Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 2 Budsjettering (av kontantstrøm). Læringsmål Etter å ha jobbet med lærebok og hjemmeside til kapittel 2 skal du kunne: 1.Forklare hvorfor prosjektanalyser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 2 Budsjettering (av kontantstrøm). Læringsmål Etter å ha jobbet med lærebok og hjemmeside til kapittel 2 skal du kunne: 1.Forklare hvorfor prosjektanalyser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 2 Budsjettering (av kontantstrøm)

2 Læringsmål Etter å ha jobbet med lærebok og hjemmeside til kapittel 2 skal du kunne: 1.Forklare hvorfor prosjektanalyser baserer seg på likviditet og ikke resultat 2.Konstruere en differansekontantstrøm og forklare hva den viser 3.Budsjettere prosjektets arbeidskapital og dens likviditetseffekt 4.Bruke prosjektdata til å budsjettere kontantstrøm fra driften 5.Forklare hvordan generell og spesiell prisstigning påvirker nominell og reell kontantstrøm 6.Ta hensyn til finansiering og skatt ved budsjettering av kontantstrøm

3 1.Resultat eller likviditet 2.Tidspunkt og periode 3.Differansekontantstrøm 4.Anleggskapital 5.Arbeidskapital 6.Kontantstrøm fra driften 7.Prisendring 8.Restverdi 9.Finansiering 10.Skatt 11.Kontanstrømsvarianter 12.Ringvirkninger 13.Fra kontanstrøm til beslutning 14.Oppsummering Oversikt: Kapittel 2

4 1. Resultat eller likviditet Det er kontanter bedriften lever av, og det er mangel på kontanter som gjør at den dør. Det krever mindre skjønn å budsjettere likviditet enn resultat ABCDEF – Cash is King Unngå resulikvi-budsjetter

5 2. Tidspunkt og periode Eksempel 2.2. Kjøp av frimerkesamling NB – feil i bokens figur, sjekk rettelisten Tidspunkt Periode

6 Eksempel 2.3. Orklaaksjer (Klikk på logoen for å gå til Orkla sine nettsider.)

7 Oppgave 2H.1

8 3. Differansekontantstrøm

9 Eksempel 2.5

10 4. Anleggskapital

11 Husk alternativverdien av egne ressurser

12 5. Arbeidskapital

13 Kapasitetsutvidelse i AS Alu

14 Last ned tabell 2.3 tabell 2.3

15 Arbeidskapital P. Dal

16 Arbeidskapital oppgave 2H.2

17 6. Kontantstrøm fra driften Eksempel P. Dal 2.11 Forutsetninger: a-e Du kan laste ned regnearket Lærebok kapittel 2.xls Lærebok kapittel 2.xls Fet font angir inputverdi

18 Eksempel P. Dal 2.11 Forutsetninger: b

19 Eksempel P. Dal 2.11 Forutsetninger: c

20 Eksempel P. Dal 2.11 Forutsetninger: d

21 Eksempel P. Dal 2.11 Forutsetninger: e Arbeidskapitalprosent: 15 %

22 Kontantstrøm P. Dal

23 7. Prisendring Last ned tabell 2.9tabell 2.9 Gå til konsumprisindeksen, Statistisk Sentralbyråkonsumprisindeksen

24 Utvikling konsumprisindeks

25 Årlig prisendring, %

26 Prisnivå og -endring

27 Nominell kontantstrøm for P. Dal

28 Generell og spesiell prisendring jfr. figur 2.10 og oppgave 2H.4 Figuren finner du på Statistisk Sentralbyrå sine nettsiderStatistisk Sentralbyrå

29 Nominell kontantstrøm for P. Dal

30 8. Restverdi Fordi planperioden for en prosjektanalyse ofte er kortere enn levetiden for anleggs-investeringen, må vi anslå verdien av prosjektet ved planperiodens slutt. Restverdi kalles noen ganger verdi ved planperiodens slutt og forkortes VPS. Med henvisning til stor usikkerhet i restverdien er det ikke uvanlig, men likevel feil, å sette restverdien lik null.

31 9. Finansiering Budsjettering av kontantstrøm for et finansieringsprosjekt

32 Avdragsform: Serie- eller annuitet Faste avdrag (serie) eller faste betalinger (annuitet)

33 Kontantstrøm til eierne i P. Dal Siden et låns kontantstrøm er nominell, må du huske på å bruke nominell kontantstrøm til totalkapitalen

34 10. Skatt

35 Budsjettering av avskrivninger med saldometoden Gå til oppgave 2H.2oppgave 2H.2 Last ned regnearket til oppgave 2H.2regnearket til oppgave 2H.2 Se demo av regnearketdemo av regnearket

36 11. Kontantstrømsvarianter Nominell eller reell? Med eller uten låneopptak? Før eller etter skatt? Hvis du skal ha med lån og/eller skatt, må kontantstrømmen fra driften være nominell

37 Flere veier til Rom men dette er kanskje den enkleste (minst vanskelige) å forstå

38 12. Ringvirkninger Det er viktig, men vanskelig å huske på, at et prosjekt kan ha mange, både planlagte og utilsiktede, virkninger i og utenfor den enheten som vurderer prosjektet

39 Veien videre

40 Budsjettering av et prosjekts kontantstrøm er komplisert og gir mange muligheter for feil Men kan du ikke budsjettere en kontantstrøm, vil du ha liten praktisk nytte av resten av læreboken Derfor må du løse oppgaver. Du finner mange både i læreboken og på nettsiden

41 14. Oppsummering Målet er å budsjetter likviditet Resultatbudsjetter er et middel for å budsjettere skatteutbetalingen Differansekontantstrømmen viser forskjellen mellom prosjekter Husk behovet for arbeidskapital Kontantstrømmernkan være - nominell eller reell - til totalkapitalen eller til egenkapitalen - før skatt eller etter skatt Bestem deg for hva slags kontantstrøm du vil bruke, og hold fast ved dette valget Husk prosjektets positive og negative ringvirkninger i og utenfor egen avdeling og bedrift


Laste ned ppt "Kapittel 2 Budsjettering (av kontantstrøm). Læringsmål Etter å ha jobbet med lærebok og hjemmeside til kapittel 2 skal du kunne: 1.Forklare hvorfor prosjektanalyser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google