Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukerundersøkelsen 2010 Bergen. NAV, 30.03.2015Side 2 Brukerundersøkelse Bergen uke 35 2010 Respondenter (fjoråret i parentes) Totalt antall besvarelser:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukerundersøkelsen 2010 Bergen. NAV, 30.03.2015Side 2 Brukerundersøkelse Bergen uke 35 2010 Respondenter (fjoråret i parentes) Totalt antall besvarelser:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukerundersøkelsen 2010 Bergen

2 NAV, 30.03.2015Side 2 Brukerundersøkelse Bergen uke 35 2010 Respondenter (fjoråret i parentes) Totalt antall besvarelser: 2 127 (1 852) De fordeler seg på kontorene som følger: Arna:126 (108) Bergenhus: 343 (349) Fana: 242 (224) Fyllingsdalen: 252 (155) Laksevåg:351 (221) Ytrebygda:206 (216) Årstad:397 (527) Åsane:210 (193)  Totaltallet for Bergen er bra.  Totalt sett er representativiteten meget god.

3 NAV, 30.03.2015Side 3 Spørsmålene i undersøkelsen 1. Ventetid: Ventetiden for å få kontakt med rett person ved NAV kontoret har vært tilfredsstillende. 2. Respekt: Jeg blir møtt med respekt fra de NAV ansatte 3. Hjelp og informasjon: Jeg fikk den hjelp og informasjon som jeg trengte 4. Uforstyrret: Jeg kunne legge frem saken min uforstyrret 5. Interesse: Den NAV ansatte viste interesse for det jeg hadde å si. 6. Gode løsninger: Den NAV ansatte var interessert i å finne gode løsninger for meg. 7. Kunnskap: Den NAV ansatte hadde tilstrekkelig kunnskap om lover og regler som gjaldt min sak. 8. Tydelig vedtak: Det muntlige/skriftlige vedtaket som jeg har mottatt fra NAV kontoret var forståelig 9. Penger riktig utbetalt: Pengene jeg har søkt om/fremmet krav om fra NAV kontoret er blitt utbetalt til forventet tid 10. Service: Jeg er fornøyd med servicen jeg har fått fra NAV kontoret

4 NAV, 30.03.2015Side 4 Samlede offisielle resultater for regionen Tall i prosent N= 2 127

5 NAV, 30.03.2015Side 5 Endring i andel enige på servicespørsmålene for regionen 2009 - 2010 Endring i prosentpoeng Minus = negativ utvikling

6 NAV, 30.03.2015Side 6 Sammenligning mellom kontorene i regionen (prosentandel enig i utsagnene) VENTETID : Ventetiden for å få kontakt med rett person ved NAV kontoret har vært tilfredsstillende

7 NAV, 30.03.2015Side 7 Sammenligning mellom kontorene i regionen (prosentandel enig i utsagnene) RESPEKT : Jeg blir møtt med respekt fra de NAV ansatte

8 NAV, 30.03.2015Side 8 Sammenligning mellom kontorene i regionen (prosentandel enig i utsagnene) HJELP OG INFORMASJON : Jeg fikk den hjelp og informasjon som jeg trengte

9 NAV, 30.03.2015Side 9 Sammenligning mellom kontorene i regionen (prosentandel enig i utsagnene) UFORSTYRRET : Jeg kunne legge frem saken min uforstyrret

10 NAV, 30.03.2015Side 10 Sammenligning mellom kontorene i regionen (prosentandel enig i utsagnene) INTERESSE : Den NAV ansatte viste interesse for det jeg hadde å si

11 NAV, 30.03.2015Side 11 Sammenligning mellom kontorene i regionen (prosentandel enig i utsagnene) GODE LØSNINGER : Den NAV ansatte var interessert i å finne gode løsninger for meg

12 NAV, 30.03.2015Side 12 Sammenligning mellom kontorene i regionen (prosentandel enig i utsagnene) KUNNSKAP : Den NAV ansatte hadde tilstrekkelig kunnskap om lover og regler som gjaldt min sak

13 NAV, 30.03.2015Side 13 Sammenligning mellom kontorene i regionen (prosentandel enig i utsagnene) TYDELIG VEDTAK : Det muntlige/skriftlige vedtaket som jeg har mottatt fra NAV kontoret var forståelig

14 NAV, 30.03.2015Side 14 Sammenligning mellom kontorene i regionen (prosentandel enig i utsagnene) PENGER RIKTIG UTBETALT: Pengene jeg har søkt om/fremmet krav om fra NAV kontoret er blitt utbetalt til forventet tid

15 NAV, 30.03.2015Side 15 Sammenligning mellom kontorene i regionen (prosentandel enig i utsagnene) SERVICE : Jeg er fornøyd med servicen jeg har fått fra NAV kontoret

16 NAV, 30.03.2015Side 16 Andel respondenter som har vært innom mer enn 3 ganger siste måneden Pr kontor i regionen


Laste ned ppt "Brukerundersøkelsen 2010 Bergen. NAV, 30.03.2015Side 2 Brukerundersøkelse Bergen uke 35 2010 Respondenter (fjoråret i parentes) Totalt antall besvarelser:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google