Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Regelverksamling 24.11.15 Tilsyn etter barnehageloven §§§§§§§ §§§§§

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesmannen i Oslo og Akershus Regelverksamling 24.11.15 Tilsyn etter barnehageloven §§§§§§§ §§§§§"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Regelverksamling 24.11.15 Tilsyn etter barnehageloven §§§§§§§ §§§§§

2 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Felles mål Gode barnehager til beste for alle barn Barnehageloven: § 1 Formål (og samfunnsmandat) § 2 Barnehagens innhold (og oppgaver Barnekonvensjonen § 104 (Gr.loven)

3 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Formål med tilsyn Påse at lovverket følges Sikre at barn får et godt barnehagetilbud med tanke på omfang og kvalitet Ivareta innbyggernes rettssikkerhet Sikre at offentlige midler benyttes i tråd med formålet Øke kunnskap hos ulike grupper i, og utenfor sektoren Tilrettelegge for forbedring av sektoren (Like stort ansvar for kommunale, som for ikke-kommunale barnehager)

4 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Felles regelverk ulike roller Regelverk: Barnehageloven og Rammeplanen Roller: Fylkesmannen - tilsyn med kommunene med hjemmel i § 9 Kommunen v/barnehagemyndigheten – tilsyn med barnehagene med hjemmel i § 16

5 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Kommunens 2 roller Barnehageloven: § 7 Barnehageeiers ansvar (eieransvar for egne barnehager) § 8 Kommunens ansvar (som barnehagemyndighet for ALLE barnehager) Viktig å være bevisst på å skille disse rollene!

6 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Barnehageloven - Pedlex

7 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Tilsynsmetode UDIR sin metodehåndbok, tilpasset barnehagefeltet Tidligere metode: Systemrevisjon, stor vekt på forsvarlige systemer Viktig endring: Større vekt på veiledning

8 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Utdanningsdirektoratets metodehåndbok

9 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Kommunens virkemidler for å påse at barnehagene drives i samsvar med barnehageloven § 8 Kommunen godkjenner barnehagene Kommunen føre tilsyn med barnehagene Kommunen veileder barnehagene

10 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Tilsynets 3 faser 1: Kartlegging av barnehagene og vurdering av behovet for veiledning og tilsyn 2: Virkemiddelbruk (veiledning og tilsyn) 3: Gjennomføring av tilsyn

11 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fase 1 Kartlegging For å oppfylle sitt ansvar som barnehage- myndighet for å påse regeletterlevelse i barnehagene, er det et minstekrav at kommunen/bydelen har kjennskap til hvilke barnehager som befinner seg i kommunen/bydelen. Uten kjennskap til barnehagene, kan de ikke oppfylle sin plikt etter bestemmelsen i lovens § 8.

12 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Kartlegging - eksempler Årsmeldingsskjemaene Brukerundersøkelser Webbasert tilsyn Bekymringsmeldinger Møter, kurs, opplæring (hvem deltar lite/aldri) Årsplaner og andre dokumenter

13 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fase 2 - Virkemiddelbruk

14 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fase 3 - Gjennomføring av tilsyn


Laste ned ppt "Fylkesmannen i Oslo og Akershus Regelverksamling 24.11.15 Tilsyn etter barnehageloven §§§§§§§ §§§§§"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google