Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Wordkurs for avhandlingsskrivende Juriteket, våren 2005 Kursholder: Ove Einar Brusegard.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Wordkurs for avhandlingsskrivende Juriteket, våren 2005 Kursholder: Ove Einar Brusegard."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Wordkurs for avhandlingsskrivende Juriteket, våren 2005 Kursholder: Ove Einar Brusegard

2 2 Dagsorden Bolk I: Teori og oppgaver del 1 til del 3 -Pause Bolk II: -Teori og oppgaver del 4 og del 5 -The end 1. Grunnleggende funksjoner 2. Formatering 3. Utvalgte funksjoner 4. Malen -oppbygning og inndelinger -telling av ord -søk og erstatt -stikkordregister/henvisningsliste 5. Stiler -bruke standardstiler i Word -visningsformer, disposisjon og redigering -innholdsfortegnelse

3 3 Mål og Midler * Komme over terskelen: form -> INNHOLD * Oversikt: brukergrensesnitt og funksjoner * Lære å bruke malen effektivt og riktig * Beherske Words kraftige verktøy: stiler Praktisk gjennomgang - Oppgaver: øvelse gjør mester... - Egeninnsats: disp. / notater til egen repetisjon

4 4 1. Grunnleggende funksjoner

5 5 Tittellinje, med navnet på dokumentet Menylinje. Her finner man alle funksjonene i Word Verktøylinje, med snarvei til de viktigste funksjonene Dokumentvinduet Statuslinje. Angir sideantall, ant inndelinger, markørens posisjon og andre innstillinger Oppgavelinja. Andre aktive programmer Word 2003, brukergrensesnitt

6 6 Lagring M : Her lagrer man alt man vil ta vare på: -E-post, dokumenter, hjemmesider etc Filnavn: - Ikke for langt (typisk ved win 3.xx) - Ikke komma eller punktum Kataloger / mapper: På diskett: A:/fakoppg/V99/oppg1.doc På hjemmeområdet: M:/pc/oppg1.doc

7 7 Hjemmeområdet (M:) Ditt eget, personlige filområde: -Ligger IKKE på den lokale maskinen (C:/ eller D:/) -Ligger fysisk plassert på en filtjener som huser tusenvis av andre studenters hjemmeområder -Monteres automatisk ved innlogging -Tilgang fra alle maskiner som er tilknyttet nettverket ved UiO -Sikkerhetskopi hver natt Tilgang til hjemmeområdet (M:) får man kun ved å identifisere seg med brukernavn og passord

8 8 Utskrift Nytt utskriftsregime høsten-04: Alle studenter har en ”frikvote” på 100 sider per semester. Utskrifter utover dette må kjøpes for 30 øre per side. Dette gjøres i Sjekk status på printerkvoten din : https://www.uio.no/usit/cerebrumweb/utskrift Krever innlogging med brukernavn og passord.

9 9 Utskrift Utskrifter sendes via nettverket (til Blindern) og kommer ut på skriverrommet på skriverne Romeo og Julie. Utskrifter kan ta tid, noen ganger opp til 10 minutter. * Ikke skriv ut flere ganger! (sjekk utskriftskøen på web) * Bruk: Ctrl+P /(Fil | Print). (Skriversymbolet = kryss fingrene..) * Skriv bare ut det du trenger: valgte sider / merket tekst * Enkelt- eller dobbeltsidig?

10 10 Angre og gjør om Word husker de siste 100 inntastinger: *Angre: Ctrl+z *Gjør om: Ctrl+y Hvis dette ikke redder deg og alt går galt…(æsj!) -hent opp en kopi! (du har vel lagret…) -I verste fall, be om gårsdagens kopi: / /

11 11 Klipp ut, kopier og lim inn - Barnehagefunksjonene du må kunne! Kopier:Ctrl + C Klipp ut:Ctrl + X Lim inn:Ctrl + V

12 12 2. Formatering av avsnitt og tekst Marker først skriften (teksten) eller avsnitt (-ene) * Format | Avsnitt - Endre linjeavstand, innrykk av teksten, avstand til neste avsnitt og justering av teksten * Format | Skrift - Endre skrifttype, skriftstørrelse, kursiv, utheve eller understreke

13 13 Praktiske funksjoner/ effektiv tekstbehandling Funksjoner som gjør skrivingen enklere? -Autotekst -Bruk av fotnoter -Ordtelling -Ny side, ny linje -Låse sammen ord

14 14 Ny side, ny linje * Ikke trykk  til du kommer til en ny side…(!) - Bruk sideskift: Ctrl +  (Sett inn | Skift | Sideskift) - Sideskift fjernes med Delete-tasten * For å fortsette samme avsnitt på ny linje: - Shift + 

15 15 Sammenlåsing av ord. * Tvinge to ord på samme linje: Ctrl + Shift + Space (feks holde avtl og § 36 sammen på samme linje) -Velg ”vis formatering ( ¶) for å se at den blir satt inn

16 16 3. Malen Anbefales av fakultetet: -Enklere for studentene -Enklere for fakultetet med tanke på gjenbruk: lagring, publisering Bygger i stor grad på Words standardstiler Se ”Retningslinjer for oppgaveskriving” for dokumentasjon Kan lastes ned fra web

17 17 Noen kjøreregler Bruk malen konsekvent Hold deg til de stiler som er definert For å fjerne formatering som overstyrer stilene: - Ctrl + q (avsnittsformatering)

18 18 4. Stiler En samling formateringer tilordnet et avsnitt -skrifttype, bokstavstørrelse, linjeavstand, innrykk osv Egne stiler for hver type tekst (overskrift/normal/...) Gjør det enkelt å: - ha en enhetlig layout (bruk stilene konsekvent!) - endre utseendet på forekomster av en bestemt type tekst, man endrer bare stilen som er brukt på denne teksten Videre: - Lett å redigere dokumentet - Automatisk generering av innholdsfortegnelse - Automatisk nummerering av overskrifter - Gjenbruk av teksten: konvertering basert på stilene (HTML, SGML...)

19 19 Bruke standardstiler * Plasser markøren i det aktuelle avsnitt * Velg ønsket stil fra stil-menyen

20 20 Disposisjonsvisning Praktisk for oversikt og redigering av dokumentet: - Vis | Disposisjon eller Outline i engelsk versjon

21 21 Oversikt over dokumentet * Dokumentet får en hierarkisk oppbygning ved bruk av stiler * Velg hvilke avsnitt du vil se vha tall-knappene * Alle avsnittene har et ”håndtak” til venstre (+, - eller.) -Bruk til å merke avsnitt eller utvide/innsnevre disposisjonsvisning

22 22 Redigering * Merke avsnitt ved å klikke i pluss-, minus- eller firkant-symbol til venstre for teksten * Dra avsnittet opp eller ned i disposisjonen for å redigere * Piltaster for redigering som over, og for å justere nivå for overskrifter (for eksempel Overskrift1 til Overskrift 2)

23 23 Innholdsfortegnelse * Word kan generere innholdsfortegnelse automatisk, basert på overskriftsstiler brukt i dokumentet * Sett markøren der du vil sette inn innholdsfortegnelsen: - Sett inn | Stikkordsregister og tabeller | Innholdsfortegnelse Oppdater: markør i innholdsfortegnelsen og trykk F9

24 24 Oppsummering Vær konsekvent Lagre ofte og systematisk Går noe galt, angre: Ctrl + z Lær deg hurtigtaster! Bruk oversikten i begynnelsen...


Laste ned ppt "1 Wordkurs for avhandlingsskrivende Juriteket, våren 2005 Kursholder: Ove Einar Brusegard."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google