Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norske dialekter Kurs 8.3.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norske dialekter Kurs 8.3."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norske dialekter Kurs 8.3

2

3 Hvorfor har vi dialekter?

4 Begreper Dialekt: talemål som tilhører et geografisk område
Sosiolekt: en variant av dialekten, som påvirkes av alder, bosted, utdannelse og arbeid Etnolekt: norsk påvirket av et annet språk, ofte snakket av en fra et annet land (kebabnorsk)

5 Fire dialektområder Nordnorsk Trøndersk Vestlandsk Østnorsk

6 De viktigste målmerkene
Rulle-r og skarre-r Bløte konsonanter Jamvekt/infinitivsending Personlig pronomen Palatalisering Tjukk l Apokope

7 Rulle-r og skarre-r Finnes i Hordaland, Rogaland og Agder-fylkene
Bergen, Stavanger og Kristiansand Stammer fra Paris

8 Bløte konsonanter Finnes i Agderfylkene og deler av Rogaland
Lydene p, t og k uttales b, d og g løpe – løbe bløt – blød Kake - kage

9

10

11 Apokope Betyr at siste vokal eller stavelse i et ord ikke uttales.
spise -> spis kjøpe -> kjøp kake -> kak spille -> spill/spæll Gjelder både substantiv, verb og adjektiv. Trøndelag og Nordland

12 Infinitiv I Rogaland ender som regel verb i infinitiv på –a:
å kvila, å fiska, å leva, å vera A-mål I Aust-Agder ender disse på –e: å kvile, å fiske, å leve, å vere E-mål Trøndersk og østnorsk brukes både a-mål og e-mål. Kløyvd infinitiv I Trøndelag og Nord-Norge kan den siste vokalen falle bort Å lev, å kast, å fesk, å dans Apokope

13

14 Hva sier du? Kino – sjino Kjole – sjole Kjeks – sjeks
Kjedelig – sjedelig Kjempe – sjempe

15 Hva sier du? Ball – balj Skal – skalj Kald - kalj

16 Tjukk L Tjukk L finnes i østnorsk og trøndersk Sol, klokke, jul
Jord – jol Bord - bol

17 Palatalisering Trøndelag og Nord-Norge
Dobbeltkonsonantene ll, nn, tt og dd uttales med en j-lyd Mann – mannj Tann – tannj Fullt – folljt Kveld (kvell) – kvellj

18


Laste ned ppt "Norske dialekter Kurs 8.3."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google