Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Salgsordreprosessering med samle- fakturering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Salgsordreprosessering med samle- fakturering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Salgsordreprosessering med samle- fakturering
SAP Best Practices

2 Formål, Fordeler og Viktige prosessforløp som dekkes
I dette scenariet beskrives det hvordan du håndterer et stor antall forretningstransaksjoner i standardsalgsprosessen (lagerproduksjon). Fordeler Kostnadsoptimering ved å samle kundeordrer som skal leveres til samme kunde i én samlet leveranse, i en samlet kjøring. Kostnadsoptimering ved å samle leveranser til samme kunde på én faktura via en samlet kjøring. Viktige prosessforløp som dekkes Opprette kundeordrer Samlet kjøring for leveranser Plukking Vareuttak Samlet kjøring for fakturering

3 SAP-applikasjoner som kreves
Obligatorisk SAP enhancement package 6 for SAP ERP 6.0 Brukerroller involvert i prosessforløp Salgsadministrator Lagermedarbeider Fakturaadministrasjon Debitorreskontro

4 Detaljert prosessbeskrivelse
Salgsordreprosessering med samlefakturering Dette scenarioet beskriver hvordan du bruker standard kundeordrebehandling (salg fra lager) for massebehandling. Prosessen starter med oppretting av en standard salgsordre. Med jevne mellomrom velges alle salgsordrer som forfaller og hvor materialene er tilgjengelige, og hvor leveransene er opprettet. For å få mest mulig ut av ekspedisjonskostnadene, pakkes alle salgsordre som skal leveres til samme kunde i ett leveringsdokument. Det opprettes automatisk plukkedokumenter for plukking og lagerstyringtransportordrer for lagre med slank lagerstyring. Materialene plukkes, og den faktiske mengden som plukkes, blir notert i leveransen. Varemottakene konteres og følgesedler opprettes. I bakgrunnen konteres varebruken til regnskapet. Materialene kan forlate selskapet. Med jevne mellomrom merkes alle leveranser for fakturering. For kostnadsoptimering samles alle leveranser som skal faktureres til samme kunde, i ett fakturadokument. I bakgrunnen posteres inntektene til regnskapet.

5 Prosessforløpsdiagram
Salgsordreprosessering med samlefakturering Hendelse Kundebehov for produkt-innkjøp Kunde Følgeseddel Faktura Salgsadmi-nistrasjon Kundeordre-registrering Lagermedarbeider Leveringsliste Kontrollere batcher / tilordne serienummer (valgfritt) Kontere vareuttak Beholdnings-selvkost Plukkliste Fakturaadministrasjon Samlet fakturering Debitorres-kontro AR – inngående betaling (157) Salg: Periodeav-slutnings-operasjoner (203) AR = debitorreskontro, COGS = selvkost

6 Forklaring Symbol Beskrivelse Bruks- kommentarer Symbol Beskrivelse
Bånd: Identifiserer en brukerrolle, for eksempel fakturakontrollør eller selger. Dette båndet kan også identifisere en organisasjonsenhet eller gruppe, i stedet for en bestemt rolle. De andre prosessforløpssymbolene i denne tabellen går inn i disse radene. Du har så mange rader som er nødvendig for å dekke alle rollene i scenariet. Rollebånd inneholder oppgaver som er felles for denne rollen. Ekstern hendelser: Inneholder hendelser som starter eller avslutter scenariet, eller påvirker tingenes forløp i scenariet. Flytlinje (heltrukket): Linje som viser den normale sekvensen av trinn og retningen av flyten i scenariet. Flytlinje (stiplet): Linje som viser flyten for sjelden brukte eller betingede oppgaver i et scenario. Linjen kan også lede til dokumenter som er involvert i prosessflyten. Knytter sammen to oppgaver i en scenarioprosess eller en hendelse uten trinn Forretningsaktivitet / Hendelse: Identifiserer en aktivitet som enten leder inn i eller ut av scenariet, eller en ekstern prosess som skjer i løpet av scenariet Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i dokumentet Enhetsprosess: Identifiserer en oppgave som dekkes trinnvist i scenariet Tilsvarer et oppgavetrinn i dokumentet Prosessreferanse: Hvis scenariet refererer til et annet scenario i summen, oppgir du scenariets navn og nummer her. Referanser til underprosesser: Hvis scenariet refererer til et annet scenario, oppgir du scenariets nummer, navn og trinnumre fra dette scenariet her Prosessbeslutning: Identifiserer en beslutning / et forgreningspunkt som viser at sluttbrukeren skal gjøre et valg. Linjer som representerer forskjellige valg kommer ut fra forskjellige deler av diamanten. Tilsvarer vanligvis ikke et oppgavetrinn i dokumentet. Gjenspeiler et valg som skal gjøres når trinnet er gjennomført Symbol Beskrivelse Brukskommentarer Til neste / fra siste diagram: Leder til neste / forrige side av diagrammet Flytdiagrammet fortsetter på neste / forrige side Utskrift / dokument: Identifiserer et dokument, en rapport eller et skjema som er skrevet ut Tilsvarer ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile et dokument som er generert av et oppgavetrinn. Denne formen har ikke noen utgåene flytlinjer Faktiske finanstall: Oppgir et finansielt konteringsbilag Budsjettplanlegging: Oppgir et budsjettplanleggingsdokument Manuell prosess: Dekker en oppgave som utføres manuelt Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet blir det brukt til å gjenspeile en oppgave som utføres manuelt, for eksempel lossing av en truck på lageret, som påvirker prosessflyten. Eksisterende versjon / data: Denne blokken dekker data som mates inn fra en ekstern prosess Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i et dokument, i stedet gjenspeiler denne formen data som kommer inn fra en ekstern kilde. Dette trinnet har ikke innkommende flytlinjer Beslutning om bestått / ikke bestått: Denne blokken dekker en automatisk beslutning som gjøres av programvaren Tilsvarer stort sett ikke et oppgavetrinn i dokumentet, i steet brukes det til å gjenspeile en automatisk beslutning av systemet som gjøres når et trinn er gjennomført. Diagram-tilknytning <Funksjon> Utskrift / dokument Ekstern for SAP Faktiske finanstall Forretnings-aktivitet / -hendelse Budsjett-planlegging Enhetsprosess Manuell prosess Prosessreferanse Eksister-ende versjon / data Under-prosess-referanse Beslut-ning om bestått / ikke bestått Prosess-beslut-ning

7


Laste ned ppt "Salgsordreprosessering med samle- fakturering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google