Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nevral determinisme og retribituvisme igjen The law will continue to punish misdeeds, as it must for practical reasons, but the idea of distinguishing.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nevral determinisme og retribituvisme igjen The law will continue to punish misdeeds, as it must for practical reasons, but the idea of distinguishing."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nevral determinisme og retribituvisme igjen The law will continue to punish misdeeds, as it must for practical reasons, but the idea of distinguishing the truly, deeply guilty from those who are merely victims of neuronal circumstances will, we submit, seem pointless. - Greene & Cohen

2 Greene & Cohens konklusjoner igjen Sosiologisk/deskriptiv prediksjon  NS og nevral determinisme vil overbevise folk om at libertarianisme ikke er en opsjon  Dermed vil lovens ansvarsbegrep bli konsekvensialistisk, ikke retribituvistisk Normativ påstand: Dette bør skje Spm: Hva med kompatibilistisk retribituvisme?

3 Strawson to the rescue? Tilsynelatende mål: Rekonsiliere inkompatibilister og kompatibilister v. å gi  ikke-konsekvensialistisk begrunnelse for straff mm (for å please inkompatibilisten)  som ikke avhenger av panicky libertarianisme (for å please kompatibilisten) Reaktive holdninger – feks resentment – avhenger av andres holdninger mot oss  mangel på goodwill, affection, esteem  nærvær av contempt, indifference, malevolence Oppstår som følge av inter-personlige relasjoner der feks goodwill forventes

4 Reaktiv-holdningsbasert retribituvisme (Murphy, Strawson(?)) Retribituvistens “du fortjener straff” begrunnes utfra fornærmedes/samfunnets reaktive holdning A’s forbrytelse B’s resentment gjør passende A’s straff krever for sin tilfredsstillelse Essensiell del av begrunnelsen Truer determinisme betingelsene for dette? Kan NS fange opp betingelsene for dette?

5 Når er resentment passende? Strawson: La oss se på klandre-praksis, ikke metafysikk  Resentment er passende hvis handling representerer feks mangel på “good will” OG  Betingelsene for når resentment skal settes til side ikke er tilfredsstilt Uvitenhet: He didn’t mean to Tvang: They left him no alternative Psykologisk abnormalitet: He’s a hopeless schizophrenic

6 Er folk kompatibilister? Litt x-phil Knobe & Doris / Nichols & Knobe  Abstrakt case gir inkompatibilistisk svar In [deterministic] Universe A, is it possible for a person to be fully morally responsible for their actions?”  Konkret case gir kompatibilistisk svar In [deterministic] Universe A, a man named Bill has become attracted to his secretary, and he decides that the only way to be with her is to kill his wife and 3 children. He knows that it is impossible to escape from his house in the event of a fire. Before he leaves on a business trip, he sets up a device in his basement that burns down the house and kills his family. Is Bill fully morally responsible for killing his wife and children?

7 Affekt og reaktive holdninger Knobe & Doris: Kompatibilistisk svar skyldes emosjonell affekt / reaktiv holdning når scenario er beskrevet på en personlig måte  Indikerer at NS virkning på folks intuisjoner avhenger av hvordan NS presenteres Viney et al: Folk har like stor sannsynlighet for å være retribituvister uavhengig av om de er determinister eller libertarianere

8 Tilbake til Greene & Cohens flaskehals De har (kanskje) vist at folks umiddelbare forsvar for retribituvisme avhenger av libertarianistiske intuisjoner De har (antagelig) vist at folks libertarianistiske intuisjoner kan og bør undergraves av NS  It is one thing to deny that human decision-making is purely mechanical when your opponent offers only a general, philosophical argument. It is quite another to hold your ground when your opponent can make detailed predictions about how these mechanical processes work, complete with images of the brain structures involved and equations that describe their function. (p. 1781)

9 Greene & Cohens beskrivelser er abstrakte Vektlegger ikke kognisjon/representasjon Thus, neuroscience holds the promise of turning the black box of the mind into a transparent bottleneck. There are many causes that impinge on behaviour, but all of them [...] must exert their influence through the brain. Thus, your brain serves as a bottleneck for all the forces spread throughout the universe of your past that affect who you are and what you do. (p. 1781) kausalpåvirking fra verden persepsjon etc mekanistiske kognisjonsprosesser adferd


Laste ned ppt "Nevral determinisme og retribituvisme igjen The law will continue to punish misdeeds, as it must for practical reasons, but the idea of distinguishing."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google