Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tips og triks 3 Fargelagte fasader Felles bruker – hvordan håndtere? Penn, lag og fontfiler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tips og triks 3 Fargelagte fasader Felles bruker – hvordan håndtere? Penn, lag og fontfiler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tips og triks 3 Fargelagte fasader Felles bruker – hvordan håndtere? Penn, lag og fontfiler

2 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Enkel render av fasader Det er tilføyd en ny materialfil som inneholder enkle fargekoblinger til alle materialer. Den kan brukes til enkle fremstillinger i 3D - og også for fargelegging av fasader. Filen har navnet Bua-Enkel.map og er lagret i mappe: ?:\Program Files (x86)\DDS\DDS-CAD A & K\11\Sys.

3 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Enkel render av fasader Bildene av de enkelte fasadene lagres hver for seg som Bildefil f.eks. Jpg-fil (bildefil) via Verktøysett for 3D-navigering og rendering.

4 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Enkel render av fasader Innsetting på ark i målestokk: Åpne ønsket ark med ramme og tittelfelt. Bildefilen hentes inn via meny Sett inn → Sett inn. Velg filtype Bildefiler (*.BMP, *.GIF, *JPG), videre [Bla gjennom...] og marker ønsket fil.

5 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Enkel render av fasader Innsetting på ark i målestokk: Via å måle bredden på bildet kan en automatisk få justert størrelsen på bildet til ønsket f.eks. bredde. Bildets størrelse justeres automatisk. Avslutt med [OK]. Flytt så bildet dynamisk i ønsket posisjon.

6 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Enkel render av fasader Se også i hjelp menyen for mer detaljert info (Nyheter v11) Resultat:

7 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Oppsett med felles brukermappe Felles brukermappe på server - hvordan gjøres dette, og hvordan fungerer det. Oppdatering av felles bruker - kan jeg lagre endringer på felles bruker mens flere er «på», hvordan legge endringer på felles bruker kontra i prosjektet. Gamle tegninger åpnet i siste versjon - hva må jeg passe på og oppdatere, oppdatering av veggdatabase, felles bruker etc. Nye vegger - legge disse inn på felles bruker. (Wenche, ByggProsjekt)

8 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Oppsett med felles brukermappe Felles brukermappe på server - hvordan gjøres dette, og hvordan fungerer det. Felles brukermappe velges under installasjonen av programmet. NB! Felles brukermappe kan også være filer i skyløsninger som Dropbox, Google ol.!

9 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Oppsett med felles brukermappe Felles brukermappe på server - hvordan gjøres dette, og hvordan fungerer det. I banen (path) til brukermappen vil det da bli lagt inn 2 baner: en lokal på Mine dokumenter og en til server/felles lagringsplass. Disse er skilt med semikolon: C:\Users\Public\Documents\DDS\Bruker 11;C:\Users\mhf\Dropbox\Diverse\DDS\Felles Bruker

10 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Oppsett med felles brukermappe Felles brukermappe på server - hvordan gjøres dette, og hvordan fungerer det. Normalt er det ikke nødvendig å endre banen til felles bruker om man oppdaterer til ny versjon. Filene i v10 og v11 er identiske. Lokal brukermappe vil være ny for hver versjon. Denne skal i utgangspunktet være helt tom når du er ferdig med å installere. På lokal brukermappe lagres personlige filer som ikke skal deles. Disse er typisk filer som registrerer hvilken skriver du bruker, hvilken sol du brukte sist og om du endrer på ting i programmet – f.eks bredder på kolonner ol. Dette er temporære filer som IKKE skal ligge på felles bruker.

11 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Oppsett med felles brukermappe Felles brukermappe på server - hvordan gjøres dette, og hvordan fungerer det. De temporære filene er disse filene: Finnes disse på felles bruker, så slett dem!

12 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Oppsett med felles brukermappe Oppdatering av felles bruker - kan jeg lagre endringer på felles bruker mens flere er «på», hvordan legge endringer på felles bruker kontra i prosjektet. Det kan du normalt gjøre. Det er ikke så mange filer som er skrivebeskyttet under bruk. Den som administrerer felles bruker må normalt kopiere endrede filer manuelt til felles brukermappe.

13 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Oppsett med felles brukermappe Gamle tegninger åpnet i siste versjon - hva må jeg passe på og oppdatere, oppdatering av veggdatabase, felles bruker etc. I v11: ingen spesielle endringer for brukeroppsett og veggdatabase. NB! Prosjekter som er åpnet i v11 kan ikke åpnes i v10 etterpå.

14 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Oppsett med felles brukermappe Gamle tegninger åpnet i siste versjon - hva må jeg passe på og oppdatere, oppdatering av veggdatabase, felles bruker etc. Når du åpner et gammelt prosjekt i v11 vil det bli lagret en sikkerhetskopi i Backup mappen i prosjektmappen. Her ligger da prosjektet lagret som det var før åpning i v11.

15 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Oppsett med felles brukermappe Nye vegger - legge disse inn på felles bruker. Jeg anbefaler å ha et prosjekt hvor man håndterer alle egne vegger. Dette prosjektet ligger da lagret sammen med de vanlige prosjektene. Når man da velger å lagre veggdatabasen til bruker fra dialogen (se neste side) vil filen BuaWall.defDb bli lagret på din lokale brukermappe. Du må deretter flytte filen BuaWall.defDb til felles bruker. (Den skal ikke ligge på lokal bruker)

16 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Oppsett med felles brukermappe Nye vegger - legge disse inn på felles bruker.

17 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Oppsett med felles brukermappe NB! MALPROSJEKT Malprosjektet skal aldri åpnes direkte på brukermappen! Dette gjelder om du kun har lokal bruker eller felles bruker. Årsaken til dette er sikkerhetskopi filene som lagres når du åpner prosjekter. Disse ligger i skjult mappe:.git.git mappen bygges opp med mange undermapper og filer. Dette gjør at f.eks å åpne visse dialoger vil gå treigt, typisk Bla igjennom dialogboksene: vinduer, dører, åpninger, hjørnebord, omramming osv.

18 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Oppsett med felles brukermappe NB! MALPROSJEKT Se i hjelpen «Hvordan gjøre hva» for håndtering av malprosjektet

19 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Penn, lag og fontfiler Endres via Format menyen

20 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Penn, lag og fontfiler Hvilket oppsett som velges for nye prosjekter endres her:

21 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Penn, lag og fontfiler Penner for skjerm ønskes ofte uten tykkelse

22 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Penn, lag og fontfiler Penner for utskrift Arkitekt med ulike tykkelser

23 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Penn, lag og fontfiler Penner for utskrift Konstruksjon med tykkelse 0,15

24 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Penn, lag og fontfiler Farger kan endres helt fritt

25 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Penn, lag og fontfiler Farger kan endres helt fritt… rødt ble gult:

26 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Penn, lag og fontfiler Lagfiler er ikke endret i v11, men mange har gamle lagoppsett på brukermappen som bør oppdateres. Se mer om dette i hjelp: Hvordan gjøre hva Hvordan ser du om dine filer er oppdatert? Sjekk om du har bare tall i tabellen: Hvis alt viser med tekst er det ok

27 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Penn, lag og fontfiler Fontfiler er oppdatert i v11 pga den nye målsettingen. Har du bevist endret fonter? Da må disse oppdateres på brukermappen. Filene heter: Finner du disse filene på brukermappen bør du sjekke om du faktisk har endret disse bevist, eller om de bare har blitt kopiert inn ved en feil. Er de kopiert inn ved en feil kan de bare slettes. Se ellers i hjelpen hvordan man kobler sammen egne oppsett med nye DDS standard oppsett.


Laste ned ppt "Tips og triks 3 Fargelagte fasader Felles bruker – hvordan håndtere? Penn, lag og fontfiler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google