Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tekstlingvistikk Astrid Granly

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tekstlingvistikk Astrid Granly"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tekstlingvistikk Astrid Granly 12.09.08

2 Sammenheng på tekstens makronivå
Avsnitt Tekstens punktum Tekstordnere Tekstelementer som synliggjør eller kommenterer hvordan teksten er strukturert Tema/rema Forholdet mellom kjent og ny informasjon

3 Sammenheng på tekstens mikronivå
Sammenheng mellom setninger Å knytte fakta til fakta Additive forbindere Først spiste jeg frokost, så gikk jeg på skolen, og så gjorde jeg lekser. Da jeg kom hjem, så spiste jeg middag, og så kom Anders, og så spilte vi fotball.

4 Sammenheng på tekstens mikronivå
Sammenheng mellom setninger Å uttrykke motsetninger Adversative forbindere Men (…). Men (….) Men (…)

5 Sammenheng på tekstens mikronivå
Sammenheng mellom setninger Å uttrykke alternativer Alternative forbindere Enten – eller Alternativt

6 Sammenheng på tekstens mikronivå
Sammenheng mellom setninger Å organisere teksten etter tid Temporale forbindere Gjestene kom kl. 17. Da gikk vi alle til bords. Vi satt til bords i minst tre timer. Deretter var det dessertbord før baren ble etablert. Etter det var det dans til langt ut i de små timer, før gjestene gikk hjem.(…) Fra Aase (1990): Skriveopplæring og sjanger.

7 Sammenheng på tekstens mikronivå
Sammenheng mellom setninger Å markere årsak-virkningrelasjoner Kausale forbindere Det var langvarig streik, så butikkene ble tomme for varer. Det var langvarig streik. Derfor ble butikkene tomme for varer. Butikkene ble tomme for varer fordi det var langvarig streik. Grunnloven gav mannlige bønder stemmerett og regnes derfor som radikal for sin tid. Grunnloven var radikal for sin tid ettersom den gav mannlige bønder stemmerett.

8 Lars selger bruktsykler. Han vil tjene penger.

9 Storken og reven, 20 dyrefabler av Æsop (1987)
Den falske frosken Det var en gang en mus som kom til en bekk. Den ville gjerne over bekken, men den kunne ikke svømme. Den spurte frosken om den ville hjelpe. Men den frosken var en frekk fyr. Den sa: ”Bind den ene foten din fast til hånden min, så skal jeg svømme over bekken og ta deg med på slep.” Musa gjorde som den ble bedt om. Men ikke før var de kommet ut i vannet, før frosken dukket under for å drukne musa. Det stakkars vesle dyret sprellet for å slippe fri. Men da kom en hauk flyvende, og den slo ned og tok musa i klørne sine, og dermed trakk den frosken opp av bekken, og så spiste den begge to. Slik gikk det med frosken som løy og bedro. Storken og reven, 20 dyrefabler av Æsop (1987)

10 Forbindere i teksten Type forbinder: Mening: Grammatisk kategori:
Eksempler: Additiv Oppramsing, eksemplifisering, utdyping, presisering, reformulering Konjunksjoner: Adverb: Adverbiale uttrykk: og, samt også, videre, dessuten, forresten til og med, på samme måte som, for eksempel Adversativ Kontrast, motsigelse, innrømmelse Subjunksjoner: men enda, selv om derimot, likevel, imidlertid, til tross for, trass i, tvert imot Temporal Tidsforhold da, når, mens, innen, siden så, deretter, etterpå, endelig, da, når, senere, tidligere, samtidig etter en stund, på den tid, ut i de små timer Kausal Årsak, hensikt, følge, betingelse, begrunnelse for, så fordi, da, slik at, hvis derfor, altså, dermed, således på grunn av, følgen av, årsaken til, av den grunn Alternativ eller, enten – eller alternativt

11 Referentkopling Leksikalske koplinger Grammatiske koplinger
Ord eller fraser fra samme betydningsområde knyttes sammen Grammatiske koplinger Grammatiske fenomener lager koplingene

12 Leksikalsk kopling Synonymi Antonymi Hyponymi Meronymi Repetisjon

13 Grammatisk kopling Proord Substantiv i ubestemt/bestemt form Pro-nomen
Pro-adjektiv Pro-adverb Pro-setninger Substantiv i ubestemt/bestemt form

14 Storken og reven, 20 dyrefabler av Æsop (1987)
Den falske frosken Det var en gang en mus som kom til en bekk. Den ville gjerne over bekken, men den kunne ikke svømme. Den spurte frosken om den ville hjelpe. Men den frosken var en frekk fyr. Den sa: ”Bind den ene foten din fast til hånden min, så skal jeg svømme over bekken og ta deg med på slep.” Musa gjorde som den ble bedt om. Men ikke før var de kommet ut i vannet, før frosken dukket under for å drukne musa. Det stakkars vesle dyret sprellet for å slippe fri. Men da kom en hauk flyvende, og den slo ned og tok musa i klørne sine, og dermed trakk den frosken opp av bekken, og så spiste den begge to. Slik gikk det med frosken som løy og bedro. Storken og reven, 20 dyrefabler av Æsop (1987)


Laste ned ppt "Tekstlingvistikk Astrid Granly"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google