Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Religionen og det levde livet Noen fortellinger og tanker om maskulinitet, familieliv og islam i Norge Elise Skarsaune, Reform.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Religionen og det levde livet Noen fortellinger og tanker om maskulinitet, familieliv og islam i Norge Elise Skarsaune, Reform."— Utskrift av presentasjonen:

1 Religionen og det levde livet Noen fortellinger og tanker om maskulinitet, familieliv og islam i Norge Elise Skarsaune, Reform

2 Tema i tiden Sharia på 5 min Kjønn og familie i islamske kilder og tradisjon Muslimske menn om maskulinitet og familie Islams betydning for forhandlinger om kjønn, maskulinitet og familieliv i Norge

3 Hvorfor menn? Reform -ressurssenter for menn Lite kunnskap om menn med etnisk og/eller religiøs minoritetsbakgrunn i Norge Menn lite tematisert som kjønn i studier av religion

4 Hva er nå egentlig sharia? Utvidet/abstrakt betydning: “Veien” (det livet Gud ønsker for menneskene, en livsform) “Vanlig”/konkretisert betydning: lover og regler for de fleste sider ved livet, utledet fra Koranen og profetens eksempel, og utvidet ved hjelp av konsensus- og analogiprinsippene To deler: regler for det åndelige livet (feks. bønn), regler for det øvrige livet (feks. arveregler)

5 Ulike lovskoler med ulike tolkninger av “stridsspørsmål” Ulike grader av implementering i samfunnslovverk i muslimske/islamske land Familielivet ofte sagt å være “hjertet av sharia” Sharia, lovskoler og nye moralske dilemmaer i internettets tidsalder

6 Kjønn og familie i islamske kilder og tradisjon Generelle plikter og rettigheter Kjønnsspesifikke plikter og rettigheter –Forsørgeransvar –Offentlig bønn –Arverett –Ekteskaps- og skilsmisserett

7 Noen muslimske menn -og meg Alder Opprinnelse Utdanning (klasse) Sivilstatus/familie Tilhørighet til islam Samtaler, kontekst, kjønn

8 Tanker om kjønn og familieliv Forholdet mellom mann og kvinne, kjønnsdefinisjoner 1) gudgitt (kropp og egenskaper -natur) 2) sosialt (roller og forventninger -kultur) 3) i endring (både her og der -prosess) Ekteskapet naturlig del av livet (også religiøst) ansvarsfordelinger religion og kultur forventninger til ekteskapet Farskapet viktig del av mannslivet

9 Hva gjør en mann til en mann? Mannlige forbilder –Profeten Muhammed –Far (el. andre mannlige familiemedlemmer) Mannlige egenskaper –Ærlighet og behjelpelighet –Styrke og kunnskap –Forsørgerrollen –”En typisk sånn mann som man hilser på” Kvinnelige egenskaper og kjønnenes usynliggjøring

10 Tanker om farskap Farsidealer forsørger, forbilde, lærer, venn Forholdet til egen far forbilde og kontrast i farskapet Tradisjonell forsørger eller moderne omsorgspappa?

11 Livet som forsørger Informant: Jeg kan kalle meg selv for den stakkars mann som har alt ansvar. Som må føle alt det verste i det livet her (…) Som en mann innen familien er det mitt ansvar å ta opp alle problemer for eksempel og skaffe midler til livsopphold eller alt som trengs. [Sukker] Det er ikke så lett å være (muslimsk) mann! Forsørgerrollen som kilde til stolthet og glede Informant: Min yngre søster har gått på skole og studert (...) Jeg støttet henne økonomisk (...) det var ikke jeg alene, men jeg tok den største delen av det, så det er jeg glad for. Jeg kommer aldri til å si til henne at ”jeg har støttet deg økonomisk...”, nei det er plikten min. Forstår? Hun er så lykkelig at hun kunne...jeg er lykkeligere enn henne (for at) at hun ble det hun er.

12 Problemer med forsørging Informant: Jeg forstod ikke det at en i full stilling ikke kunne leve normalt…eller, ikke normalt, på fattighetsgrensa. Det forstår jeg fortsatt ikke. Jeg fikk hjelp hos dem i noen måneder inntil situasjonen endret seg til [det] bedre. Jeg ba ikke konen min om å dra og gjøre noe. Det skulle jeg aldri gjøre. Men det som jeg ikke likt[e var] at sosialkontoret tvang min kone til å gjøre noe, og det er vanskelig å forstå. Ikke fordi vi vil ikke at våre koner skal jobbe, men hun skal ikke behøve det. Elise: Hvordan følte du det å måtte be om hjelp? Informant: Ja det var litt vanskelig. Jeg tenkte bare på den dagen jeg skulle slutte med den periode. Det gikk over, bare noen få måneder. Elise: Det at de da henvendte seg til din kone og ba henne om å gjøre noe, hvordan følte du i forhold til det?

13 Informant: For meg, de tenker bare økonomisk, de tenker ikke hvordan mennesker har det som tradisjons vis, religionsk vis. Jeg vil ikke si det så stort som ikke har tatt hensyn til oss, men i en viss grad ja. I en viss grad. Elise: Det var vanskelig? Informant: Ja. Ja, det var vanskelig å forstå det. Strukturell likestillingstvang Forholdet mellom privat og offentlig sfære Synliggjøring av utilstrekkelighet

14 Møtet med norsk mannlighet Den norske mannen som umoralsk/uansvarlig –”De er helt annerledes” Den norske mannen som ”mindre mannlig” –”De tøffer seg for meg” Den muslimske mannen som hypermaskulin størrelse

15 Islams betydning for maskulinitet og familieliv Mannen som familiemann Mannen som forsørger –Men er dette islam? Islam som begrunnelse -eller ikke Den tredje tilstedeværende i samtalene –”Islam” som diskursiv referanse


Laste ned ppt "Religionen og det levde livet Noen fortellinger og tanker om maskulinitet, familieliv og islam i Norge Elise Skarsaune, Reform."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google