Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

          N1 2008 N2 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "          N1 2008 N2 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1           N1 2008 N2 2007

2 Skapelses-beretningene, eks:
Og Jorden var øde og tom.. Midgard, urjotnen Yme samt Ask og Embla. Men så: Aristoteles 350F.Kr.

3 Hva er liv De syv livsprosessene: Næringsopptak Celleånding Ekskresjon
Vekst Formering Bevegelse sansing

4 Hva er en art? Linne: morfologisk
Nå: fylogenetisk (biologisk, dvs. utviklingsbegrunnet)

5 Er alt uforanderlig? James Hutton (1785): landskapet er blitt formet gjennom geologiske prosesser Charles Lyell (1830): Principles of geology William Smith (ca 1830): identiske geologiske lag inneholdt særegne og karakteristiske fossiler. Georg Cuvier (ca 1812): Jo eldre fossilene var, jo mer ulik var de dagens fauna. Denis Diderot (1853): Hver art har sin forhistorie, utvikling gjennom lang tid, og: nye arter oppstår.

6 Carl von Linné ( )

7 Systema naturae Rike Rekke Klasse Orden Familier Slekter Art

8 Jean Baptiste Lamarck: (1809)
Arter har en indre iboende kraft som styrer mot perfeksjonering Ervervede egenskaper blir overført til avkommet.

9 Charles Darwin (1809-1882) Medisin, teologi og hobbybiolog
5 års reise med HMS Beagle Leste Thomas Malthus’ ”Principle of Population” samt om uniformitetslæren. Fant at Galapagos-øyene hadde finkearter som måtte ha hatt samme opphav. 1858 (23 år etter Beagle): On the origin of species by means of Natural Selection.

10 Bygger på 4 prinsipper: Individene er genetisk ulike, dvs. variasjon innen arten. Disse egenskapene er arvelige. Det er sterk konkurranse om ressursene. De individene med de beste egenskapene i forhold til sitt miljø, har størst sannsynlighet for å overleve. Det fødes flere individer enn det kan vokse opp.

11 Arvelovene Johann Gregor Mendel 1865
Krysset planter med forskjellige karakteristika Dominante og recessive arve-egenskaper

12 Indisier for evolusjon
Erfaringer gjort ved husdyr-seleksjon Fossilfunn viser evolusjon. Mange ”mellomtrinn” er funnet i geologisk suksessive berglag. Sammenligning av bygningstrekk. Eks: beinstruktur i eksremiteter (menneskets arm, kattens forbein, fuglevinge, sel-loffen, flaggermusvinge, hestehov, kuklove). Eks: rudimentære bygningstrekk: strutsevinger, pingvinvinger, hoftebein hos hval og slanger, hale hos mennesket.) Fosterutviklingen Arter funnet kun lokalt, ofte i forbindelse med geologiske barrierer, uten tilsvarende fossiler andre steder (eks. kenguruer).

13 Indisier på felles avstamming
Felles cellestrukturer, f eks: Ribosomer Tolaga fettmembraner Felles biokjemisk maskineri i cellene, f eks: Glykolysen Mekanismene i aminosyresyntesen Transkripsjon og translasjon Samme genetiske kode

14 Evolusjon: en ensrettet oppadgående utvikling?
G. Simpson: hestens utvikling gjennom 60 mill. år og 30 stadier/arter. Noen hundre fossiler av hvor mange dyr? Men 99% av alle arter er utryddet….

15 Artsdannelse Geografisk separasjon: finkene til Darwin, istidsrelikter, vest-aper og øst-aper, pungdyr i Australia. Flaskehalseffekt: katastrofer. Grunnleggereffekt: Utvandring Reproduktiv separasjon grunnet lokale forandringer i økologi og parringsvaner. Seleksjon – naturlig utvalg Mutasjoner

16 Genpoolens mulighet Genotype versus Fenotype, dvs. den samlede genpool og dens ”utseendemessige” uttrykk. Seleksjon: hvem skal få føre genene videre? Stabiliserende seleksjon (babyvekt, mimicry) Retningsbestemt seleksjon (DDT-resistens, bjørkemåler i England) Mangerettet seleksjon (snegle med fargevariasjon)

17 Konvergent seleksjon:
Tilsynelatende slektskap pga utseende: vannlevende sel, fugl og fisk. Selv om de genetiske forskjellene er store, er de tilpasset samme livsform (nisje): Pungdyr og pattedyr.

18 Livets utvikling

19 Livets utvikling Som en ett års lang film:

20 Underrekke: Virveldyr
Overklasse: Kjeveløse Overklasse: Kjevede Klasse: Bruskfisk Klasse: Beinfisk Klasse: Amfibier Klasse: Krypdyr Klasse: Fugler Klasse: Pattedyr Underklasse: Kloakkdyr Underklasse: Pungdyr Underklasse: Placentadyr (morkake)

21 Virveldyr, u.klasse: kjevede fortsatt
Klasse: Slimål Bruskfisk (eks. hai, skate) Beinfisk (eks. torsk, ørret) Amfibier (eks. frosk, padde) Krypdyr (eks. hoggorm, firfisler Fugler (eks. kråke, gråspurv) Pattedyr Orden: Kloakkdyr (eks. nebbdyr) Pungdyr (eks. kenguru) Insektetere (eks. piggsvin, spissmus) Flaggermus Haredyr (eks. hare) Gnagere (eks. husmus, rotte, ekorn, bever) Hvaler (eks. blåhval, vågehval) Rovdyr (eks. ulv, hund, rev, bjørn, jerv, mink) Seler (eks. steinkobbe, hvalross, Upartåede hovdyr (eks. hest, sebra) Partåede hovdyr (eks. elg, rådyr, hjort, giraff Primater

22 Orden: Primater (herredyr)
U.orden: Halvaper U.orden: Aper overfam: Vestaper (i Latin-Amerika) overfam: Østaper (Afrika) (eks. bavianer) overfam: Menneskeaper (oppsto ca 28mill år) Fam: Gibbon (10 mill.) Fam: Orangutang (6 mill.) Fam: Hominidae (sjimpanse, gorilla og menneske)(skilte lag for ca 4 mill. år siden)

23 Menneskets avstamming
Øst-aper og Vest-aper da Amerika og Afrika skilte lag. Klimaskifte da Afrika ”gled” nordover – savanner. Noen menneskeaper begynte å gå på bakken på to. Afrika’s Rift Valley: Lucy.

24 Menneskets avstamming
Australopithecus afarensis (Lucy) 3,2 mill år gammelt

25 Homo Homo habilis (2,5 mill år)
Homo erectus (2 mill – år siden) vidt utbredd i Europa og Asia Homo neanderthalis ( – år siden) Neandertalerne utviklet seg sannsynligvis fra Homo heidelbergensis i Europa for omkring år siden. De foreløpig yngste fossile funn av neandertalere er ca år gamle. Funn er gjort fra Spania i vest til Usbekistan i øst. De vandret fra Israel i sør og muligens helt til Finland i nord. De hadde et større hjernevolum enn dagens mennesker

26 Homo sapiens

27 Homo sapiens De fleste paleoantropologer mener i dag at det moderne mennesket utviklet seg i Afrika for til år siden. De vandret til Midtøsten for ca år siden og til Europa for år siden. Det moderne mennesket kom til Kina for ca år siden, til Australia for muligens år siden. Nord-Amerika ble befolket via landbroen over Beringstredet for ca år siden. Innvandringen til Canada/Alaska skjedde for år siden da dette området ble isfritt, og videre til Sør-Amerika for ca år siden.

28 Homo sapiens sapiens. Levde paralellt med neanderthalerne i mange tusen år.
Alle nålevende mennesker har felles utgangspunkt i en gruppe på ca 6000 individer fra Øst-Afrika.

29 Noen hovedspørsmål: Hvis ikke det afrikanske kontinent hadde glidd nordover med påfølgende klimaskifte og menneskeapene hadde gått ned på bakken: hadde da mennesket eksistert? Richard Dawkins: Er individet (mennesket) bare en maskin for at genet skal videreføres? Er vi alene i universet?


Laste ned ppt "          N1 2008 N2 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google