Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rusplanarbeidet ved Molde videregående skole. Organisering av planarbeidet Utgangspunkt: vi hadde arbeidet med tiltaksplan……… Arbeidsgruppe – ledet av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rusplanarbeidet ved Molde videregående skole. Organisering av planarbeidet Utgangspunkt: vi hadde arbeidet med tiltaksplan……… Arbeidsgruppe – ledet av."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rusplanarbeidet ved Molde videregående skole

2 Organisering av planarbeidet Utgangspunkt: vi hadde arbeidet med tiltaksplan……… Arbeidsgruppe – ledet av koordinator fra ledelsen Kontakt mot kommunen v/helsesøster, PPT og HFU Ingen direkte kontakt med spesialisthelsetjenesten Utskiftninger i arbeidsgruppa i prosjektperioden Hva tok vi sikte på å lage? Forebyggingsplan Tiltaksplan (ajourføring) Implementering: skolestart 2014/2015

3 Kartlegging av rusbruk blant elevene Hva visste vi om rusbruken blant elevene? Ingen kartleggingsundersøkelse, men……….likevel noen erfaringer Ikke dokumentert omfattende rusproblemer eller russubkultur på skolen Rusbruk knyttes til fritida/andre arenaer enn skolen Historisk: Enkelte spredte tilfeller Ungdata: Ingen Moldedata ved oppstart, men……..? Antakelse: Våre elever er rusbrukere, men ikke spesielt store utfordringer på området

4 Prinsipper for rusplanarbeidet Vi valgte ut noen sentrale prinsipper eller utgangspunkt for arbeidet: Rusarbeidet skal være mest mulig en integrert del av skolens ordinære virksomhet Skolen hadde alt en tiltaksplan. Viktig å bygge på det som var gjort. Ikke ekstrarunder. Å bedre strukturen på det forebyggende arbeidet Planarbeidet måtte bygge på den interaktive fylkesplanen, men med lokal tilpasning

5 Mål for rusarbeidet Arbeide for en rusfri skole Øke bevisstheten om rusmisbruket Arbeide jevnlig med rusforebyggende tiltak Øke ansatte og elevers kunnskaper om skader ved rusmisbruk Motivere lærere og elever til å engasjere seg i holdningsskapende arbeid mot rus Informere om ulike hjelpetiltak

6 Forebyggingsplanen - hovedpunkt Ledelsen: Overordnet ansvar. Orientering og oppfølging. Kontaktlærerne: Ansvar for oppfølging av rusarbeidet overfor elevene (klasser, grupper, elevsamtaler…..), rusarbeid inn i kontaktlærerårshjulet Faglærerne: Rus og rusrelaterte problemstillinger i læreplanene (samfunnsfag, naturfag, sosialkunnskap, psykologi …….) Helsesøster, politi og PPT: Orientering og veiledning etter behov og ønsker. Eget informasjonsopplegg overfor Vg3 med politi og helsetjenesten VIP-programmet for Vg1: Veiledning i psykisk helse (inkl. rusproblematikk) Elevråd: Løpende vurdering av behov for spesielle tiltak innenfor rusområdet Foresatte: Orientering på foresattemøtene

7 Tiltaksplan ved mistanke og bruk av rus Tegn på mistanke: mulige og ulike tegn …………. Tiltak ved mistanke: Klargjøre situasjonen. Observasjoner. Kontaktlærer og rådgiver sentral. Bekymringssamtaler Tiltak ved innrømmelse av bruk: Henvisning til hjelpeinstanser Tiltak ved kjøp og salg av narkotiske stoffer og åpenbar bruk på skolens område: skolens ledelse koples inn, politiet kontaktes Generelt: Foresatte informeres når eleven er under 18 år Instanser som kontaktes: telefon……

8 Hva har vi oppnådd? Resultater så langt…… Bedre struktur på rusarbeidet. Beredskapen er styrket. Ansvar er plassert. Variasjon i hvilken grad kontaktlærerne og faglærerne har arbeidet med rus-spørsmål. VIP-programmet og infotiltak overfor Vg3-elevene gjennomføres årlig. Egen avtale med russen om rusmisbruk i russetida. Helsesøster/PPT: ingen tilfeller meldt Ungdata 2015 (Molde): lavere bruk av rusmidler ved de videregående skolene i Molde sml. med «landet». Gode erfaringer med å se rusarbeid som del av den ordinære virksomheten


Laste ned ppt "Rusplanarbeidet ved Molde videregående skole. Organisering av planarbeidet Utgangspunkt: vi hadde arbeidet med tiltaksplan……… Arbeidsgruppe – ledet av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google