Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oversikt over foretaksstruktur

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oversikt over foretaksstruktur"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oversikt over foretaksstruktur
SAP Best Practices

2 Foretaksstruktur Baseline Package
Disse dataene opprettes i BB 101 Resultatområde 10NO Controllingområde 1000 Firmakode 1000 Kredittkontrollområde 1000 Personal område 1000 Personalområde 1100 Innkjøpsorg. 1000 Salgsorg. (innenlands) 1000 Salgsorg. (eksport) 1100 Pers.delområde 1010 Pers.delområde 1020 Pers.delområde 1110 Pers.delområde 1120 Innkjøpsgruppe 100,101,102,103 Innkjøpsgruppe 110,111,112,113 Distr.kanal 10 Distr.kanal 20 Distr.kanal 30 Distr.kanal 10 Distr.kanal 20 Distr.kanal 30 Fabrikk (produksjon) 1000 Fabrikk (distribusjonssenter) 1100 Div. 10 Div. 20 Div. 10 Div. 20 Div. 10 Div. 20 Div. 10 Div. 20 Div. 10 Div. 20 Div. 10 Div. 20 Ekspedisjonssted 1000 Ekspedisjonssted 100R Ekspedisjonssted 1100 Ekspedisjonssted 110R Lager produksjon 1020 Lager levering 1030 Lager levering 1040 Lager Lagre 1050 Lager returer 1060 Lager levering 1130 Lager levering 1140 Lager returer 1160 Lean WM 110 Lean WM 120

3 Foretaksstruktur – regnskap
Oversikt for FI/CO/HCM Personal-område 1000 Personal-delområde 1010 Personal-delområde 1020 Personal-område 1100 Klient Personaldel-område 1110 Resultat- område 10NO Personaldel-område 1120 Controlling- område 1000 Kredittkontrollområde 1000 Firmakode 1000 Rødt: Standardverdier for variable parametere

4 Foretaksstruktur – logistikk
Oversikt for SD/MM Rødt: Standardverdier for variable parametere Divisjon 10 Divisjon 20 Firmakode 1000 Produksjon Fabrikk 1000 Salgs- organisasjon 1000 Controlling- område 1000 Innkjøpsgrupper 100 101 102 103 Innkjøpsgrupper 110 111 112 113 Innkjøps- organisasjon 1000 Fordeling Fabrikk 1100 Klient

5 Foretaksstruktur – salg
SD-område Rødt: Standardverdier for variable parametere Divisjon 10 Divisjon 20 Firmakode 1000 Produksjon Fabrikk 1000 Salgs- organisasjon 1000 Controlling- område 1000 Innkjøps- organisasjon 1000 Fordeling Fabrikk 1100 Klient

6 Forklaring Symbol Beskrivelse Bruks- kommentarer Symbol Beskrivelse
Bånd: Identifiserer en brukerrolle, for eksempel fakturakontrollør eller selger. Dette båndet kan også identifisere en organisasjonsenhet eller gruppe, i stedet for en bestemt rolle. De andre prosessforløpssymbolene i denne tabellen går inn i disse radene. Du har så mange rader som er nødvendig for å dekke alle rollene i scenariet. Rollebånd inneholder oppgaver som er felles for denne rollen. Ekstern hendelser: Inneholder hendelser som starter eller avslutter scenariet, eller påvirker tingenes forløp i scenariet. Flytlinje (heltrukket): Linje som viser den normale sekvensen av trinn og retningen av flyten i scenariet. Flytlinje (stiplet): Linje som viser flyten for sjelden brukte eller betingede oppgaver i et scenario. Linjen kan også lede til dokumenter som er involvert i prosessflyten. Knytter sammen to oppgaver i en scenarioprosess eller en hendelse uten trinn Forretningsaktivitet / Hendelse: Identifiserer en aktivitet som enten leder inn i eller ut av scenariet, eller en ekstern prosess som skjer i løpet av scenariet Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i dokumentet Enhetsprosess: Identifiserer en oppgave som dekkes trinnvist i scenariet Tilsvarer et oppgavetrinn i dokumentet Prosessreferanse: Hvis scenariet refererer til et annet scenario i summen, oppgir du scenariets navn og nummer her. Referanser til underprosesser: Hvis scenariet refererer til et annet scenario, oppgir du scenariets nummer, navn og trinnumre fra dette scenariet her Prosessbeslutning: Identifiserer en beslutning / et forgreningspunkt som viser at sluttbrukeren skal gjøre et valg. Linjer som representerer forskjellige valg kommer ut fra forskjellige deler av diamanten. Tilsvarer vanligvis ikke et oppgavetrinn i dokumentet. Gjenspeiler et valg som skal gjøres når trinnet er gjennomført Symbol Beskrivelse Brukskommentarer Til neste / fra siste diagram: Leder til neste / forrige side av diagrammet Flytdiagrammet fortsetter på neste / forrige side Utskrift / dokument: Identifiserer et dokument, en rapport eller et skjema som er skrevet ut Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile et dokument som er generert av et oppgavetrinn. Denne formen har ikke noen utgåene flytlinjer Faktiske finanstall: Oppgir et finansielt konteringsbilag Budsjettplanlegging: Oppgir et budsjettplanleggingsdokument Manuell prosess: Dekker en oppgave som utføres manuelt Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile en oppgave som utføres manuelt, for eksempel lossing av en truck på lageret, som påvirker prosessflyten. Eksisterende versjon / data: Denne blokken dekker data som mates inn fra en ekstern prosess Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet gjenspeiler denne formen data som kommer inn fra en ekstern kilde. Dette trinnet har ikke innkommende flytlinjer Beslutning om bestått / ikke bestått: Denne blokken dekker en automatisk beslutning som gjøres av programvaren Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i dokumentet, i steet brukes det til å gjenspeile en automatisk beslutning av systemet som gjøres når et trinn er gjennomført. Diagram-tilknytning <Funksjon> Utskrift / dokument Ekstern for SAP Faktiske finanstall Forretnings-aktivitet / -hendelse Budsjett-planlegging Enhetsprosess Manuell prosess Prosessreferanse Eksister-ende versjon / data Under-prosess-referanse Beslut-ning om bestått / ikke bestått Prosess-beslut-ning

7


Laste ned ppt "Oversikt over foretaksstruktur"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google