Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SAP Best Practices Baseline Package V1.606 for Norway Nyheter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SAP Best Practices Baseline Package V1.606 for Norway Nyheter."— Utskrift av presentasjonen:

1 SAP Best Practices Baseline Package V1.606 for Norway Nyheter

2 ©2011 SAP AG. All rights reserved.2 Kort oversikt over nyhetene Nyheter SAP ERP-versjonsrelaterte utvidelser Basert på SAP ERP utvidelsespakke 6 Bruk av nye personlige arbeidslister (POWL) Verktøy- og aktiveringsrelaterte utvidelser Utvidet SAP Solution Builder Tool Scenariorelaterte og innholdsmessige endringer Dekning av nytt innhold i området Anskaffelse Produksjon Salg Tjeneste Regnskap

3 ©2011 SAP AG. All rights reserved.3 SAP Best Practices er basert på SAP-utvidelsespakke 6 Innledning SAP-utvidelsespakker leveres som en deltasending til SAP ERP 6.0 Selektiv installering Hver SAP-utvidelsespakke inneholder nye versjoner av eksisterende programvarekomponenter Du oppdaterer bare programvarekomponenter, som er knyttet til funksjonen du vil bruke. Etter installering:  Ingen UI- eller prosessendring før en forretningsfunksjon aktiveres  Ingen konsekvenser for den underliggende NetWeaver-plattformen, men SAP- utvidelsespakker krever definert ERP-supportpakkestakk Selektiv aktivering Nye funksjoner må aktiveres eksplisitt for å bli aktive i systemet. Hvis aktivert:  Endringer er forutsigbare, bare godt beskrevne endringer i de aktiverte områdene.  Testing er forenklet med maler som er tilgjengelige for hver forretningsfunksjon Installering av nye funksjoner atskilt fra aktivering via Switch Framework Obligatorisk Valgfritt Utvidelses pakker Selektiv oppdatering - eksempel Support pakker

4 ©2011 SAP AG. All rights reserved.4 SAP Best Practices Baseline Package: Nye personlige arbeidslister (POWL) De personlige arbeidslistene (POWL) er et verktøy for å visualisere spesifikke forretningsobjekter. En bruker kan starte transaksjoner fra de personlige arbeidslistene basert på et valgt forretningsobjekt som åpnes i en ny sesjon i klienten. POWLs overview lists gir en oversikt over de nye personlige arbeidslistene som brukes av SAP Best Practices Baseline-pakken, og beskriver hvilke forretningsscenarier de brukes i.

5 ©2011 SAP AG. All rights reserved.5 Verktøy- og aktiveringsrelaterte utvidelser Endringer i aktiveringsprosedyre i SAP Best Practices Solution Builder Tool Opplasting av installasjonsdata er obligatorisk Aktivering er bare mulig hvis installasjonsdata er lastet opp

6 ©2011 SAP AG. All rights reserved.6 ANSKAFFELSE - forbedrede scenarier: Oversikt over nye funksjoner Outsourced Manufacturing-aktivering Med Outsourced Manufacturing kan du gjøre leieproduksjonsprosessene mer gjennomsiktige og effektive. Et økende antall bedrifter i alle bransjeområder flytter enkelte produksjonstrinn eller produksjonen av et produkt til leieprodusenter (tjenesteytere). Denne SAP-løsningen støtte alle de viktige aspektene ved leieproduksjonen. Det betyr at det er enklere for deg å overvåke produksjonsprosessen og reagere på uforutsette hendelser. Malfunksjoner for innkjøpsdokumenter Du kan nå lagre og laste data som er oppgitt i innkjøpsrekvisisjoner og innkjøpsordrer, som maler. Raskere ordrebehandling Brukervennlig ordrehåndtering Skreddersydde innkjøpsdokumenter Denne funksjonen brukes i scenarier med følgende ID-er: 128, 129, 130, 131, 133, 134, 136, 138, 139, 141, 210

7 ©2011 SAP AG. All rights reserved.7 PRODUKSJON - forbedrede scenarier: Oversikt over nye funksjoner Prosessordreliste Nye personlige arbeidslister (POWL) gjelder for området prosessproduksjon (prosessordreproduksjon) og forbedrer brukervennlighet og -navigering i følgende områder: Prosessordreliste for rollen produksjonsspesialist og produksjonsplanlegger Prosessordreliste for bekreftelse for rollen produksjonsspesialist og produksjonsplanlegger Status for prosessordretilbakemelding for rollen produksjonsspesialist og produksjonsplanlegger Produksjonsanvisningsliste for rollen produksjonsspesialist Denne funksjonen brukes i scenario med følgende ID: 146

8 ©2011 SAP AG. All rights reserved.8 SALG - forbedrede scenarier: Oversikt over nye funksjoner Personlige arbeidslister Nye konfigurerbare personlige arbeidslister (POWL) som forbedrer brukervennlighet og -navigering, er tilgjengelige. Du kan bruke disse funksjonene for å opprette personlige arbeidslister på en enkel måte på grunnlag av materklasser. De gir også ekstra hjelp til forretningsscenariet. Tilbud kundeordre Returordrer Utleveringer Fakturaer Denne funksjonen brukes i scenarier med følgende ID-er: 107, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 119, 120, 121, 123, 201, 203, 205, 222

9 ©2011 SAP AG. All rights reserved.9 TJENESTE - forbedrede scenarier: Oversikt over nye funksjoner Web Dynpro-applikasjon for tidsregistrering Forenklet og raskere tidsregistrering og godkjenning for arbeidstidsskjemaet (CA-TS): Forenkelt brukergrensesnitt fra forenklede grensesnittmønstre Kan utheve enkelte funksjoner fra tid Denne funksjonen brukes i scenario med følgende ID: 211 Web Dynpro-basert reiseutgiftsark Medarbeidere (brukere) kan oppgi reiseutgiftene sine med en brukervennlig Web Dynpro ABAP-basert "veiledet" applikasjon. Denne funksjonen brukes i scenario med følgende ID: 191 Opprette én utgiftsrapport for flere reiser Tilføye reiseavbrudd som skal utelukkes fra satsberegninger Opprette en utgiftsrapport for gjentatte reiser (for eksempel et kurs) Denne funksjonen brukes i scenario med følgende ID: 191 Flere reiser per dag

10 ©2011 SAP AG. All rights reserved.10 TJENESTE - forbedrede scenarier: Oversikt over nye funksjoner Ordrebehandling Med ordrebehandlingsapplikasjonen kan du forenkle opprettingen av ordrer ved å: bruke en konsolidert visning av kundekontrakter og prosjektcontrolling aktivere enkel definisjon av controllingstrukturer for forbedret kontraktstyring synkronisere opprettingen av kontrakter og prosjekter, inkludert en påfølgende tilknytning av kontrakter til prosjekter (når du oppretter et salgsdokument, kan du opprette et prosjekt ved hjelp av standard-WBS- elementer) Denne funksjonen brukes i scenario med følgende ID: 196 Personalplanlegging Applikasjonen for personalplanlegging innfører nye verktøy som kan brukes til å styre tilordning av medarbeidere til både ordrer mot klienter og interne ordrer, og gjør at du kan: identifisere de riktige fagpersonene til dine ordrer på en enkel måte tilordne valgte medarbeidere til ordrer, og bruke regler overvåke medarbeidertilordninger forenkle og validere tidsregistreringer for medarbeidere (CATS) få pålitelige rapporter og prognoser om medarbeiderutnyttelse bruke integrerte funksjoner for tjenestespesifikk fakturering og regnskap Denne funksjonen brukes i scenarier med følgende ID-er: 195, 196

11 ©2011 SAP AG. All rights reserved.11 TJENESTE - forbedrede scenarier: Oversikt over nye funksjoner Medarbeiderplanlegging Synlighet av utnyttelsen og tilgjengeligheten av enkeltmedarbeidere er et viktig aktivum for profesjonelle tjenesteytere. Du får følgende fordeler: gjør det mulig for enkeltpersoner å planlegge tiden sin og samtidig dokumentere om de er tilgjengelige eller ikke forbedrer vurderingen av forpliktelsene overfor medarbeiderne, øker synligheten av medarbeiderutnyttelse og påliteligheten til forretningsprognosen de fleksible rapporteringsmulighetene i denne applikasjonen er basert på preferanser som du kan definere i systemtilpasning Denne funksjonen brukes i scenarier med følgende ID-er: 195, 196 NWBC-forretningsroller for ansvarlige for konsulenttjenester To effektiviserte roller (SAP_NBPR_CNSLT_CLNTMGR_S, SAP_NBPR_CNSLT_PROJMGR_S) er utviklet for å støtte aktivitetene som er involvert i planlegging, utføring og avregning av konsulenttjenester og andre profesjonelle tjenesteoppdrag. Brukere har tilgang til de nye Web Dynpro- applikasjonene, personlige arbeidslister og rapporter i forretningsfunksjonen Commercial Project Inception and Lean Staffing gjennom disse rollene. Denne funksjonen brukes i scenarier med følgende ID-er: 195, 196

12 ©2011 SAP AG. All rights reserved.12 TJENESTE - forbedrede scenarier: Oversikt over nye funksjoner Personlige arbeidslister Nye konfigurerbare personlige arbeidslister (POWL) som forbedrer brukervennlighet og -navigering, er tilgjengelige. Du kan bruke disse funksjonene for å opprette personlige arbeidslister på en enkel måte på grunnlag av materklasser. De bidrar også til å gi nyttig prosessveiledning for hele tilbud-til-kontanter-forretningsscenariet for profesjonelle tjenester. Forretningsfunksjonen Commercial Project Inception & Lean Staffing omfatter nye personlige arbeidslister for: Salgsdokumenter Internordrer Prosjekter Kundeordrer Medarbeidertilordninger Medarbeidere

13 ©2011 SAP AG. All rights reserved.13 REGNSKAP - forbedrede scenarier: Oversikt over nye funksjoner Anleggsanskaffelse via direkte aktivering: scenarioforbedring Anleggsanskaffelse fungerer nå ikke bare integrert med materialstyring, men gjør det også mulig å integrere anskaffelsesprosessen med investeringsordrer som en del av investeringscontrolling. Sporing av investeringsbudsjetter for anskaffelser uten fase for anlegg under utførelse Denne funksjonen brukes i scenario med følgende ID: 163

14 ©2012 SAP AG. All rights reserved.14 No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, PowerPoint, Silverlight, and Visual Studio are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, z10, z/VM, z/OS, OS/390, zEnterprise, PowerVM, Power Architecture, Power Systems, POWER7, POWER6+, POWER6, POWER, PowerHA, pureScale, PowerPC, BladeCenter, System Storage, Storwize, XIV, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Tivoli, Informix, and Smarter Planet are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and other countries. Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and its affiliates. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems Inc. HTML, XML, XHTML, and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Apple, App Store, iBooks, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iTunes, Multi-Touch, Objective-C, Retina, Safari, Siri, and Xcode are trademarks or registered trademarks of Apple Inc. IOS is a registered trademark of Cisco Systems Inc. RIM, BlackBerry, BBM, BlackBerry Curve, BlackBerry Bold, BlackBerry Pearl, BlackBerry Torch, BlackBerry Storm, BlackBerry Storm2, BlackBerry PlayBook, and BlackBerry App World are trademarks or registered trademarks of Research in Motion Limited. Google App Engine, Google Apps, Google Checkout, Google Data API, Google Maps, Google Mobile Ads, Google Mobile Updater, Google Mobile, Google Store, Google Sync, Google Updater, Google Voice, Google Mail, Gmail, YouTube, Dalvik and Android are trademarks or registered trademarks of Google Inc. © 2012 SAP AG. All rights reserved INTERMEC is a registered trademark of Intermec Technologies Corporation. Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG Inc. Motorola is a registered trademark of Motorola Trademark Holdings LLC. Computop is a registered trademark of Computop Wirtschaftsinformatik GmbH. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase Inc. Sybase is an SAP company. Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360°, and B2B 360° Services are registered trademarks of Crossgate AG in Germany and other countries. Crossgate is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG.


Laste ned ppt "SAP Best Practices Baseline Package V1.606 for Norway Nyheter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google