodene:  Ordre som er oppgitt med ønsket installasjonsdato, men uten avtale id, vil ikke kunne bli behandlet automatisk av JaraB2B. Partner mottar ingen tilbakemelding på dette før etter at ordren er stoppet manuelt. Partner blir da varslet via e-post på samme måte som i dag. Ordren må deretter legges in manuelt i Jara NetBusiness.  På tilgjenglighetssøk vil responsen tilbake til partner være: "TechError" - "An unknown error occured. Please contact support immediately." • For B2B ordrer vil feilkoden 442 feile med meldingen:  “The requested product is not available”.

25 Innhold Trouble Ticket forbedringer Jara SHDSL bestilling, hastighet og antall trådpar Nytt felt ISP ID Valg av avtale under Quotes Automatisk opprydding av ordre og quotes Endring av sluttbruker på Bytt ISP ordrer Nye koder fra kapaks Diverse Info

26 Diverse Info - Service Request henvendelser angående fakturaer • For henvendelser som omhandler spørsmål til fakturaer (Invoice), anmoder vi om at Service Request lages fra Invoice modulen • Hvis Service Requesten opprettes fra Service Request modulen, må Invoice referansen søkes opp i feltet ” Invoice#:”

27 Diverse Info - VAB ordrer som går direkte til ordresystemet (OMS) • Følgende ordrer går nå direkte til ordresystemet (OMS)  Alle flytt ordrer på PSTN og ISDN basis • Disse ordrene vil nå få Line Item status ”Registered” • På ISDN basis er det viktig at ”Gruppe for ISDN” under Product Configuration velges • På PSTN er det viktig å velge ”Nedtaking av NT1 boks” der det tidligere var ISDN


Laste ned ppt "Jara NetBusiness Ny release 2008 - 03. Introduksjon Denne presentasjonen går gjennom endringer i Jara NetBusiness, 28. april 2008. Det forutsettes at."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google