Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte om utveksling 2013-2014. Tema Hva, hvorfor, hvem, hvordan Søkning og uttak til utveksling Godkjenning av fag og eksamener Stipend/lån.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte om utveksling 2013-2014. Tema Hva, hvorfor, hvem, hvordan Søkning og uttak til utveksling Godkjenning av fag og eksamener Stipend/lån."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte om utveksling 2013-2014

2 Tema Hva, hvorfor, hvem, hvordan Søkning og uttak til utveksling Godkjenning av fag og eksamener Stipend/lån Praktiske forhold Studentrapporter Videre prosedyre

3 Hva: 1 eller 2 semester utenlands (delstudier) i 2.kull Hvorfor? Hvem: Studenter i 2.kull (krav: progresjon, språk, karakterer) Hvordan: TØH sine utvekslingsavtaler eller organisere på egen hånd Hva, hvorfor, hvem, hvordan

4 Søkning og uttak til utveksling Søknadsfrist 15. februar/15.september (gjelder våre avtaler) Noen avtaler har begrenset antall plasser Søknadspapirer til de ulike utdannings- institusjonene må likevel fylles ut

5 Forhåndsgodkjenning av fag og eksamener Omfang: 30 studiepoeng per semester, antall fag kan variere Nivå: Undergraduate/intermediate/2. og 3. årskurs (generelt ikke introduksjonskurs) Skal ha fag tilsvarende obligatoriske fag For øvrig valgfag (JUR2001 Rettslære utsettes til 3. studieår)

6 Plan for bachelorstudiet 1. semester2. semester3.semester4.semester5.semester6.semester Bedriftsøkonomi og regnskap 7,5 sp Finansregnskap 7,5 sp Driftsregnskap med budsjettering 7,5 sp Organisasjon og organisering 7,5 sp Samfunnsviten- skapelig metode 7,5 sp Etikk 7,5 sp Organisasjon og ledelse 7,5 sp Foretaksstrategi 7,5 sp Makroøkonomi 7,5 sp Rettslære 7,5 sp Programfag/ valgfag Programfag/ valgfag Matematikk 7,5 sp Mikroøkonomi 7,5 sp Valgfag 7,5 sp Finansiering/ investering 7,5 sp Programfag/ valgfag Programfag/ valgfag Markedsføring 7,5 sp Statistikk 7,5 sp Valgfag 7,5 sp Valgfag 7,5 sp Programfag/ valgfag Programfag/ valgfag

7 Faggodkjenning Faggodkjenning skal avklares før studieoppholdet begynner, dette er en forutsetning for støtte fra Lånekassen

8 Endelig godkjenning av fag Forhåndsgodkjenning må være avklart Karakterutskrift fra det utenlandske lærestedet må dokumentere bestått eksamen Innlevering av rapport fra utvekslingsoppholdet Administrasjonen registrerer godkjenning av fag og rapporterer til Lånekassen

9 Stipend og lån Stipend: ERASMUS-stipend Lånekassen: Gir lån/stipend til utenlandsopphold Krav om full semesterbelastning (30 sp) Basisstøtte samt støtte til reise og eventuelt skolepenger og språkkurs

10 Finansiering fra Lånekassen Basisstøtte (9080 kroner i stipend og lån per måned) Reisetillegg for en reise tur-retur per semester. 70% stipend og 30% lån Skolepengestøtte (opptil 56970 per semester). Dette er støtte til hel eller delvis dekning av skolepenger. Den første halvparten (28485) gis som 50% stipend og 50% lån, resterende kun som lån

11 Språkstipend fra Lånekassen Støtte til delstudier i ikke-engelskspråklige land for forberedende språkstudier (hvis undervisningsspråket ikke er engelsk). Språkkurset må vare minst fire uker og ha minst 15 timer undervisning per uke. Forutsettes at språkkurset tas i forkant av delstudiet og at du er tatt opp i utdanningen Sum: 16720,-

12 Praktiske forhold før avreise Forsikring/folketrygd EU/EØS-land: Europeisk helsetrygdkort Andre land: Trygdebevis fra Folketrygdkontoret for utenlandssaker Reise-/ulykkesforsikring, se ANSA sine sider Visum/oppholdstillatelse Academic reference Bekreftelse på språkkunnskaper i engelsk

13 Studentrapport Alle skal skrive rapport etter oppholdet og sende den på mail til internasjonal koordinator på TØH Frist: en måned etter avsluttet opphold Rapportene blir lagt ut på TØH sine sider om internasjonalisering Dersom flere har vært på samme sted samtidig, kan de skrive sammen For ERASMUS-studenter blir noe av stipendet holdt tilbake til du har levert rapport

14 Videre prosedyre Tenk på hvilken 3.årsretning du ønsker for å velge hensiktsmessige fag Sjekk hjemmesidene til det universitetet du ønsker å studere ved Snakk med tidligere utvekslingsstudenter Ta kontakt med de internasjonale studentene som er her nå

15 Våre samarbeidspartnere Liste over studiesteder vi samarbeider med på nett: http://hist.no/content/5054/Studiesteder http://hist.no/content/5054/Studiesteder Rapporter fra studenter: http://hist.no/content/5056/Rapporter-fra- studenter http://hist.no/content/5056/Rapporter-fra- studenter

16 Hvis du skal finne et alternativ selv Ta kontakt med det/de lærestedene du er interessert i å søke på Undersøk om de kan ta imot studenter utenfor avtaler (free movers/study abroad) I så fall, skaff informasjon om søknadsfrister, prosedyrer, kostnader, fagtilbud og lignende Forøvrig er prosedyrene de samme med faggodkjenning og Lånekassen


Laste ned ppt "Informasjonsmøte om utveksling 2013-2014. Tema Hva, hvorfor, hvem, hvordan Søkning og uttak til utveksling Godkjenning av fag og eksamener Stipend/lån."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google