Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Bjørn Erik Olsen Dialogmøte planlegging Greta Johansen 21.April 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Bjørn Erik Olsen Dialogmøte planlegging Greta Johansen 21.April 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Bjørn Erik Olsen Dialogmøte planlegging Greta Johansen 21.April 2014

2 Erfaringer første runde med planstrategi FoU-prosjekt «Effektivisering av kommunal planlegging» Asplan Viak for KS: Kommunal planstrategi har vært et viktig verktøy for å effektivisere det kommunal plansystemet. Forutsetter at den har god politisk forankring og at administrativ ledelse bruker planstrategien til dette. I Nordland har 40 kommuner utarbeidet planstrategi inneværende valgperiode.

3 Planstrategiåret

4 Kommunal planstrategi og samrådsplikt Skal innhente synspunkter fra nabokommuner, statlige og regionale organer: Samarbeid med nabokommuner er viktig bl.a. fordi det kan bidra til å identifisere og avklare behovet for å løse planoppgaver i fellesskap Skal utfordringer løses i regional plan, interkommunal plan eller kommunal plan? Viktig med dialog, og her har fylkeskommunen et særlig ansvar. Nasjonale forventninger skal foreligge innen 1.juli 2015. Fylkesmannen har en rolle i oppfølging/formidling av nasjonale forventninger.

5 Kommunereform og kommunal planlegging

6 Kommunereformen og planstrategi Kommunereformen vil få stor betydning i de kommuner som skal slå seg sammen Gjeldende kommuneplaner i sammenslåtte kommuner vil være gjeldende til det nye kommunestyret har vedtatt ny plan for den nye kommunen. Utredninger som gjøres i forbindelse med kommunereformen kan være nyttig også i planarbeidet. Planstrategiarbeidet og kommunereformen er to ulike prosesser.

7 Kommunereformen og planlegging Kommunens vedtak om kommunestruktur vil påvirke det vedtak kommunestyret skal gjøre i kommunal planstrategi: Ingen sammenslåing – business as usual Sammenslåing fra 1.januar 2017 nytt kommunestyre H-17. Kommunen vet dette når planstrategi skal vedtas og kan ta høyde for dette. arbeidet med kommunerplaner kan starte når nytt kommunestyre er konstituert Sammenslåing fra 1. januar 2020 valg til ny kommune ved kommunestyrevalget i 2019 vedtak planstrategi 2020 tenke seg godt om før en går inn i en periode med «stillstand» Kan eksempelvis være behov for delvis revidering av noen planer


Laste ned ppt "Foto: Bjørn Erik Olsen Dialogmøte planlegging Greta Johansen 21.April 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google