Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dialogkonferanse Datalagring og backup/recovery tjenester Agenda Presentasjon av Bergen kommune/ IKT Drift Dagens avtale:  Datalagring – SAN  Backup.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dialogkonferanse Datalagring og backup/recovery tjenester Agenda Presentasjon av Bergen kommune/ IKT Drift Dagens avtale:  Datalagring – SAN  Backup."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dialogkonferanse Datalagring og backup/recovery tjenester Agenda Presentasjon av Bergen kommune/ IKT Drift Dagens avtale:  Datalagring – SAN  Backup / recovery Prosessen videre Dialog/spørsmål

2

3

4 IKT Drift

5 Visjon: IKT Drift skal være en konkurransedyktig driftsleverandør Virkemiddel: Forenkle, Fornye og Forbedre (FFF)

6 IKT Drift IKT Drift er en resultatenhet (utfører) Egne budsjetter / økonomi 100 % inntektsfinansiert gjennom salg av tjenester Leverandøren i bestiller/leverandørmodell

7 Nøkkeltall Ca 20 000 registrerte brukere i administrativt nett Ca 30 000 registrerte brukere i grunnskolen (elevkonti) Ca 24 000 PCer med driftstjenester Ca 150 000 henvendelser til Helpdesk Ca 210 lokasjoner med trådløse nettverk (wlan) og gjestenett, med totalt 2.200 aksesspunkt (AP) Sentrale print-tjenester for ca 1750 Xerox multifunksjonsskrivere Bistand til drift for over 200 telefonsentraler samt Alcatel IP-telefoni Ca 800 servere i drift (55% virtuelle) Lagring –300 TB data SAN –1.540 TB data backup (logisk) – 136 TB data backup (fysisk) Ca 310 databaser (110 Oracle og 200 MS SQL)

8 Dagens avtale (nåsituasjon) rammeavtale 2 leveranseområder –1: Datalagring –2: Backup/recovery

9 Leveranseområde 1 Datalagring –1 stk HP StorageWorks P9500 høy-ende lagring Kjøpt med 5 års upfront support Anskaffet Diskutvidelse Diskutvidelse End support End support End support 1/7-2011 26/9-2011 26/11-2012 31/7-2016 30/9-2016 25/11-2017 |______________|______________|_____________|_______________|______________| –1 stk HP P6500 (EVA) mid-range lagring Kjøpt med 5 års upfront support Anskaffet Diskutvidelse Diskutvidelse End support End support End support 26/6-2012 20/12-2012 17/2-2013 31/7-2017 31/12-2017 28/2-2018 |________________|________________|_____________|___________|______________| –Tape-robot til Bergen byarkiv

10 Leveranseområde 2 Backup / recovery –Status i dag: ca 1.540TB backupdata totalt, daglig backup >20TB –levert som tjeneste, speilet til remote site hp4430*2 Anskaffet Nedbetalt End support 22/8-2011 22/8-2014 31/7-2016 |___________________________________________|____________________________| hp4430 *2 Anskaffet Nedbetalt End support 2/4-2012 2/4-2015 31/3-2017 |____________________________________________|___________________________| hp6500 Anskaffet Nedbetalt End support 4/2-2014 4/2-2017 28/2-2019 |____________________________________________|___________________________|

11 Anskaffelser av varer/tjenester i forbindelse med prosjektet Regelverket gir forholdsvis bred adgang til dialog med leverandørmarkedet før kunngjøring, men setter også noen grenser, f eks mht likebehandling av leverandører. Konkurranseprinsipp: Alle anskaffelser skal være basert på konkurranse – uavhengig av anskaffelsens verdi Kunngjøringsplikt: Anskaffelser over nasjonal terskelverdi på NOK 500.000 skal kunngjøres på www.doffin.no.www.doffin.no Anskaffelsesregelverk: Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser som ytre ramme –Anskaffelsen skal ikke deles opp for å komme under terskelverdiene.

12 12 Konkurranseprinsipp og kunngjøringsplikt – hva betyr det for prosjektet? Ett av prosjektets målsettinger er å arbeide frem en leverandørnøytral kravspesifikasjon/ leveransebeskrivelse som kan brukes av potensielle oppdragsgivere (ikke bare Bergen kommune) Leverandører kan ikke forvente at deres innspill til prosjektet vil føre til direkte til salg av produkt/tjeneste. Etter endt prosjektfase vil kravspesifikasjon bli utarbeidet.

13 13 ”Vi vet ikke alltid best hva vi skal anskaffe...” Vanligvis beskriver en offentlig oppdragsgiver hva som skal anskaffes, og markedet tilbyr den etterspurte varen/tjenesten. Det forekommer at oppdragsgiver ikke har tilstrekkelig kunnskap om hva som finnes på markedet, hvordan det virker og hvilke behov en vare/tjeneste kan dekke Konsekvens: ”Mismatch” mellom kunngjort anskaffelse og den beste løsningen for oppdragsgivers behov. –For å reparere en slik ”mismatch” i tråd med regelverket må oppdragsgiver vanligvis kunngjøre på nytt.

14 14 Løsning: Tidlig dialog med markedet Ved å skaffe seg god oversikt over markedet, produkter/tjenester og deres egenskaper og muligheter før kunngjøring av en konkurranse, sikrer oppdragsgiver at behovet blir dekket riktig. Leverandører kan beskrive alternative løsninger for oppdragsgivers behov –Her ligger det et potensial for innovasjon og bedre løsninger! Oppdragsgiver bør bruke innspillene fra leverandører til å lage en funksjonsbeskrivelse (”Hvordan skal det fungere?”) i stedet for en detaljert teknisk kravspesifikasjon (”Hvilke egenskaper skal det ha?”)

15 Sikre konkurranse og likebehandling i anskaffelsen Regelverket krever en produkt- og leverandørnøytral kravspesifikasjon Det skal ikke være til fordel (eller til ulempe) for leverandøren å ha hatt dialog med oppdragsgiver forut for kunngjøring. Oppdragsgiver må ”nullstille seg” etter dialog med aktører i markedet, og før kunngjøring.

16 Hva må vi tenke på? Konvergens i infrastruktur? Sky / Hybrid sky? KBP? Auditing? Management? Driftssentral for flere kommuner/organisasjoner? DLD? Fallgruver?

17 Hva må dere tenke på? Krav til oppetid Høy grad av kompleksitet Legevakt / 110-sentral etc. Klare forutsetninger og klar dialog mot kunde Klart ansvarsforhold for implementasjon Tydelig kostnadsbilde Levetidsvurdering

18 18 Prosessen videre 1-til-1 møter mellom kunde og tilbyder. Oppføring på liste her på konferansen. Møtene vil ha stram agenda for å sikre likebehandling Produktuavhengig presentasjon og dialog Fokus på løsningskonsept og metodikk Forslag til løsning. Hva må vi tenke på? Hva er viktig? Erfaringer! Dørene lukkes når møter med interesserte tilbydere er gjennomført. Kravspesifikasjon utarbeides og utlyses på Doffin og Ted Anskaffelsen fortsetter med ordinær prosess –Utarbeide kvalifikasjonsgrunnlag, kravspesifikasjon og utlysning – mars/april -15 –Gjennomføre konkurranse – april-juni -15 –Tildele kontrakt - juli -15

19 Dialog/spørsmål


Laste ned ppt "Dialogkonferanse Datalagring og backup/recovery tjenester Agenda Presentasjon av Bergen kommune/ IKT Drift Dagens avtale:  Datalagring – SAN  Backup."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google