Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Orienteringsmøte for studenter ved HF og SVT om School of Oriental and African Studies (SOAS) v/Univ. of London, Storbr. ONSDAG 23. FEBRUAR 2011 KL.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Orienteringsmøte for studenter ved HF og SVT om School of Oriental and African Studies (SOAS) v/Univ. of London, Storbr. ONSDAG 23. FEBRUAR 2011 KL."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Orienteringsmøte for studenter ved HF og SVT om School of Oriental and African Studies (SOAS) v/Univ. of London, Storbr. ONSDAG 23. FEBRUAR 2011 KL. 14.15-16.00

2 2 Ny samarbeidsavtale ved NTNU: SOAS School of Oriental and African StudiesSchool of Oriental and African Studies (SOAS) SOAS del av University of London For HF- og SVT-studenter Blant de 20 høyest rangerte lærestedene i Storbritannia www.soas.ac.uk/academicPresentasjon av fagtilbudet: www.soas.ac.uk/academic

3 3 Hvilke studieprogram ved HF? Historie Religionsvitenskap Kultur- og kjønnsstudier Lingvistikk Dansevitenskap Musikkvitenskap Utøvende musikk Støttefag og valgfrie emner for de fleste bachelorstudenter ved HF

4 4 Hvilke studieprogram ved SVT: Afrikastudier Geografi Samfunnsøkonomi Sosialantropologi Sosiologi Statsvitenskap Som valgfrie emner for alle bachelorstudenter ved SVT

5 5 Kort om SOAS’ studiepoengsystem årsEtt års fulltidsstudier: 120 credits = 60 studiepoeng semestersEtt semesters fulltidsstudier: 60 credits = 30 studiepoeng 4 emner (= units) tilsvarer ett semesters fulltidsstudier Stor bredde og valgfrihet: ærestedet tilbyr 400-500 emner pr. semester

6 6 Kort om SOAS’ semester- inndeling Studieårets inndeling: -Semester 1 = term 1: -Slutten av september – midten av desember -Semester 2 = term 1 + term 2 -Begynnelsen av januar – slutten av mai  Samsvarer godt med NTNUs 2-delte semesterinndeling

7 7 Kriterier for NTNU-studenter - 1 60 studiepoengMå ha avlagt minimum 60 studiepoeng ved NTNU før delstudiet. B – evt. C.Minimum gjennomsnittskarakter: B – evt. C. NTNUs prosedyrer og frister for forhåndsgodkjenningSøknad til SOAS skjer gjennom NTNUs prosedyrer og frister for forhåndsgodkjenning. skriftlig faglig referanseEn skriftlig faglig referanse fra NTNU.

8 8 Kriterier for NTNU-studenter - 2 1 Erasmus friplass ett studieår1 Erasmus friplass (det vil si ingen skolepenger) for 1 NTNU-student for ett studieår 1 Erasmus friplass for 2 NTNU- studenter ett semester hverAlternativt: 1 Erasmus friplass for 2 NTNU- studenter for ett semester hver (henholdsvis semester 1 eller semester 2) Ingen øvre grense for antall studenter utover dette.

9 9 Forhåndsgodkjenning av planlagte delstudier i utlandet – Prosedyrer for HF- og SVT-studenter Prosedyrer for forhåndsgodkjenning

10 10 Forhåndsgodkjenning av planlagte delstudier i utlandet Før du kan reise, må dine planlagte delstudier i utlandet være vurdert, og gitt en forhånds- godkjenning av fakultet.

11 11 Generelle kriterier for å få en forhåndsgodkjenning offentlig godkjentLærestedet må være et offentlig godkjent/akkreditert universitet eller høyskole. ”Tid-for-tid”-prinsippet”Tid-for-tid”-prinsippet: Det som kreves av en fulltidsstudent i utlandet kreves også av deg som utvekslingsstudent. Må være utenlandsk utdanning utover generell studiekompetanse i Norge (for eksempel godkjennes ikke første året av en amerikansk bachelorgrad). Unngå overlapp med emner du har tatt fra før – studiepoengreduksjon (bl.a. derfor forhåndsgodkjenning)Unngå overlapp med emner du har tatt fra før – studiepoengreduksjon (bl.a. derfor forhåndsgodkjenning)

12 12 Hvordan søker jeg forhåndsgodkjenning? 1. marsFyll ut elektronisk søknad om NTNU-stipend og forhåndgodkjenning innen 1. mars for delstudier høstsemesteret 2011 og studieåret 2011/2012:www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet skrives ut, signeres og leveres/sendes til fakultetet ditt,Viktig: Forhåndgodkjenningen skrives ut, signeres og leveres/sendes til fakultetet ditt, sammen med aktuelle vedlegg.

13 13 Hvilken dokumentasjon må jeg legge ved søknaden? valgfrie studiepoeng Hvis det kun er valgfrie studiepoeng i en bachelorgrad: -Emne-/kurskode og -tittel -Studienivå -Omfang obligatoriske eller valgfrie emner i en fagfordypning, et støttefag eller et masterprogram Hvis det er emner som skal erstatte obligatoriske eller valgfrie emner i en fagfordypning, et støttefag eller et masterprogram kreves i tillegg: -Emnebeskrivelser og pensumlister (hvis tilgjengelig)

14 14 Kontaktinformasjon Kontakt en studieveileder ved ditt institutt Eller send e-post til fakultetenes studieveiledere: studieveiledning@hf.ntnu.noHF: studieveiledning@hf.ntnu.no veiledning@svt.ntnu.noSVT: veiledning@svt.ntnu.no Ha et fint delstudium i utlandet!

15 15 FAQ fra HF- og SVT-studenter i forbindelse med forhåndsgodkjenning Spørsmål som ofte stilles

16 16 Hva gjør jeg? - 1 Jeg har fylt ut skjemaet. Hva gjør jeg nå? (www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/godkjenning_fag) Søknad om forhåndsgodkjenning sendes til fakultetet ditt. -Fakultetet foretar en omfangsvurdering (eventuelt i samråd med Internasjonal seksjon). -Instituttet foretar en faglig vurdering (hvis ikke tidligere vurdert). -Fakultetet skriver en forhåndsgodkjenning hvor det fremgår hvor mange credits/ECTS etc du må ta i utlandet for at det skal tilsvare 30 eller 60 studiepoeng ved NTNU, og hva delstudiet godkjennes som. -Husk å betale semesteravgift mens du er på delstudium. Hvorfor kreves en forhåndsgodkjenning? -Delstudiet skal inngå som del av studieprogrammet ditt ved NTNU. -Lånekassen (lån og stipend). -NTNU-stipend.

17 17 Hva gjør jeg? - 2 Når må jeg søke om forhåndsgodkjenning? -Ingen frist (MEN innen 1. mars/1. oktober hvis du skal søke NTNU-stipend). -1-3 mnd saksbehandlingstid. Jeg er i tvil om emnene i utlandet overlapper med emner jeg har avlagt. -Legg ved emnebeskrivelser, selv om du søker om innpassing av emner i valgfri del av bachelorgraden. Jeg vil skifte emner når jeg kommer til utlandet – hva gjør jeg? -Kontakt saksbehandler ved fakultetet umiddelbart med forslag til nye emner.

18 18 Hva gjør jeg? - 3 Får jeg uttelling for språkkurs? -Dersom kurset er avlagt ved et akkreditert universitet, med eksamen, karakter og oppgitt omfang og utgjør del av et studieprogram. Maks. 15 studiepoeng. Ingen uttelling for kurs på språkskoler. Forhåndsgodkjenningen fremgår ikke av utdanningsplanen min på Studweb -Utdanningsplan blir oppdatert når du får endelig godkjenning. Kan jeg reise ut selv om jeg har oppfylt kravene til å få utstedt vitnemål for bachelorgrad? -Ja – hvis: utenlandsoppholdet kan inngå som del av studieprogrammet, og du ikke har skrevet ut vitnemålet for bachelorgrad. -Merk at vitnemålet kun kan bestå av 180 studiepoeng, de resterende emnene inngår i karakterutskriftet.

19 19 Hva gjør jeg? – 4 Hva gjør jeg når jeg kommer tilbake? -Søk om endelig godkjenning til fakultetet -Legg ved attestert kopi av karakterutskrift -Utdanningsplanen din blir oppdatert i løpet av semesteret Lykke til med ditt delstudium!


Laste ned ppt "1 Orienteringsmøte for studenter ved HF og SVT om School of Oriental and African Studies (SOAS) v/Univ. of London, Storbr. ONSDAG 23. FEBRUAR 2011 KL."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google