Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Komponenter i Saga en grunnbok pr. årstrinn en lesebok pr. årstrinn digitalbok nettside lærerveiledning digital og papir grammatikkbok 8-10.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Komponenter i Saga en grunnbok pr. årstrinn en lesebok pr. årstrinn digitalbok nettside lærerveiledning digital og papir grammatikkbok 8-10."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Komponenter i Saga en grunnbok pr. årstrinn en lesebok pr. årstrinn digitalbok nettside lærerveiledning digital og papir grammatikkbok 8-10

3 Fellestrekk ved Saga oversiktlig struktur fokus på grunnleggende ferdigheter kronologisk litteraturhistorie sammenheng mellom grunnbok og lesebok sidemålskapitler

4 Struktur i grunnbok og lesebok Grunnboka består av to deler – Del 1: redskapskapitler – Del 2: kronologisk litteraturhistorie henvisninger til lesebok med eget ikon: Over til Leseboka Leseboka består av to deler – Del 1: teksttilfang til grunnbokas del 1. Det er bådesaktekster og skjønnlitterære tekster Lese- og skriveoppdrag til saktekstene – Del 2: teksttilfang til litteraturhistorien. saktekster og skjønnlitterære tekster fra litterær og historisk periode saktekster og skjønnlitterære tekster om litterær og historisk periode fra nyere tid Lese- og skriveoppdrag til alle tekster

5 Innhold 8. trinn - grunnbok Del 1 Å lese – Å lese for å forstå – Ulike måter å lese på – De ulike lesefasene Å skrive – Å utrykke seg skriftlig – Gode råd underveis Å ta ordet – Å øve på å ta ordet – Å presentere Teksttyper og virkemidler – Fortelling, artikkel, intervju Nynorsk/Bokmål Norrøn tid Folkediktning Fra renessanse til opplysningstid Del 2

6 Innhold 9. trinn - grunnbok Del 1 Å forstå tekster – Før du leser – Mens du leser – Etter at du har lest Skjermtekster – Skanning, skumlesing, nærlesing Lyrikk – Hva er dikt? Noveller og roman Drama – Ulike typer drama Tegneserier – Virkemidler Nynorsk/Bokmål Del 2 Romantikk og nasjonalromantikk (1800 -1860 Realisme og naturalisme(1870- 1890) Nyromantikk(1890-1900) Samisk språk og litteratur Oppslagsdel – Minigrammatikk – Eksempeltekster for artikkel – Oversikt teksttyper og virkemidler – Registre )

7 Innhold 10. trinn - grunnbok Del 1 Å finne mening i tekster – Formål for skriving – Estetiske virkemidler – Tekstanalyse Å overbevise – Retorikk, taler, reklame Film – Eksempelfilm: Kongen av Bastøy Essay og kåseri Dialekter og sosiolekter – Inkl. språkhistorie 1900 - 2000 Nynorsk/Bokmål Del 2 Oppslagsdel Nyrealismen (1900 -1930) Mellom to kriger (1920-1940) Krig og etterkrigstid (1940-1965) Velstand og opprør (1965-1980) Rundt tusenårsskiftet (1980- 2010) – Minigrammatikk – Eksempeltekster – Oversikt lesestrategier – Oversikt teksttyper og virkemidler

8

9 Lesing Lesekompetansen innebærer at elevene kan forstå, bruke, reflektere over og møte ulike teksttyper I Saga er et mangfold av teksttyper presentert i grunnboka Leseboka gir et teksttilfang hvor elevene kan trene på lesemåter som utgangspunkt for gode tekstsamtaler Leseoppdragene i leseboka er et godt hjelpemiddel for elevene til å finne informasjon og reflektere over innholdet i tekstene

10

11 Formål med å skrive Overbevise Når du skal overbevise noen om at meningene du har er riktige, eller at en sak du brenner for er viktig, kan du gjøre det både med argumenter og med følelser. Du kan skrive debattartikkel, leserinnlegg, dikt eller holde en tale. Reflektere Når du vil reflektere over et tema som opptar deg eller noe du har opplevd kan du drøfte forskjellige sider i en sak eller prøve å forstå hva som hendte deg. Du kan skrive en artikkel eller et blogginnlegg. Informere Du kan ønske å informere om mange ting, fra når du kommer hjem til et tema som interesserer deg. Du kan sende sms, skrive fagartikkel eller en bruksanvisning Underholde Hvis du ønsker å underholde kan du fortelle en historie fra virkeligheten eller fantasien på en morsom eller spennende måte. Du kan skrive et kåseri eller en novelle.

12 Skriveramme – å analysere tekster

13 Muntlig kommunikasjon Muntlig ferdighet innebærer at elevene skal kunne delta i diskusjoner, lytte til andre, argumentere for et standpunkt og holde et foredrag. I Saga blir elevene presentert for ulike situasjoner hvor de skal trene opp muntlige ferdigheter I Saga 10 Grunnbok blir de retoriske appellformene grundig gjennomgått. Retorikken som virkemiddel blir vist i teksttypene taler og reklame

14 Hvorfor kronologisk litteraturhistorie? Elevene skal se norsk språk og kultur i et historisk og internasjonalt perspektiv Litteraturhistorien er en sentral fellesreferanse som skaper en felles kulturell identitet En kronologisk litteraturhistorie gir helhet og sammenheng i spenningsfeltet mellom det historiske og det samtidige Tekster fra fortid og nåtid med lik tematikk speiles og kontrasteres i tekstutvalget i grunnbok og lesebok

15 Over til Leseboka 8.trinn Del 1: Kap. 4 Teksttyper og virkemidler Side 156-157 (se slide nedenfor) Del 2: Kap 6 Norrøn tid: Side 206-207 ( se slide nedenfor)

16

17

18 Over til Leseboka 9.trinn Del 1: Kap. 1 Å forstå tekster Side 28-29 (se slide nedenfor) Del 2: Kap 10 Nyromantikk: Side 228-229 (se slide nedenfor)

19

20

21 Over til Leseboka 10.trinn Del 1: Kap. 5 Dialekter og sosiolekter Side 88- 89 (se slide nedenfor) Del 2: Kap 8 Mellom to kriger: Side 174-175 (se slide nedenfor)

22

23

24

25 Sidemål I Saga er det et eget sidemålskapittel i grunnboka på alle trinn Grammatikkdelen i sidemålskapitlene har en god progresjon fra 8. til 10.trinn – Det er tilgang til flere grammatikkoppgaver i en egen digital ressurs Det er et godt tilfang av sidemålstekster både i grunnbok og lesebok på alle trinn

26 Digitale ressurser

27


Laste ned ppt "Komponenter i Saga en grunnbok pr. årstrinn en lesebok pr. årstrinn digitalbok nettside lærerveiledning digital og papir grammatikkbok 8-10."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google