Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Følg det lammet! En taleserie om Johannes Åpenbaring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Følg det lammet! En taleserie om Johannes Åpenbaring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Følg det lammet! En taleserie om Johannes Åpenbaring

2

3

4

5

6

7 Åp 19,11-16 Og jeg så himmelen åpen, og se! – en hvit hest. Han som satt på den, heter Trofast og Sannferdig, for han dømmer og kjemper rettferdig. 12 Øynene hans er som flammende ild, på hodet har han mange kroner, og han bærer en innskrift med et navn som ingen kjenner, bare han selv. 13 Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord. 14 Himmelens hærskarer, kledd i hvitt og rent lin, følger ham på hvite hester. 15 Ut av munnen hans går et skarpt sverd; med det skal han slå folkene. Han skal styre dem med jernstav og tråkke vinpressen fylt av vredesvin, av Guds, Den allmektiges harme. 16 Og han har et navn skrevet på kappen og ved hoften: Kongenes konge og herrenes herre.  

8 Åp 19,17-21 Og jeg så en engel som sto inne i solen. Han ropte med høy røst til alle fuglene som flyr under himmelhvelvet: «Kom hit, kom sammen til Guds store festmåltid! 18 Dere skal få ete kjøttet av konger, hærførere og mektige menn, kjøttet av hester og rytterne deres, kjøttet av alle mennesker, både frie og slaver, små og store.» 19 Og jeg så dyret og jordens konger med sine hærer samlet til krig mot rytteren på hesten og hans hærskarer. 20 Men dyret ble fanget, sammen med den falske profeten, han som i dyrets tjeneste gjorde underfulle tegn og med dem forførte alle som tok dyrets merke og tilba bildet av det. Begge ble kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel. 21 De andre ble drept med sverdet som går ut av rytterens munn. Og alle fuglene spiste seg mette av kjøttet deres.

9 Åp 14,14-19 Og jeg så, og se! – en hvit sky, og på skyen satt en som var lik en menneskesønn. Han hadde en krans av gull på hodet og en skarp sigd i hånden. 15 Og en annen engel kom ut fra tempelet og ropte med høy røst til ham som satt på skyen: «Løft din sigd og høst inn! For tiden er kommet for å høste, og jordens grøde er fullmoden.» 16 Han som satt på skyen, lot da sigden gå over jorden, og jorden ble høstet. 17 Det kom nå enda en engel ut fra tempelet i himmelen, også han med en skarp sigd. 18 Så kom det en annen engel fra alteret. Han hadde makt over ilden, og han ropte med høy røst til engelen med den skarpe sigden: «Send ut din skarpe sigd og høst inn drueklasene på jordens vinmark! For nå er druene modne.» 19 Engelen lot sigden gå over jorden, høstet druene på jordens vinmark og kastet dem i Guds vredes store vinpresse. 20 Utenfor byen ble vinpressen tråkket, og blodet fløt fra vinpressen så det sto opp til bisselet på hestene hele 1600 stadier borte.

10 Apokalypse «Harmageddon» «The number of the beast» - 666 Gog og Magog Dragen Den falske profet Babylon Jesabel Satan Fallen engel The four horsemen of the apocalypse

11

12 Åpenbaringen Forvirrende billedbruk?
Skremmende stor fokus på den onde siden? En voldelig Jesus? Skumle tolkninger om fæle ting?

13 Åp 1,1-3 Dette er Jesu Kristi åpenbaring, som Gud ga ham for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte sin engel og gjorde det kjent for sin tjener Johannes.  2 Det er han som her vitner om Guds ord og bærer fram Jesu Kristi vitnesbyrd, alt det han har sett.  3 Salig er den som leser opp ordene i denne profetien, og salige er de som hører dem og tar vare på det som der står skrevet. For tiden er nær. 

14 Mark 1,14-15 Etter at Johannes var blitt fengslet, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium 15 og sa: «Tiden er inne, Guds rike er kommet nær. Vend om og tro på evangeliet!»

15 Matt 4,23 Siden dro Jesus omkring i hele Galilea; han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage hos folket.

16 Joh 18,33-37 33 Pilatus gikk da inn i borgen igjen, kalte Jesus til seg og sa: «Er du jødenes konge?» 34 Jesus svarte ham: «Sier du dette av deg selv, eller har andre sagt det om meg?» 35 «Er vel jeg jøde?» sa Pilatus. «Ditt eget folk og overprestene har overgitt deg til meg. Hva er det du har gjort?» 36 Jesus svarte: «Min kongsmakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men min kongsmakt er ikke herfra.» 37 «Du er altså konge?» sa Pilatus. «Du sier at jeg er konge», svarte Jesus. «For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. Hver den som er av sannheten, hører min røst.»

17 2 Kor 10,3-5 3 For vel går vi fram på menneskelig vis, men vi kjemper ikke med menneskelige midler. 4 Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger 5 og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.

18 Matt 10,7-8 Gå og forkynn: ‘Himmelriket er kommet nær!’ 8 Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene og driv ut onde ånder! Gi som gave det dere fikk som gave.

19 Luk 6,27-30 Men til dere som hører på meg, sier jeg: Elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater dere, 28 velsign dem som forbanner dere, og be for dem som mishandler dere. 29 Slår noen deg på det ene kinnet, så by fram det andre også. Om noen tar fra deg kappen, så nekt ham heller ikke skjorten. 30 Gi til hver den som ber deg, og om noen tar fra deg det som er ditt, så krev det ikke tilbake.

20 Kol 2,15 Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset.

21

22 10. Mars 1943 «Dit du går, vil jeg gå, og hvor du bor, vil jeg bo. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Der du dør, vil jeg dø» Cyril – Biskop i Plovdiv

23 Kol 2,15 Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset.

24 Luk 6,31-36 Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem. 32 At dere elsker dem som elsker dere, er det noe å takke dere for? Selv synderne elsker dem de selv blir elsket av. 33 Og om dere gjør godt mot dem som gjør godt mot dere, er det noe å takke dere for? Det gjør jo også synderne. 34 Og om dere låner ut til dem dere venter å få igjen av, er det noe å takke dere for? Også syndere låner til syndere for å få like mye igjen. 35 Nei! Elsk deres fiender, gjør godt og lån bort uten å vente noe igjen. Da skal lønnen deres bli stor, og dere skal være Den høyestes barn. For han er god mot de utakknemlige og onde. 36 Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig.

25 Matt 13,31-32 «Himmelriket er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren sin. 32 Det er mindre enn noe annet frø, men når det har vokst opp, er det større enn andre hagevekster, så det blir til et tre, og himmelens fugler kommer og bygger rede i greinene på det.»

26 Sennepsplanten Pliny den eldre, romersk forfatter fra det første århundret: Sennep – med dens gjennomtrengende smak og brennende effekt er svært nyttig for helsen. Den vokser helt vilt, selv om den kan forbedres ved å dyrkes. Men på den annen side… når den først er sådd er det nesten umulig å bli kvitt den igjen, siden frøene spirer umidelart når de faller. (Natural History 19, page ).

27 Sennepsplanten John Dominic Crossan, I Jesus A Revolutionary Biography states Sennepsplanten er farlig, selv når den dyrkes I hagen, og den er dødelig når den vokser i kornåkeren. Og de fuglene som bygger rede, som høres så søte ut, representerer for datidens bønder en permanent trussel mot såkornet og kornaksene. Poenget er i andre ord ikke bare at sennepslanten starter så liten og vokser til en busk som kan bli opptil to meter høy. Det er det at den har en tendens til å ta over der den ikke er ønsket, at den har en tendens til å komme ut av kontrol, og at den tiltrekker seg fugler i dyrkede områder hvor de ikke er ønsket. Og det, sa Jesus, er det Guds rike kan liknes med. En agressiv busk med et farlig overtakelsespotensiale. (Jesus A Revolutionary Biography, page 65).

28 Åp 5,1-3 Og jeg så at han som satt på tronen, hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inni og utenpå den, og den var forseglet med sju segl. 2 Da så jeg en mektig engel som ropte med høy røst: «Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seglene?» 3 Men verken i himmelen eller på jorden eller under jorden var det noen som kunne åpne boken eller se i den.

29 Åp 5,1-3 4 Da gråt jeg sårt, fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se i den. 5 Men en av de eldste sa til meg: «Gråt ikke! For løven av Judas stamme, Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boken og de sju seglene.»

30 1 Mos 49,9-12 – Løven av Juda Juda er en løveunge!
Fra byttet reiser du deg opp, min sønn. Han legger seg til ro og strekker seg som en løve, som en løvinne – hvem vekker ham? 10 Septer skal ikke vike fra Juda eller herskerstav fra hans føtter til han som eier den, kommer, han som folkene skal lyde. 11 Han binder eselet i vinstokken, eselfolen ved den edle ranken. Han vasker klærne sine i vin, kjortelen i drueblod.

31 Jes 11,1-16 – Davids rotskudd En kvist skal skyte opp fra Isais stubbe, og et skudd skal spire fram fra hans røtter. 2 Herrens ånd skal hvile over ham, en Ånd med visdom og forstand, en Ånd med råd og styrke, en Ånd som gir kunnskap og frykt for Herren. 3 Han skal ha sin glede i frykten for Herren. Han skal ikke dømme etter det øynene ser, og ikke skifte rett etter det ørene hører. 4 Han skal dømme fattige rettferdig, i rettferd skal han skifte rett for de hjelpeløse i landet. Han skal slå landet med sin munns ris og drepe de urettferdige med pusten fra sine lepper.

32 Jes 11,1-16 – Davids rotskudd 10 Den dagen skal Isais rotskudd
stå som et banner for folkene. Folkeslagene skal søke ham, og hans bolig skal være herlig.

33 4 Mos 24,17-19 Jeg ser ham, men ikke nå, jeg skuer ham, men ikke nær.
En stjerne stiger opp fra Jakob, en kongsstav løfter seg fra Israel. Han skal knuse Moabs tinninger og skallen på alle sønner av Set. Edom skal bli hærtatt, Se'ir blir inntatt av fienden. Israel skal vise sin makt. 19 En hersker drar ut fra Jakob, han utrydder de overlevende fra byen.

34 Åp 5,4-5 4 Da gråt jeg sårt, fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se i den. 5 Men en av de eldste sa til meg: «Gråt ikke! For løven av Judas stamme, Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boken og de sju seglene.»

35 Åp 5,6 6 Og jeg så et lam som sto midt på tronen, mellom de fire skapningene og i kretsen av de eldste, og det så ut som lammet var slaktet.

36

37

38

39

40 Åp 1,9-10 Jeg, Johannes, som er deres bror og sammen med dere har del i trengslene og riket og utholdenheten i Jesus, jeg var på øya Patmos. Dit var jeg kommet på grunn av Guds ord og vitnesbyrdet om Jesus.

41 Åp 5,6 Og jeg så et lam som sto midt på tronen, mellom de fire skapningene og i kretsen av de eldste, og det så ut som lammet var slaktet.,

42 Åp 5,8-10 Da det tok boken, falt de fire skapningene og de tjuefire eldste ned for Lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler fulle av røkelse, det er de helliges bønner. 9 De sang en ny sang: Verdig er du til å ta imot boken og bryte seglene på den. For du ble slaktet, og med ditt blod har du frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner. 10 Du har gjort dem til et kongerike og til prester for vår Gud, og de skal herske som konger på jorden.

43 Åp 5,12 De ropte med høy røst: Verdig er Lammet som ble slaktet,
verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke, ære og pris og takk.

44 Åp 5,13 Og hver skapning i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, ja, alt som finnes i dem, hørte jeg si: Ham som sitter på tronen, ham og Lammet være takk og ære, pris og makt i all evighet.

45 Åp 6,1 Og jeg så Lammet bryte det første av de sju seglene, og jeg hørte en av de fire skapningene rope med røst som et tordenbrak: «Kom!»

46 Åp 6,3.5.7.9.12 Da Lammet brøt det andre seglet
Da Lammet brøt det tredje seglet, Da Lammet brøt det fjerde seglet Da Lammet brøt det femte seglet Og jeg så Lammet bryte det sjette seglet

47 Åp 6,14-16 Himmelen revnet og rullet seg sammen som en bokrull, og hvert fjell og hver øy ble flyttet fra sitt sted. 15 Jordens konger, stormenn og hærførere, de rike og de mektige, hver slave og hver fri, alle gjemte de seg i huler og mellom berghamrer. 16 Og de sa til fjellene og berghamrene: «Fall over oss og skjul oss for ansiktet til ham som sitter på tronen, og for vreden fra Lammet.

48

49 Åp 7,9 Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper, med palmegreiner i hendene

50 Åp 7,10 Og de ropte med høy røst: Seieren kommer fra vår Gud,
han som sitter på tronen, og fra Lammet.

51 Åp 7,13-14 En av de eldste tok da ordet og spurte meg: «Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?» 14 «Herre», svarte jeg, «du vet det.» Da sa han til meg: «Dette er de som kommer ut av den store trengsel, de har vasket sine kapper og gjort dem hvite i Lammets blod.

52 Åp 7,16-17 De skal ikke lenger sulte eller tørste,
solen skal ikke falle på dem, og ingen brennende hete. 17 For Lammet som står midt på tronen, skal være gjeter for dem og vise dem vei til kilder med livets vann, og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne.»

53

54 Åp 8,7-10 Men da Lammet brøt det sjuende seglet, ble det stille i himmelen omkring en halv time.

55 Åp 12,10-11 «Nå er seieren og makten og riket fra vår Gud kommet,
nå har hans Salvede herredømmet. For anklageren er styrtet, han som dag og natt anklaget våre søsken for vår Guds ansikt. 11 De har seiret over ham ved Lammets blod og ved det ordet de vitnet, og de hadde ikke livet så kjært at de ikke ville gå i døden.

56 Åp 13,7-8 Det fikk også lov til å føre krig mot de hellige og vinne over dem, og det fikk makt over alle stammer og folk, tungemål og nasjoner. 8 Og alle som bor på jorden, skal tilbe dyret, hver den som fra verdens grunnvoll ble lagt, ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet som ble slaktet.

57 Åp 13,11 Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden. Det hadde to horn som et lam, men talte som en drage.

58 Åp 14,1 Og jeg så, og se! – Lammet sto på Sions fjell, og sammen med ham de som hadde Lammets navn og navnet til Lammets Far skrevet på pannen.

59 Åp 14,4 Det er de som ikke har gjort seg urene med kvinner, for de er som jomfruer. Det er de som følger Lammet hvor han så går.

60 Åp 14,9 En tredje engel fulgte etter dem og ropte med høy røst: «Om noen tilber dyret og bildet av det og tar imot merket på pannen eller hånden, 10 skal han få drikke av Guds vredes vin som er skjenket opp ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for øynene på de hellige engler og Lammet.

61 Åp 15,3 og synger den lovsangen som Guds tjener Moses sang, den som også er sangen for Lammet: Store og underfulle er dine gjerninger, Herre Gud, du Allmektige. Rettferdige og sanne er dine veier, du konge over folkeslagene.

62 Åp 17,13-14 13 De vil alle ett og det samme og overgir sin makt og myndighet til dyret. 14 De skal føre krig mot Lammet. Men Lammet er herrenes herre og kongenes konge og skal seire over dem sammen med sine, de kalte og utvalgte og trofaste.»

63 Åp 19,7 La oss glede oss og juble og gi ham æren!
For tiden for Lammets bryllup er kommet. Hans brud har gjort seg i stand,

64 Åp 19,9 Og engelen sier til meg: «Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid.» Og han la til: «Dette er Guds sanne ord.»

65 Åp 21,9 En av de sju englene som hadde de sju skålene, fylt av de sju siste plagene, kom bort til meg og sa: «Kom, jeg skal vise deg bruden, Lammets hustru.»

66 Åp 21,14 Bymuren hadde tolv grunnsteiner, og på dem var det skrevet tolv navn, det var navnene til Lammets tolv apostler.

67 Åp 21,22 Noe tempel så jeg ikke i byen, for Herren Gud, Den allmektige, og Lammet er dens tempel.

68 Åp 21,23 Og byen trenger ikke lys fra sol eller måne, for Guds herlighet lyser over den, og Lammet er dens lys

69 Åp 22,1 Engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og Lammets trone.

70 Åp 22,3 Det skal ikke lenger finnes noen forbannelse. Guds og Lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham.

71 Åp 22,3 Det skal ikke lenger finnes noen forbannelse. Guds og Lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham.

72

73 Only the lamb Sam Waddell
Only the lamb is worthy For they shed his blood He purchased us from every nation To serve the living God

74 Only the lamb Only the lamb is worthy To take the scroll
From him who sits on the throne And open the seven seals

75 Only the lamb Only the lamb is worthy He alone Only the lamb

76 Only the lamb Only the lamb is worthy To come again
To drive the beast and false prophtes And the dragon from our land

77 Only the lamb Only the lamb is worthy To sit on judgment’s throne
All will stand before him He alone

78 Only the lamb Only the lamb is worthy He alone Only the lamb

79 Only the lamb Only the lamb is worthy To rule forever more
with the Father and the Spirit We worship and adore

80 Only the lamb Only the lamb is worthy Worthy among men
He did the will of his Father He died for all our sins

81 Only the lamb Only the lamb is worthy He alone Only the lamb

82 Only the lamb Only the lamb is worthy He alone Only the lamb

83


Laste ned ppt "Følg det lammet! En taleserie om Johannes Åpenbaring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google