Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- Kan beskrive, liste opp, gjøre rede for, drøfte og begrunne typiske trekk ved den ortodokse kirke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- Kan beskrive, liste opp, gjøre rede for, drøfte og begrunne typiske trekk ved den ortodokse kirke."— Utskrift av presentasjonen:

1 - Kan beskrive, liste opp, gjøre rede for, drøfte og begrunne typiske trekk ved den ortodokse kirke

2 Den ortodokse kirke Foto: Vsia Osetia

3 Den ortodokse kirke Den ortodokse kirke er det nest største kirkesamfunnet i verden. Kirken har flest tilhengere i de østlige delene av Europa. Den ortodokse kirke Den katolske kirke Protestantisme Sunniislam Shiaislam Jødedom Ill: San Jose Til sammen regner man med at om lag 240 millioner mennesker hører til i den ortodokse kirke.

4 Den ortodokse kirke Den katolske kirke og Den ortodokse kirke var opprinnelig samlet som en enhet. Kirken var organisert under fem patriarker. I år 1054 førte uenigheter mellom patriarkene i Roma og Konstantinopel til at kirken ble splittet. Splittelsen Istanbul. Fram til 1930 het denne tyrkiske byen Konstantinopel. Foto_ Josep Renalias

5 Den ortodokse kirke Den ortodokse kirke er i dag organisert i ulike nasjonalkirker. Hver nasjonalkirke ledes av en patriark eller en erkebiskop. Patriarken i Konstantinopel innehar en særstilling innenfor den ortodokse kirke. Bilde: Massimo Finizio Bartholomeos I har siden 1991 vært patriark av Konstantinopel.

6 Den ortodokse kirke Nasjonale kirker ledes av patriarker Biskoper leder kirkens virksomhet Prestene Diakonene (prestens tjener) Bare menn, gifte menn kan bli prester, men kan ikke gifte seg etter å ha blitt innviet som prest. Munker og nonner

7 Den ortodokse kirke Den ortodokse kirke sier at Gud er én. Den treenige Gud består av Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Treenighetslæren sier at Gud er én natur og én vilje, men at han viser seg for menneskeheten i tre likeverdige personer.

8 Den ortodokse kirke Den ortodokse kirkes tro og lære baserer seg på skrift og tradisjoner. Bibelen er kirkes hellige skrift. Tradisjonene går tilbake til apostlene. Det var Den Hellige Ånd som sørget for at kirken oppstod. Denne ånden har formet kirken gjennom to tusen år.

9 Den ortodokse kirke Å være ortodoks kristen? Gud ble menneske (inkarnasjon) for at mennesket skulle bli guddommelig Jesus har gitt menneskene seier over døden Helgenene kan hjelpe de troende Den hellige Nicolaus

10 Den ortodokse kirke Gudstjenesten blir sansene brukt: vakre bilder, musikk, røkelse, levende lys –musikkmusikk Todelt gudstjeneste: 1) Første del består av bønn og bibellesning. 2) Nattverden finner sted i andre del. Ortodokse gudstjenester kjennetegnes av at de synges. Det brukes som regel ikke andre instrumenter enn den menneskelige stemme. И. Максим

11 Den ortodokse kirke Ortodokse kirkebygg kjennetegnes av at de er delt i tre områder. Her finnes en forhall, et hovedrom og et kor. Hovedrommet og koret er skilt av en vegg som kalles ikonostasen. Ill: Phiddipus

12 Den ortodokse kirke Den ortodokse kirke anser sju sakramenter som særlig viktige. Dåp Dåpen foregår ved full neddykking i vann. Barn døpes kort tid etter at de er født. Krismering Krismering foregår rett etter dåpen. Man mottar Den Hellige Ånd. Skriftemål Skriftemålet gir mennesker tilgivelse for de syndene man har begått. Nattverd Gjennom nattverden får man ta del i Kristi legeme og blod. Ekteskap Ekteskapet er hellig, men kirken åpner for at skilte kan gifte seg på ny. Sykesalving Sykesalving formidler helbredelse på legeme og sjel. Ordinasjon Kun menn kan ordineres til å bli prest eller biskop innen den ortodokse kirke. Foto: JustTooLazy

13 Den ortodokse kirke Ikoner spiller en sentral rolle innenfor den ortodokse kirke. Ikoner er bilder av hellige personer. Menneskene ber til helgenene om at de skal gå i forbønn for den enkelte hos Gud. Foto: Preost Ikoner finner vi både i kirker og i private hjem.

14 Den ortodokse kirke Medlemmer av den ortodokse kirke kan velge å gå i kloster. Som munk eller nonne må man leve i sølibat. Kristne idealer som fellesskap, fattigdom og lydighet står sterkt i klostrene. http://www.ortodoks.org/Hellig e_Trifon_Skita/Velkommen.ht ml Bildene viser Katarina-kosteret i Egypt. Klosteret er kristenhetens eldste. Foto: Nina Aldin Thune Foto: Joonas Plaan

15 Den ortodokse kirke Faste spiller en sentral rolle innenfor ortodoks kristendom. Ikke spise kjøtt, fisk, egg og melkeprodukter. Fasteperioder avløses av høytider gjennom hele kirkeåret. Uken er også inndelt i fastedager og festdager. Onsdag og fredag er fastedager, mens lørdag og søndager er festdager. Foto: Maggas

16 Den ortodokse kirke Vasilijkatedralen i Moskva er et av de mest kjente byggverk innenfor den ortodokse kirke. David Crawshaw Sara Goldsmith Deror Avi Stan Shebs Anne - Laure Peretti Neiden

17 Den ortodokse kirke Bilde:Lenke:Rettigheter: Forsodehttp://en.wikipedia.org/wiki/File:New_Church_in_Vladikavkaz.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Text_of_the_GNU_Free_Documentation_License Istanbulhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Istanbul_-_Beyoglu_amb_el_B%C3%B2sfor_al_fons.JPGhttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de Karthttp://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Europe_religion_map_en.pnghttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Treenighethttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:H_Agia_Triada_Moni_Vatopediou_Agion_Oros.JPGhttp://en.wikipedia.org/wiki/public_domain Den Hellige Åndhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Holy_Spirit_as_Dove_(detail).jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/public_domain Dåphttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Russian-baptism.JPGhttp://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain Krismeringhttp://www.flickr.com/photos/90616144@N00/1952929818/http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Sykesalvinghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Extreme_Unction_Rogier_Van_der_Weyden.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/public_domain Ordinasjonhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Orthodox_clergy.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Text_of_the_GNU_Free_Documentation_License Patriarkhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bartolomew_I.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en Klosterhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Saint_Catherine_Sinai.jpghttp://www.flickr.com/creativecommons/by-2.0 Klosterhttp://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Munk.sinai.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Festhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Receiving_the_Holy_Light_at_Easter.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en Nattverdhttp://www.flickr.com/photos/massalim/1801436812/in/photostream/http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en Arkitekturhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Orthodox-Church-interior.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Copyrights Vasilijhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:St_Basils_Cathedral_closeup.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License Vasilijhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Catedralat_Basil_IMG_6801.JPGhttp://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License Vasilijhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Basil_inside_hdr_mantiuk.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en Vasilijhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:St_Basils_Cathedral-500px.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License Vasilijhttp://www.flickr.com/photos/saragoldsmith/3645393756http://www.flickr.com/photos/saragoldsmith/3645393756/http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Ikonhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Orthodox_prayer_corner.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Text_of_the_GNU_Free_Documentation_License


Laste ned ppt "- Kan beskrive, liste opp, gjøre rede for, drøfte og begrunne typiske trekk ved den ortodokse kirke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google