Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avlsarbeid -en investering i fremtida

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avlsarbeid -en investering i fremtida"— Utskrift av presentasjonen:

1 Avlsarbeid -en investering i fremtida
Avlskonferanse Elghund, Gardermoen april 2013 Marte Wetten

2 Økt produktivitet i landbruk og havbruk.
Eggproduksjon 120 egg/år 320 egg/år Melkeproduksjon 2000 l/år 5000 l/år Bidraget fra avlsarbeidet i produktivitetsøkningen estimert til minimum 40 %. 300 200 100 Produktivitetsøkning ( % ) Kylling Melkekyr Gris Laks (Kilde Eknath et al., 1999).

3 Avlsarbeid på elghund informasjon og måling vedrørende bruk
Utdrag fra gjeldende vedtekter i Norsk Kennel Klub(NKK): - « NKK har det overordnede ansvar for hundeavl og hunderaser i Norge, men forvaltningen av den enkelte rase delegeres til de respektive raseklubber. informasjon og måling vedrørende bruk

4 Seleksjon på avlsverdi versus seleksjon på fenotype
Resultater analyser av jaktprøver

5 Fenotype/fenotypisk seleksjon
Definisjon av fenotype En egenskap vi er i stand til å observere (og registrere) på et dyr Fenotypisk seleksjon Individets egen fenotype (en eller flere egenskaper) bestemmer hvilket dyr som skal brukes i avl EKSTERIØR SØK LYNNE HD

6 Grunnleggende Fenotype: Det vi ser eller måler Fenotype= Genotype + miljø Genotype= Genene som påvirker egenskapen Miljø= Alt som ikke inkluderer gener (blant annet fôr, eier, vaksiner, stell, sol, temperatur)

7 Seleksjon- illustrasjon

8 Seleksjon- illustrasjon

9 Seleksjon- illustrasjon

10 Forventet nivå på avkom
Arvegrad: 8/20=0,40

11 Forventet nivå på avkom
Arvegrad: 8/20=0,40

12 Avlsverdi/ Seleksjon basert på avlsverdi
Definisjon avlsverdi En verdi som beskriver det genetiske potensialet til et dyr, og som gir informasjon om forventet prestasjon til avkommet Fenotype= Genotype + miljø Hva slags informasjon er inkludert i analysene? Egen fenotype Slektningers fenotyper Fenotyper på andre egenskaper Informasjon om miljø Slektskap

13 Far Farfar Farmor Mormor Morfar Mor Halvsøsken Fullsøsken Avkom
50% Far Farfar Farmor Mormor Morfar Mor Halvsøsken Fullsøsken Avkom 25% Informasjonen fra slektninger brukes til å sannsynliggjøre at det er genetikken som er årsaken til gode eller dårlige jaktegenskaper.

14 Fordelen med å bruke avlsverdier ved seleksjon
Mer presis seleksjon- særlig for egenskaper som er lite arvelige Høyere total avlsfremgang Balansert fremgang for alle egenskaper HUSK: Avlsverdiene baserer seg på fenotypene: forutsetter korrekte fenotyper

15 Hvordan lager vi en avlsverdi?
Vi må finne ut: hvor arvelig er egenskapene hva er den genetiske sammenhengen mellom de ulike egenskapene Avlsverdi for ulike egenskaper blir vektet sammen til en samlet avlsverdi for hvert dyr

16 Hvordan lager vi en avlsverdi? II
5. Seleksjon 4. Vekting Arvbarhet 3. FENOTYPER 2. SLEKTSKAP 1.

17 Hvordan lager vi en avlsverdi? III
Informasjon om hunden, foreldre og andre slektninger Slektskapsfil + datafil Statistikk ..vi har et program som regner for oss.. …det heter DMU - Resultatet er en avlsverdi for hver enkelt egenskap som kan vektes sammen til en total avlsverdi Også dyr uten fenotype kan få en avlsverdi basert på slektingers prestasjoner

18 Best på hund -Analyser av jaktegenskaper NEG
En del av forprosjekt vedrørende utviklingen av jaktegenskaper Ser på de ulike momenter og hvordan skalaene brukes Løshund og båndhund

19 Analyser av jaktegenskaper NEG
5. Seleksjon 4. Vekting Arvbarhet 3. FENOTYPER 2. SLEKTSKAP 1.

20 Analyser av jaktprøver løshund
1832 hunder prøvd i perioden Til sammen er det 5072 prøver som er registrert Minimum antall prøver er 1, maximum antall prøver er 19. 495 dyr har registrert flere enn 4 prøver. I snitt er det gjennomført 2,8 prøver pr hund.

21 Antall prøver fordelt på prøvetype
PROVETYPE Antall Prosent 1 dags samlet løshundprøve 231 4.55 2 dags samlet løshundprøve 1122 22.12 1 dags separat løshundprøve 3192 62.93 2 dags separat løshundprøve 527 10.39

22 Moment 1 og Moment 2 Moment 1. Søk Moment 2. Evne til å finne elg
Poeng/score på x-aksen, antall hunder med registrert poeng på y-aksen

23 Moment 3. Evne til å stille elg i uttaket Moment 4. Losarbeidets
kvalitet Poeng på x-aksen, antall hunder med registrert poeng på y-aksen

24 Moment 5. Påhengelighet Moment 6. Oppførsel når losen løsner og evne til å stille søkt elg Poeng på x-aksen, antall hunder med registrert poeng på y-aksen

25 Moment 7. Losmålets hørbarhet.
Moment 8. Bruken av målet Poeng på x-aksen, antall hunder med registrert poeng på y-aksen

26 Moment 9. Samarbeid Moment 10. Lydighet Poeng på x-aksen, antall hunder med registrert poeng på y-aksen

27 Sumpoeng Poeng på x-aksen, antall hunder med registrert poeng på y-aksen

28 Sammenhenger mellom de ulike momenter og totalsum poeng.
MOM2 MOM3 MOM4 MOM5 MOM6 MOM7 MOM8 MOM9 MOM10 SUM POENG MOM1 0.47 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.15 0.49 1 0.70 0.69 0.75 0.65 0.66 0.50 0.84 0.91 0.61 0.86 0.48 0.38 0.92 0.63 0.94 0.39 0.62 0.57 0.56 0.25 0.79 0.78 0.46 0.89 0.36 0.35 0.40 0.43 Moment 3: Evne til å stille elg i uttaket Moment 4: Losarbeidets kvalitet Moment 6: Oppførsel når losen løsner og evne til å stille søkt elg

29 Oppsummering løshund Oppsummert viser analysene en god bruk av poengskalaen under jaktprøver med løshund. Momenter som ser ut til å være vanskelig å registrere er Moment 5 (Påhengelighet) og Moment 10 (Lydighet). Momenter som henger veldig godt sammen er evne til å stille elg i uttaket, losarbeidets kvalitet og oppførsel når losen løsner og evne til å stille søkt elg.

30 Analyser av jaktprøver med band, NEG
Analyser av jaktprøver med band, NEG. Basert på Norsk Kennel Klubs jaktprøveregler for elghund-båndhund. Det ble mottatt data på 2401 prøver fordelt på 883 dyr. Antall prøver pr hund varierte med 1-24 med i snitt 2,7 prøver pr hund. Det var 224 dyr som hadde fire prøver eller flere.

31 Antall prøver fordelt på prøvetype
Prosent 1 dags samlet 700 29.15 2 dags samlet 363 15.12 1 dags separat 1117 46.52 2 dags separat 218 9.08

32 Moment 1. Oppførsel ved søk etter elg
Moment 2. Evnen til å finne elg Poeng på x-aksen, antall hunder med registrert poeng på y-aksen

33 Moment 3. Oppførsel når hunden stiller innpå elg
Moment 4. Oppførsel ved syn av elg Poeng på x-aksen, antall hunder med registrert poeng på y-aksen

34 Moment 5. Sporing SUMPOENG Poeng på x-aksen, antall hunder med registrert poeng på y-aksen

35 Sammenhenger mellom de ulike momenter
Mom1 Mom2 Mom3 Mom4 Mom5 SUM 1 0.46 0.43 0.49 0.53 0.91 0.87 0.61 0.96 0.93 0.59 0.98 0.56 0.95 0.67 Moment2. Evne til å finne elg Moment 3. Oppførsel når den stiller innpå elg Moment 4. Oppførsel fremfor/ved syn av elg

36 Oppsummering resultater jaktprøve med bånd
Fordelingene på de ulike momentene viser at det er en god spredning på poenggivningen. En god bruk av skalaen er et godt utgangspunkt for videre analyser. Egenskapen sporing kunne imidlertid hatt en bedre spredning, her er det for det meste poeng 7,8 og 9 som er brukt. Det er sterke sammenhenger mellom poenggivningen til moment 2,3 og 4 for jaktprøve i bånd.

37 Takk for oppmerksomheten
Seleksjon Vekting Arvbarhet FENOTYPER SLEKTSKAP I morgen!


Laste ned ppt "Avlsarbeid -en investering i fremtida"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google