Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Driftsbudsjett og regnskap

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Driftsbudsjett og regnskap"— Utskrift av presentasjonen:

1 Driftsbudsjett og regnskap

2 Læringsmål Du skal forstå hvordan man lager og bruker driftsbudsjett og regnskap

3 Driftsbudsjett Driftsbudsjett er en oversikt over de inntektene og utgiftene du tror at du får. Det er vanlig å lage driftsbudsjett for en periode, for eksempel ett år eller en måned.

4 Hvorfor lage driftsbudsjett?
Fordi du må vite hvor mye utgifter du får. Da kan du se hvor store inntekter du må ha for å dekke utgiftene. Du kan finne ut hvor mye du må selge for å ta ut lønn, og hvor stor lønn det kan være.

5 Hva bruker du driftsbudsjettet til?
Å planlegge hvordan du skal drive firmaet Du kan sammenligne driftsbudsjettet med regnskapet og se om økonomien går som planlagt

6 Eksempel på driftsbudsjett
Salg av varer kr Totale inntekter kr Varekjøp kr Husleie kr Telefon kr Forsikringer kr Lønn kr Totale utgifter kr Driftsresultat kr Alle beløp i driftsbudsjettet er eksklusive (uten) merverdiavgift

7 Regnskapet skal vise alle inntekter og utgifter i bedriften

8 Hvorfor føre regnskap? Alle firma må følge regnskapsloven
Det er ulovlig å ikke føre regnskap

9 Regnskapet føres ut fra
Inntekter og utgifter som skal dokumenteres med bilag. Et bilag er for eksempel en kvittering, en faktura eller en kasserapport.

10 Hva kan du bruke regnskapet til?
Regnskapet kan være til god hjelp Du får oversikt over inntekter, utgifter og resultat Du kan oppdage om du tjener eller taper penger på enkelte varer Du kan se hvor mye firmaet har råd til å betale ut i lønn Du kan oppdage varesvinn

11 Hva kan du bruke regnskapet til?
Regnskapet kan være til god hjelp Du får oversikt over inntekter, utgifter og resultat Du kan oppdage om du tjener eller taper penger på enkelte varer Du kan se hvor mye firmaet har råd til å betale ut i lønn Du kan oppdage varesvinn

12 Hva kan du bruke regnskapet til?
Regnskapet kan være til god hjelp Du får oversikt over inntekter, utgifter og resultat Du kan oppdage om du tjener eller taper penger på enkelte varer Du kan se hvor mye firmaet har råd til å betale ut i lønn Du kan oppdage varesvinn

13 Hva er varesvinn? Det er når varer blir borte uten at noen har betalt for dem Varesvinn kan være tyveri varen blir ødelagt og kan ikke selges eieren tar varer fra butikken uten at det blir ført i regnskapet

14 Salg – hvordan kunden betaler
Det er tre ulike måter å motta betaling på Kontantsalg Bankkort Faktura Alle typer salg skal føres som inntekter i regnskapet.

15 Kontantsalg Når kunden betaler med penger kalles det kontantsalg. Du må ha et godkjent kasseapparat. Pengene skal settes inn på firmaets bankkonto.

16 Betaling med bankkort I Norge betaler de fleste med bankkort når de kjøper varer. Du trenger en betalingsterminal. Når kunden betaler med bankkort skal du slå salget inn på kasseapparatet. Pengene går rett fra bankkortet til firmaets bankkonto.

17 Betaling med faktura Det er vanlig å sende faktura på salg av tjenester og noen typer varer. Du trenger et godkjent fakturaprogram. Kunden betaler i banken, og pengene kommer inn på firmaets bankkonto.

18 Eksempel regnskap Salg av varer kr Totale inntekter kr Varekjøp kr Husleie kr Telefon kr Forsikringer kr Lønn kr Totale utgifter kr Driftsresultat kr Alle beløp i driftsregnskapet er eksklusive (uten) merverdiavgift

19 Eksempel på sammenligning regnskap og budsjett
Regnskap Budsjett Avvik Salg av varer kr kr kr Totale inntekter kr kr kr Varekjøp kr kr kr Husleie kr kr kr Telefon kr kr kr Forsikringer kr kr kr Lønn kr kr kr Totale utgifter kr kr kr Driftsresultat kr kr kr Forklaring: Firmaet har kr 5000 i overskudd, men har tjent kr mindre enn budsjettert. Firmaet har bestemt å betale ut mindre lønn fordi de har solgt mindre enn budsjettert.

20 Tips! Bruk regnskapsfører!

21 Vanskelige ord Ord Enkel forklaring Med egne ord Regnskapet Inntekter
Oppsett over inntekter og utgifter, verdier og gjeld til en bedrift Inntekter Penger bedriften tjener på å selge varer og tjenester Utgifter Penger bedriften må betale Bilag Kvitteringer. Dokumentasjon Driftsresultat Gevinst eller tap når alle utgifter er trukket i fra alle inntekter Driftsregnskapet oppsett (regnestykke) som viser alle inntekter og alle utgifter Eksklusive uten Merverdiavgift Skatt til staten på salg og omsetning av varer og tjenester Kontantsalg Salg hvor bedriften får betaling fra kunden med en gang Budsjett Plan over bedriftens økonomi.

22 Vanskelige ord Ord Enkel forklaring Med egne ord Driftsbudsjett
Oppsett/oversikt over plan for bedriften inntekter og utgifter Likviditetsbudsjett Oppsett/oversikt over plan for bedriftens innbetalinger og utbetalinger Resultatet Hva bedriften har igjen av penger fra salget når alle utgifter er trukket fra Forretningside Hva slags bedrift man har tenkt å drive. Med hva, og hvordan Kapitalbehov Hvor mang penger man trenger for eksempelvis å starte en bedrift/kjøpe en ny maskin til bedriften Finansieringsbehov Hvor mye penger man trenger å låne/få av andre når man for eksempel vil starte en bedrift/kjøpe en ny maskin til bedriften Budsjettoppfølging Å følge med på om planen for økonomien følges. Å sammenligne regnskapet med budsjett Regnskapsfører En som fører regnskap

23 Takk for meg!


Laste ned ppt "Driftsbudsjett og regnskap"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google